Az 1. zárthelyi 90 perces, felerészben feladatmegoldás, felerészben elméleti kérdések (definíció, tétel
kimondása, "egysoros" bizonyítás). A zárthelyin az itt megadott képletgyûjtemény használható, más nem
(kalkulátor sem). A képleteknél nincsenek megadva a pontos feltételek, tudni kell, melyik mikor igaz.
A feladatok a segédanyagok között megadott feladatsorokból lesznek választva, módosított adatokkal.

A zh 100 pontos, jegyhatárok 40, 55, 65 és 80 pont.

Konzultáció:  október 22. péntek 14-16. H.27

Mintazh

1. zh: október 29. péntek 14-16. K.240

1. zh eredménye

Pótzh: november 8. hétfő 18-20, EIA

A pótzh-t javítási céllal is meg lehet írni, de ezzel a korábbi eredmény megszűnik és az új
lép a helyébe, tehát rontani is lehet.

A kijavított zh-k megtekintése és konzultáció: november 8. hétfő 16-18 a szobámban, H.24/a.

Pótpótzh: december 14. kedd 14-16, IE220
Pótpótzh-t csak az írhat, akinek elégtelen vagy nincs megajánlott féljegye.