ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
2017/18/1
(További információk)


Tananyag


Feladat

1. Térgeometriai bevezetés. A merőleges vetítés, Monge-féle képsíkrendszer (U.5-10)

A feladatokat általában a kiadást követő órán kell beadni.
Keretezés -- Eredmények -- Követelmények

2. Térelemek ábrázolása. Illeszkedési feladatok. Speciális helyzetek. Sík fővonala és esésvonala. Poliéder ábrázolása. (U.14-18)

H1 rajz: Poliéder ábrázolása

3. Egyenes és sík metszéspontja. Transzverzális feladatok. Síkok metszésvonala. Síkidomok áthatása (felvétel). (U.18-23)

H2 rajz: Síkidomok áthatása

4. Képsík-transzformáció. Egyenes és sík transzformálása speciális helyzetekbe. Távolságok és hajlásszögek leolvasása, normáltranszverzális szerkesztése. Poliéder adott irányú nézete. Síkbeli szerkesztések megoldása. Testábrázolás transzformációval (felvétel). (U.24-31)

H3 rajz: Poliéder adott irányú nézete

5. Poliéder síkmetszete vetítősíkkal és általános síkkal (felvétel, 3D-modell*), vetítőhasáb síkmetszete. Poliéderfelület és egyenes metszéspontjai. (U.32-36)

H4 rajz: Poliéder vetítősíkos metszete
H5 rajz: Poliéder általános síkos metszete

6. Poliéderek áthatása. Vetítőhasábos (felvétel) és „fekvő” hasábos (felvétel, 3D-modell*) metszet. (U.37-47) Egy gyakorló feladat felvétele és megoldása.

H6 rajz: Poliéder és vetítőhasáb áthatása
H7 rajz: Poliéder és fekvő hasáb áthatása
(A H7 rajz beadása a 8. órán)

7. Méretes alapszerkesztések. Pontok távolsága, távolságfelmérés, egyenes és sík merőlegessége, sík leforgatása és visszaforgatás. Merőleges affinitás. (U.45-57)

 

8. Méretes testábrázolás 1. Vetítősíkra (felvétel) és általános síkra (felvétel) épített test. (U.58-66)

H8 rajz: Vetítősíkra épített test

9. Méretes testábrázolás 2. Összetett feladatok (felvétel). (U.58-66)
Kúpszeletek. A kör affin képe. Ellipszissel kapcsolatos affin és fokális szerkesztések (U.102-108).

H9 rajz: Méretes testábrázolás
A H1p – H5p pótrajzok beadásának határideje.

10. Körábrázolás. Vetítősíkra (felvétel) és általános helyzetű síkra (felvétel) illeszkedő kör szerkesztése (U.119-122).

H10 rajz: Körábrázolás

11. Axonometrikus ábrázolás (U.133). Ortogonális axonometria. Koordinátasíkban fekvő kör ábrázolása (U.140-143). Példa (felvétel).

H11 rajz: Ortogonális axonometria

12. Testábrázolás klinogonális axonometriában (U.146-150).
Felületek ábrázolása (U.151-156).

H12 rajz: Klinogonális axonometria
(A H11 és H12 rajzok december 15-ig teljes értékűen beadhatók. Ez egyben a rajzbeadás végső határideje is.)

13. Forgásfelületek síkmetszete 1. (U.157-167). Gömb síkmetszete. Forgáshenger síkmetszete (felvétel).

 

14. Forgásfelületek síkmetszete 2. (U.157-167). Forgáskúp síkmetszeteinek osztályozása. Forgáskúp síkmetszete (felvétel).

A H6p -- H10p pótrajzok beadásának határideje.

(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag VERMES IMRE: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.
* A 3D-modellek a Kubotek KeyCreator programjával nyithatók meg,
amelynek hallgatói verziója rövid regiszrrációt követően INNEN tölthető le.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen
Bölcskei A. – Katona J.: Ábrázoló geometria példákon keresztül
Prok I. – Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Néhány példa vizsgadolgozatban kiadható feladatokra: Poliéder síkmetszete [1]; Poliéderek áthatása [2]; Méretes testábrázolás [3]; Körábrázolás [4]; Axonometria [5], [6]; Felület síkmetszete [7],.[8].

Csonkagúlák kompozíciója ( Compoly ) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez szükséges piros-zöld szemüveg az egyetemi jegyzetboltban kapható.

Konzultációk vizsgák előtt:

A Neptunon lesz megadva „konzultáció” típusú vizsgaként.