Vizsgaalkalmak: június 7, 14. és 23. Írásbeli 8-12 a T.601/2-ben, szóbeli aznap délután az írásbelin kihirdetett helyen és időben.
Konzultációk: június 6, 13. és 22. Mindig 10-12-ig a H.45/a-ban.
 • Minimumkövetelmény
 • (azonos mindkét kurzuson)
 • Vizsgatematika
 • (eltér Pitrik József kurzusának tematikájától)
  A vizsgaírásbelik a Kalkulus 1 tárgy vizsgazh-k felépítését és logikáját pontosan követik.
  Tájékoztatásul a félévközi zh-k (saját használatra készült)
 • megoldása
 • .

  A vizsgazh első része 60 perces, az I blokkban a minimumkövetelményből feltett 12 kérdés közül 8-ra kifogástalan választ kell adni. Ne felejtsék el, hogy egy tétel feltételeit is meg kell adni.
 • Vizsgazh 1. rész minta

 • A vizsgazh második része 120 perces és 9 feladatból áll, az alábbi megoszlásban:
  Függvényhatárérték, folytonosság, deriválás: 10+10 pont
  Riemann-integrálás többváltozóban: 10+10 pont
  Vektoranalízis (vonalintegrál, felületi integrál, Green, Gauss-O., Stokes tételek):10+10 pont
  Függvénysorok, hatványsorok, Fourier-sorok: 15+15+10 pont

  Második vizsga 1. rész 2. rész