SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Dr. Mádi-Nagy Gergely

(2002. októberig: Nagy Gergely)

 

Születési hely, idő:

Szombathely, 1973. május 6.

E-mail:

gergely@cs.elte.hu

URL:

http://www.math.bme.hu/~gnagy

Telefon:

 

 

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK:

·           2002. ELTE Matematika Doktori Iskola, Alkalmazott matematika doktori program. Megszerzett fokozat: doktori (Ph.D.), matematika és számítástudományok tudományágban alkalmazott matematika szakterületen.

·         1997-2000. Az ELTE TTK Operációkutatás, alkalmazott matematika és statisztika doktori programjának hallgatója.

·         1994-1998. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.

Megszerzett végzettség: általános közgazdász (főiskolai szintű diploma).

·         1992-1997. ELTE TTK matematikus szak. Megszerzett végzettség: matematikus.

·         1991-1994. BME Villamosmérnöki Kar, műszaki informatikus szak.

·         1987-1991. Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár, matematika speciális osztály.

 

MUNKAHELY:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Operációkutatási Tanszék.

Munkakör:

2009-         : adjunktus,

2005-2009 : félállású egyetemi adjunktus.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék.

Munkakör:

2009-        : félállású adjunktus,

2004-2009: egyetemi adjunktus,

2000-2004: egyetemi tanársegéd

 

Díjak, ösztöndíjak, elnyert pályázatok, Szakmai látogatások:

·      2008. április. RUTCOR, Rutgers University, NJ, visitor.

·      2004-2007. OTKA (Tematikus). Nemkonvex és diszkrét sztochasztikus programozási feladatok megoldása és alkalmazása, T-047340.

·      2004-2007. OTKA (Ifjúsági). Valószínűségi változók függvényeinek korlátozása, F-046309

·      2003. Farkas Gyula díj  (alkalmazott matematika területén kimagasló eredményt elért fiatal kutatóknak)

·      2001/2002. tanév. Eberhard Karls Universität, Tübingen, Németország. (DAAD kutatási ösztöndíj)

·      1998/99. tanév. Queen Mary and Westfield College, University of London. (TEMPUS tanulmányi ösztöndíj)

 

NYELVISMERET

·         Angol (BKE szakmai anyaggal bővített középfokú állami nyelvvizsga),

·         orosz alapfokú szakmai nyelvvizsga (ELTE TTK IK),

·         német társalgási szint.

 

KUTATÁSI TERÜLETEK:

·         többváltozós diszkrét momentum problémák,

·         valószínűségi korlátok,

·         gazdasági alkalmazások,

·         az energia kereskedelmi alkalmazások.

 

MATEMATIKAI ALKALMAZÁSOK, PROJEKTEK:

·      Optimális halászati stratégia a Bolsena tavon (2002):

Az Università della Tuscia és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem közös projektje.

http://www.math.bme.hu/~gnagy/firenze.pdf

·    Időjárási derivatívák alkalmazhatósága Magyarországon (2007):

TDK témavezetés. BME első helyezés, országos 3. helyezés.

http://www.gtk.bme.hu/cgi-bin/hallgato/tdk_programfuzet.cgi?szekcio=KOZG02_06

·     Telekommunikációs hálózatok modellezése (2009-2010):

A France Telecom és az ELTE közös projektje.

·     Rövid-távú kereskedés nyitott pozícióinak optimális lefedése (2010):

Modul az IP Systems Kft. energiakereskedelmi informatikai platformján.

·     A közép-kelet-európai régió árampiaca folyam-alapú kapacitás allokációjának szimulációja és érzékenységvizsgálata (2011):

Modul az IP Systems Kft. energiakereskedelmi informatikai platformján.

http://rutcor.rutgers.edu/pub/rrr/reports2012/08_2012.pdf

·     Gázkereskedelem forrásoldali optimalizációja (2012):

Modul az IP Systems Kft. energiakereskedelmi informatikai platformján.

·    Egyéb kisebb alkalmazások:

Energiapiaci fogyasztók szegmentálása, ANOVA balneo-nőgyógyászati kutatáshoz, egyszerű kockázat-elemzés biztonságtechnikai auditokban.

 

PUBLIKÁCIÓK:

http://www.math.bme.hu/~gnagy/publications.html

 

ADMINISZTRATÍV FUNKCIÓK:

·      A Magyar Operációkutatási Társaság honlapjának webmestere 2002-2004.

·      A BME Matematikai Modellalkotás szemináriumának titkára 2006-.

 

TAGSÁG:

·         A Magyar Operációkutatási Társaság tagja 1998-,

·         Az MTA  III. Oszt. Operációkutatási Bizottság tagja 2003-.

 

OKTATÁSI TAPASZTALAT:

·      ELTE TTK programozó matematikus szakán Operációkutatás (2 féléves kurzus) és Döntésanalízis (1 féléves kurzus) gyakorlatvezetés az 1997/98 tanévben ill. 2005. tavasza óta,

·      BME Vegyészmérnöki Kar matematika (alapképzés első 2 féléve) gyakorlatvezetés az 1997/98 tanévben,

·      a BME matematika alapképzés tantárgyainak gyakorlatvezetése: analízis (B1,B2), valószínűségszámítás (B4) gépészmérnök ill. műszaki menedzser hallgatóknak, Optimumszámítás (B3) műszaki menedzser ill. közgazdász hallgatóknak, többváltozós analízis (A2) mérnök-fizikusoknak 2000. ősze óta,

·      a BME-n matematika alapképzés tantárgyainak előadása: valószínűségszámítás (B4), Statisztika I., Optimumszámítás gépészmérnök, közgazdász és műszaki menedzser hallgatóknak 2003. ősze óta,

·      a BME-n a matematikus képzés Nemlineáris programozás előadás 2007. tavasza óta,

·      BME angol nyelvű képzés Mathematics I, II, 2004. tavasza óta.

·      ELTE TTK Nemlineáris optimalizálási módszerek, Új típusú módszerek az operációkutatásban előadás és Gazdasági matematika szeminárium vezetés programozó matematikus, alkalmazott matematikus és matematikus hallgatóknak 2005. tavasza óta.

·      BME, TDK témavezetés 2006. őszétől (Közgazdaságtan II. szekció – 2006, I. hely, OTDK III. hely)

·      BME angol nyelvű képzés Probability Theory and Statistics, 2008. ősze óta.

·      ELTE TTK Mikrogazdaságtan 2008. tavasza óta, Piacok Elemzése, 2009. ősze óta.

 

Budapest, 2012.03.17.

 

                                                                       Mádi-Nagy Gergely