next up previous
Next: About this document Up: No Title Previous: Integrálszámítás

Lineáris algebra

Példa: Számítsuk ki a következő mátrix determinánsát. tex2html_wrap_inline214 tex2html_wrap_inline216
displaymath161


Gertner Csaba
Thu Jan 8 09:36:53 MET 1998