Matematika B1 villamosmérnök hallgatók részére

Követelmények

 

TE901918

 

Kreditérték: 7 (4+2 óra)

Követelmények:

  1. Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során írt két zárthelyi mindegyikének legalább elégséges (40 %-os) teljesítése. A két zárthelyi pótlására egy alkalommal, a félév végén lesz lehetõség. Ha ez is elégtelen, akkor a vizsgaidõszak elsõ két vizsgája közül az egyik alkalommal, i.v. elõzetes befizetésével meg kell írni a vizsgaírásbelit és annak az elsõ két félévközi zárthelyi anyagához tartozó feladataiból kell legalább 40%-ot teljesíteni. Ha ez sikeres, egy következõ alkalommal újra kell vizsgazárthelyit írni.

b) A vizsga két lépcsõs:

I. rész: írásbeli vizsga. Sikeres teljesítése esetén a hallgató kívánságára az elégséges vizsgajegy megadható. Akinek az írásbeli vizsga nem sikerült, annak elégtelen a vizsgája és nem szóbelizhet.

II. rész: szóbeli vizsga az elõadás anyagából. Ennek alapján adható elégségesnél jobb vizsgajegy. A vizsgajegy a vizsgazárthelyi és a szóbeli teljesítmény átlaga. Csak a szóbeli alapján megbukni nem lehet. Ugyanakkor csak az a hallgató jelentkezhet szóbelire, akinél a két félévközi zárthelyi átlagából és a vizsgaírásbelibõl képzett újabb átlag legalább 50%. A kreditpontok megszerzésének feltétele, hogy a hallgató aláírást szerezhessen és sikeres vizsgát tegyen.

 

Budapest, 2000. Szeptember 1.

 

 

Dr. Horváth Miklós