Matematika A3 műszaki menedzsereknek
Jelen információ helye: http://www.math.bme.hu/~hujter/2010A3.htm
Utolsó frissítés: 2010. december 11.

A grafikus ábrázolás és a bázismegoldás fogalmának kapcsolata: http://www.math.bme.hu/~hujter/p.pdf

A pivotálásról: http://www.math.bme.hu/~hujter/pivot.pdf

A pivotálás számítógépes segítése: http://www.math.bme.hu/~hujter/magyar.txt

A lexikografikusságról: http://www.math.bme.hu/~hujter/lexi.htm

Pivotálások 4 mintafeladatra. Az a) feladatban maximalizálandó nemnegatív x1-re, x2-re, x3-ra, x4-re 4x1+2x2+x3+5x4, miközben x1+2x2+3x4 legfeljebb 20 és x1+4x2+x3-x4 legfeljebb 22. A b) feladatban maximalizálandó nemnegatív x1-re, x2-re, x3-ra, x4-re 4x1+3x2+x4, miközben x1+x2-x3+2x4 legfeljebb 14 és 2x1+x2+5x3-x4 legfeljebb 16. A c) és d) feladatokban továbbra is a nemnegatív x1, x2, x3, x4 az ismeretlenek. A c) feladatban a maximalizálandó célfüggvény: 4x1+2x2+3x3+4x4. A feltételek: 2x1+x2+x4 legfeljebb 8 és x1-x2+x3+x4 legfeljebb 10. A d) feladatban a maximalizálandó célfüggvény: 6x1+7x2+3x3+10x4. A feltételek: x1+2x2+3x3-x4 és 4x1-x2+2x3+2x4 legfeljebb 10. A c) feladat végeredménye az lesz, hogy nemkorlátos a célfüggvény! http://www.math.bme.hu/~hujter/71.gif

Egy mintafeladat és megoldása: http://www.math.bme.hu/~hujter/exhas.gif

Egy másik mintafeladat és megoldása: http://www.math.bme.hu/~hujter/35a.gif

Egy kétfázisos mintafeladat és megoldása: http://www.math.bme.hu/~hujter/141a.gif

Egy másik kétfázisos mintafeladat és megoldása: http://www.math.bme.hu/~hujter/142c.gif

További gyakorló feladatok végeredménnyel: http://picasaweb.google.hu/Hujter.Misi/Ybl#slideshow/5276354852736821186#A duál szimplex módszer részletes leírása a 29. és 36. oldalak között: http://www.math.bme.hu/~hujter/mmopsztl.pdf

A duál szimplex módszerre mintafeladat megoldással: http://www.math.bme.hu/~hujter/261a.gif

A duál szimplex módszerre mintafeladat megoldással: http://www.math.bme.hu/~hujter/261c.gif

A duál szimplex módszerre mintafeladat megoldással: http://www.math.bme.hu/~hujter/262a.gif

A duál szimplex módszerre mintafeladat megoldással: http://www.math.bme.hu/~hujter/262c.gif

A duál szimplex módszerre mintafeladat megoldással: http://www.math.bme.hu/~hujter/262d.gif

A Gomory-féle módszerről: http://www.math.bme.hu/~hujter/gomory.pdf

A duál szimplex módszerre és a Gomory-féle vágások alkalmazására: http://www.math.bme.hu/~hujter/gomi.pdf

Gyakorlás az első zárthelyi előtt: http://www.math.bme.hu/~hujter/lead.pdf

Az első zárthelyi feladatairól: http://www.math.bme.hu/~hujter/A3zh1-.pdf

Dualitás: http://www.math.bme.hu/~hujter/dua.pdf

Játék: http://www.math.bme.hu/~hujter/neumann.pdf ... http://www.math.bme.hu/~hujter/nyereg.gif ... http://www.math.bme.hu/~hujter/bicska.txt

Hátizsák: http://www.math.bme.hu/~hujter/becs.gif ... http://www.math.bme.hu/~hujter/knapsack.pdf

Mintazárthelyi: http://www.math.bme.hu/~hujter/mintadog.pdf ... http://www.math.bme.hu/~hujter/mintadog.gif

Névre szóló házi feladatok, melyeknek CSAK A VÉGEREDMÉNYÉT fejenként egyetlen A4-es lapon a vizsga helyén (tehát nem interneten, nem interaktívan) kell beadni a következő formátum szerint:

A hallgató neve, neptun-kódja
1. ................
2. ................
3. ................
4. ................
5. ...matrix...
6. ...matrix...

Itt a ........... helyére vagy az írandó, hogy NINCS MEGENGEDETT MEGOLDÁS, vagy az, hogy NEMKORLÁTOS A CÉLFÜGGVÉNY, vagy az, hogy AZ OPTIMÁLIS MEGOLDÁS KOMPONENSEI: ____________, és itt ki kell írni a komponenseket (4 darabot) 3 tizedesjegy pontossággal! A ...matrix... helyére a megoldásmátrix írandó. Aki nem ad be helyes megoldást, az nem vizsgázhat. Aki nem találja meg a nevét a listában, az a 3 tartalék feladat közül azt oldja meg, amelyik megfelel a hallgató születésnapja szerinti évharmadnak! (Tehát például az áprilisban született hallgató a Tartalék 1-et, a karácsonyi gyerek a Tartalék 3-at.) A(z első) vizsgája előtti hétvégén vasárnap este 10-ig egyszer mindenki ellenőriztetheti a saját megoldását a
hujter@math.bme.hu
email-címen.
http://www.math.bme.hu/~hujter/hf1_fel.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/hf2_fel.pdf

Az aláírások a neptunba 2010. december 10-i dátummal megtörténtek.

Illés Tibor tanár úr anyaga a hálózati folyamokról:
http://www.math.bme.hu/~hujter/it.pptx
Az ehhez kapcsolódó kédéseikkel a
illes@math.bme.hu
címhez forduljanak.


Az írásbeli vizsgák tervezett felépítése:
1. A házi feladatok pontos megoldásának beadása, mint beugró.
2. Elméleti kérdések a bázismegoldások fogalomköréből.
3. Kétfázisú és/vagy duál szimplex módszer.
4. Játékelmélet és/vagy hátizsák feladat.
5. Hozzárendelési és/vagy szállítási feladat.
6. Hálózati folyamok.