• Gyökkeresés, fixpont-iteráció: itt az 5. Fejezet illetve Stoyan Gisbert, Takó Galina: Numerikus módszerek 1. 6. fejezet; letölthető: itt
  • Szélsőérték-keresés: Stoyan Gisbert, Takó Galina: Numerikus módszerek 1. 6. fejezet itt
  • Variációszámítás: Járai Antal: Modern alkalmazott analízis, Typotex, Budapest 2007
  • Irányításelmélet, Pontrjagin maximumelv: itt a 3. és 4. fejezet.
  • Dinamikus programozás:  http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/13.pdf   4. fejezet
  • Parciális differenciálegyenletek:  http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/23.pdf   23.1 fejezet