Gyakorlati jegy:
A két zh alapján adjuk, amennyiben a hallgató hiányzásai nem haladják meg a TVSz-ben
illetve az Intézet által meghatározott mértéket.

Minden zárthelyi 100 pont. A zh-k átlaga alapján kettes 40 ponttól, hármas 55p-tól,
négyes 70-től, jeles 85-től kapható. Pozitív értelemben figyelembe vesszük a beadott
feladatok számát és színvonalát, az órai munkát is.

Pótzárthelyi a szorgalmi időszak végén lesz mindkét zh-ból az eredetivel egyező súllyal
és pontozással. Aki mindkét zh-t pótolja, kétszer annyi ideig dolgozhat. Pótzh-t javítási
céllal is lehet írni, de ilyenkor rontani, sőt bukni is lehet.

A második pótzh a vizsgaidőszak elején lesz az egyik vizsgával egy helyszínen.

Aláírás:
Feltétele a legalább kettes gyakorlati jegy és a heti kötelező hf-ekből összesen
legalább nyolc darab beadása, továbbá hogy a hallgató
hiányzásai ne haladják meg a TVSz-ben meghatározott mértéket (40%).
Az indexbe a vizsgaidőszakban a vizsgajeggyel együtt írjuk be, vagy a fogadóóráinkon.

Vizsga:
Feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeliben
nagy súllyal szerepelnek a félévközi zh-kban nem számonkért  anyagrészek, ezenkívül
definíciók, tételek kimondását és egyszerű összefüggések magyarázatát várjuk el. A 40
pontnál gyengébb vizsgazh után a vizsga elégtelen. A legalább 40 pontos zh után szóbeli
következik a tematika alapján; a vizsgajegyet a szóbeli és írásbeli produkció együttes
mérlegelésével adjuk, de a gyakorlati jegyet nem vesszük figyelembe.