Követelmények:

1. Aláírás
Akkor kapható, ha a két évközi zárthelyi összpontszáma eléri a megszerezhető pontok 30%-át.
Pótlási lehetőség: egy pótzh a szorgalmi időszak végén a két zh anyagából. Ha ez sem sikerül, különeljárási díj befizetése után még egy pótzh írható a pótlási héten. Pótzh-val csak 30%-ig
javítható a félévközi teljesítmény. Aki eléri a 30%-ot, aláírást kap.

A korábbiakban Matematika B1-ből megszerzett aláírás érvényesíthető, de csak 30%-os
félévközi munkaként. Ez hátrányos a vizsgajegy szempontjából, ezért ajánljuk a jelen
félév zh-inak megírását. Az aláírást ilyenkor elveszíteni nem lehet.

2. Vizsga
Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára.
A vizsgajegyet 40%-ban a félévközi zh-k, 60%-ban a vizsgán mutatott tudás alapján
adjuk, figyelembe véve a gyakorlatvezetőktől kapott esetleges pozitív értékeléseket is.
Ha a maximális teljesítményt 100-nak vesszük, 40-től 2, 55-től 3, 70-től 4, 85-től 5 vizsgajegy
jár. A vizsga írásbeli és esetleg szóbeli részből áll. Ha a vizsgazh és a félévközi eredmény alapján
számolt vizsgajegy 1, 2 vagy 3, az bekerül az indexbe, ha pedig 4 vagy 5, akkor a végleges
vizsgajegyet egy rövid szóbeli után határozzuk meg (de ilyenkor nem lehet 4 alá rontani).

Az a hallgató vizsgázhat, aki a NEPTUN-ban az adott vizsganaphoz feliratkozott. Ismételt
vizsga esetén arra is szükség van, hogy a hallgató előre befizesse az i.v. díjat és ezt látni
lehessen a NEPTUN nyilvántartásában, ezért a befizetést nem szabad az utolsó pillanatra
hagyni.