Vizsgák: 

Írásbeli rész:

csütörtöki napokon 8-10 EIB:

május 31, június 7, 14, 21.

Legyenek ott már 8 órakor. Személyi azonosító, papír és toll szükséges. Az írásbeli kb. felerészben a 2. zárthelyi

utáni gyakorlati anyagból lesz, azaz:

felszín, felületmenti integrál (fluxus), számolás a grad, rot, div szimbólumokkal, felületi és görbementi integrálok

kiszámítása Gauss-Osztrogradszkij, Stokes, Green tételekkel. Komplex sorozatok és sorok. Komplex deriválhatóság

vizsgálata konkrét függvényre. Harmonikusság ellenőrzése, harmonikus társ számolás. Ln(z), exp(z), sin(z), cos(z),

sh(z), ch(z) számítása konkrét z-re.

Ebből a részből el kell érni az ezen feladatokra adható összpontszám 35%-át, különben a vizsga elégtelen. Az írásbeli

másik része elméleti kérdéseket tartalmaz a teljes féléves anyagból: definíciók, tételek pontos megfogalmazása, egyszerű

bizonyítások.

Vizsgaírásbeli-minta

 

Szóbeli rész:

aznap dél körül, az írásbelik kijavítása után; pontos információt az írásbelin hirdetünk. A tematika alapján az anyag egy kisebb

egységének átfogó ismertetése a feladat, felkészülési idő után. Hosszabb bizonyításokat csak jó vagy jeles vizsgajegyért kell

tudni. A vizsgajegy a vizsgaírásbeli és a szóbeli átlaga, ami felfelé kerekíthető a szóbelire tekintettel illetve az évközi házi

feladatokat figyelembe véve.

 

Konzultáció:

Mindig szerda délután, a H.45a-ban:

május 30. 14-16.

június 6. 16-18.  Ha a Kari Tanács elhúzódik, késni fogok, várjanak meg.

június 13. 12-14.

június 20. 14-16.