Első zárthelyi: 2016.03.22. kedd 14-16
A zh 90 perces, 14.15-kor kezdődik, de legyenek ott már előbb az ültetési rend kialakítása miatt.
A zh anyaga: Topológiai alapok, többváltozós függvény határértéke, folytonossága, deriválása, az 5. hét végéig leadott teljes anyag.
 • Mintazárthelyi
 • További gyakorló feladatok találhatók a "Leadott anyagok" linken, de csak az órán vett anyagokra vonatkozó feladatokat kell figyelembe venni.
  Konzultáció: 2016.03.21. hétfő 16-18 H.607.

  Második zárthelyi: 2016.05.03. kedd 14-16, H.607.
  A zh anyaga: A többváltozós integrálás összes anyaga és a függvénysorozat határértéke, egyenletes konvergenciája.
  Pótzárthelyi: 2016.05.23. hétfő 16-18. H.607
 • A zárthelyik eredménye:

 • Pótpótzárthelyi: 2016.05.27. péntek 10-12. H.46
  Csak az egyik elégtelen dolgozat pótlására használható, javítani nem lehet. Díjköteles számonkérés, a Neptunban jelentkezni kell rá.