1. zárthelyi: október 25. hétfõ 10-12.
Bartha - Horváth  H.46
Kámán - Varga   ZF.06

 Konzultáció: október 21. csütörtök 16-18, Ka66

Mintazárthelyi

1. zárthelyi

Pótzárthelyi: november 19. péntek 12-14. Z.205

2. zárthelyi: december 6. hétfõ 10-12.
Bartha - Horváth  H.46
Kámán - Varga   ZF.06

Anyaga: a Fubini tétel után tanultak. Főbb címszavak: L_p terek, Radon-Nikodym tétel, korlátos
változású függvény, abszolút folytonos függvény, parciális és helyettesítéses integrálás. Komplex
vonalintegrál, Cauchy integráltételek és integrálformulák, Laurent sorok, izolált szingularitások
osztályozása, residuum, residuum-tétel, képletek pólus residuumának kiszámítására.

Konzultáció: december 3. péntek 12-14 R.510

Pótzh a 2. zh-hoz, pótpótzh az 1. zh-hoz: december 13. hétfő 10-12-ig Z.208

Pótpótzh a 2. zh-hoz: december 16. csütörtök 14-16-ig R.505