ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
R3 rajz 2018/19/2

Adott az  ABCDMN  oktaéder (négyoldalú kettősgúla) O középpontja és  A, B, M  csúcsai. A  C, D, N  csúcsok rendre az adott csúcsok O középpontra vonatkozó tükörképei. Adott továbbá az  123  háromszöglemez. Szerkesszük meg a tömör test és az átlátszatlan lemez metszetét, majd tüntessük föl a láthatóságot.   O(60, 100, 220); A(39, 114, 262); B(102, 121, 234); M(46, 142, 199); 1(10, 125, 175); 2(55, 75, 276); 3(110, 90, 232).

Megjegyzés: Belátható, hogy  a fenti koordinátákkal megadott oktaéder szabályos.