ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
R9 rajz
2019/20/2

Ortogonális axonometriában adott a tengelykereszt képe. Ábrázoljuk az alábbi ábrán rendezett vetületeivel megadott (koordinátarendszerben elhelyezett) alkatrészt. Az e egység valódi mérete  e = 12  legyen. X(0, 125);  O(55, 160);  Y(200, 125),  ahol X és Y rendre az x és y koordinátatengely egy-egy pontjának vetülete, O pedig a koordinátarendszer kezdőpontjának képe (a z tengely vetülete függőleges).

Az alkatrész elölnézeti és felülnézeti képe