Követelmények:

1. Gyakorlati jegy:  két félévközi zh egyenként legalább 35 pontra teljesítése+a személyre
szóló programozási feladat elfogadható szintű megoldása (működő program reális
eredményeket ad, a programban leírtakat meg tudja magyarázni). Mindkét zh pótlása
egyszerre történik a félév végén. A pótzh egyenértékű az eredetivel, javítási céllal is meg
lehet írni, de ilyenkor töröljük a korábbi eredményt, ezért javító zh-val bukni is lehet.
Kötelező megírni a pótzh-nak azt a felét, amelynek anyagából az eredeti zh-ban nincs meg
a 35 pont. Ha valaki csak az egyik felét pótolja, 1 óra a munkaidő, különben 2 óra.
Gyakorlati jegyet a két zh átlagpontszámából adunk, jegyhatárok 35, 50, 65, 80 pont.
Ha ennek alapján az átlag jegyhatárra esik, a gyakvezető egyéni mérlegelés alapján dönt
a félévközi munka ismeretében.

2. Aláírás:  mindenki kap, aki az egyéni programját elfogadhatóan beadta.

3. Vizsgajegy: csak érvényes gyakorlati jeggyel lehet vizsgázni, a korábban szerzett
gyakjegyet igazolni kell. A vizsgajegy független a gyakjegytől, szóbeli vizsga alapján
adjuk, a honlapomon közzétett tételsorból mindenki egy tételt kap. A felkészülési idő
kb. 20 perc.