Konzultáció az 1. zh elõtt: március 16. hétfõ 14-16 J.302
Az A0 kurzus: március 13. (5. hét) péntek, 8:30-10h, St.Nagy
A B0 kurzus: március 12. csütörtök, 18.15-20.00 V2.530
Mindhárom kurzus konzultációi mindenkinek látogathatók

A zárthelyi anyaga: Differenciálegyenletek (szétválasztható, lineáris elsőrendű, lineáris állandó együtthatós magasabb rendű, áttérés új változóra, iránymezők, izoklinák), numerikus sorok (hányados-, gyökkritérium), lineáris rekurzióval adott sorozatok. (Függvénysorok már nem szerepelnek az I. Zh-ban.)

A zárthelyi ideje és helye:  március 16. 17-19 óráig,
Angyal-Jégh           Ch.C14
Jeszenszky-Zentai   EIC

Az 1. zárthelyi és pótzárthelyi eredménye

Pót- és javító zárthelyi
Időpontja:  (7. héten)  márc. 27. (péntek)   8 órától  10 óráig  ,  90 perces
          
           Anyaga: 
megegyezik az I. zh anyagával

  Helye
         K.a. 51.B0 + C0  kurzus hallgatói
         E.1.B. :     A0  kurzus hallgatói

A következő linken kell a javító zárthelyire jelentkezni:

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pjHoxA9tqjw2DLIEmoUZVbQ&hl=hu

És a jelentkezettek listája itt (lesz) látható:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pjHoxA9tqjw2DLIEmoUZVbQ

2. Zárthelyi: 2009. április 17. (10. hét), péntek, 8-10h. Terembeosztás. :  St.Nagy  Angyal -- Molnár,  
                                                                                                                 K.221  Orbán-Nagy -- Zentai
Konzultáció:
B0 kurzus: április 14. (kedd) 18.15 - 20.00 V2. 530. terem.
A0, C0 kurzus: április 16. (csütörtök) 18.15 - 20.00 V2. 530. terem.
A zárthelyi anyaga: Függvénysorok, hatványsor, Taylor-sor (Fourier sor nélkül). Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, differenciálása
(parciális, totális, iránymenti), összetett függvények deriválása (magasabbrendű differenciálok és szélsőértékszámítás nélkül).

A 2. zárthelyi eredménye

2. Pótzárthelyi: 2009. április 29. (12. hét), szerda, 18-20h,
                                                                  
                                                                 ST.Nagy: Ide azok menjenek, akik pótlásra kötelezettek
                                                                   E.1B: Ide azok menjenek, akik sikeres zh-t javítanak

                         Aki javító céllal írna pótzh-t, jelentkezzen ugyanolyan módon, mint az 1. zh esetén:
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pjHoxA9tqjw2DLIEmoUZVbQ&hl=hu

A 2. pótzárthelyi eredménye

Pótpótzárthelyi (Ismétlő vizsga az aláírás megszerzéséért): 2009. május 21. (pótlási hét), csütörtök, 12-14h, E.1B terem.
Jelentkezni a Neptunban kell, a különeljárási díj megfizetése kötelező.