BMETE90AX00 Matematika A1a - Analízis tárgy 2007 tavasza
Jelen információ helye: www.math.bme.hu/~hujter/A1a.htm
Utolsó frissítés: 2008 május 6.
Amit csak lehet, és csak amit szükséges, mind drótpostán intézzék, és a tárgyszó legyen mindig ez: A1a. Címem: hujter@math.bme.hu.
Ha szakmai kérdésük van, akkor inkább egymást, és szükség esetén a gyakorlatvezetőjüket kérdezzék. Engem (az előadót) lehetőleg az előadások szünetében kérdezzenek, mert akkor a válaszomat mindenkinek alkalma lesz meghallgatni.
Vizsgákra írásbeli formájában háromszor kerül majd sor, egyszer májusban, kétszer júniusban. Szóbelivel a legjobb jegyek megszerzésének lehetőségét is biztosítjuk.
Ugyanezen a honlapon lesz majd mindig friss információ. Mindig az lesz a hivatalos, amit a neptun legfrissebben ír! (Gyakoriak lehetnek a változások.) A számítógépes rendszer esetleges összeomlása esetén - melyre szakmai tapasztalataim alapján számítva jó eséllyel sor kerülhet - a H. épület 4. emeletén található majd friss, pontos és hiteles információ. A zéhák, vizsgák eredményéről elsősorban a neptunon keresztül, másodszor a jelen honlapon, harmadszor drótpostán keresztül lehet majd információt kapni. Aki kéri, annak adatait bizalmasan kezeljük; máskülönben a pontszámok és az érdemjegyek megismeréséhez a neptunkódra lesz majd szükség.
A zéhákon, vizsgákon NEM HASZNÁLHATÓ SEMMILYEN ELEKTRONIKUS ESZKÖZ, tehát még a legyegyszerűbb kalkulátor sem! Optikai eszközök sem! (Természetesen szemüveg, hallókészülék igen.) Csak üres papírt, íróeszközöket, átlátszó vonalzókat szabad használni, és mindezt csak teljesen átlátszó tartókban szabad tárolni. Aki ételt és/vagy italt hoz, azt is csak teljesen átlátszó tartóban tárolja! Mindennemű csalási kísérlettel szemben szigorúan fogunk eljárni! A hallgatók a kapott feladatlapot visszaadni kötelesek. Azokról kézzel a saját munkaidejük terhére másolatot készíthetnek, és azt magukkal vihetik. Az áttekinthetőbb dolgozatok érdekében ajánlom, hogy a
www.math.bme.hu/~hujter/xgmb2007.doc
helyen található mintalap név- és neptunkód-adatát cseréljék ki a sajátjukra, és kellő példányszámban kinyomtatva azt hozzák magukkal a zéhákra és az írásbeli vizsgákra, hogy majd arra írjanak. (Alkalmanként két-három lap is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki jelest kapjon; tíznél több lapot nem érdemes hozni.) A zárthelyiken még üres papír másoknak való átadása sem engedélyezett. A zárthelyiken a hallgatók fényképes igazolvánnyal kötelesek magukat igazolni. Az írásbeli vizsgán leckeköny kötelező. Elégtelentől különböző jegyet csak akkor írhatok majd be a neptunba, ha a hallgató leckekönyve is egyidejűleg rendelkezésemre áll.
A kurzus háttéranyagául a BME Matematika Intézet által rendszeresített "Thomas-féle Kalkulus" első és második kötete szolgál. A jegyzetben szereplő súlyos hibákra az előadáson fogjuk felhívni a figyelmet! Az előadások után a táblák letörlése elött azok a hallgatók, akik erre engedélyt kérnek és kapnak, a táblákat lefényképezhetik. Ezeket a fényképeket azonban csak saját jegyzetük kiegészítésére használhatják fel; a képek terjesztése nem megengedett. A saját kézírásos jegyzeteiket a hallgatók már szabadon legépelhetik, sokszorosíthatják, terjeszthetik.
Sikeres félévet kívánok!
Hujter Mihály
Ajánlott - esetleg hasznos - honlapok:
www.neptun.bme.hu
math.bme.hu/~arpi
numanal.inf.elte.hu/~szili
www.math.bme.hu/~andaia
www.math.bme.hu/~wettl
www.math.bme.hu/~kanya
www.math.bme.hu/~konya
matek.ymmf.hu/segedletek

A tárgy neptun szerinti adatai:
Kód: BMETE90AX00
Név: Matematika A1a - Analízis
Félév: 2007 tavasz
Kredit: 6
Követelmény tipus: Vizsga
Feljegyzés: Kötelező alaptárgy a mérnök-, gazdasági képzésekben.
A tárgyat tanító tanszék: Differenciálegyenletek Tanszék, Matematika Intézet
Előadó: Hujter Mihály
Leírás:
Sík- és térvektorok algebrája. Komplex számok. Számsorozatok. Függvényhatárérték, nevezetes határértékek. Folytonosság. Differenciálszámítás: Derivált, differenciálási szabályok. Elemi függvények deriváltjai. Középértéktételek, L'Hospital szabály. Taylor-tétel. Függvényvizsgálat: lokális és globális szélsőértékek.
Integrálszámítás: Riemann integrál tulajdonságai, Newton-Leibniz formula, primitív függvény meghatározása, parciális és helyettesítéses integrálás. Speciális integrálok kiszámítása. Improprius integrál. Az integrálszámítás alkalmazásai.


Elméleti alapokhoz adott segítség:

http://www.math.bme.hu/~hujter/02.pdf

http://www.math.bme.hu/~hujter/03.pdf

http://www.math.bme.hu/~hujter/04.pdf

http://www.math.bme.hu/~hujter/05.pdf

Gyakorló feladatok az első zéhára:

Sorozatok: http://www.math.bme.hu/~hujter/z06.pdf

Deriválás: http://www.math.bme.hu/~hujter/z07.pdf

Deriválás és határérték: http://www.math.bme.hu/~hujter/peldak.pdf

Határérték: http://www.math.bme.hu/~hujter/lh.pdf

Határérték: http://www.math.bme.hu/~hujter/z04.pdf

Határérték: http://www.math.bme.hu/~hujter/z05.pdf

Határérték: http://www.math.bme.hu/~hujter/06b.pdf

Határérték: http://www.math.bme.hu/~hujter/zs.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/06.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/maxi1.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/maxi2.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/06a.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/06c.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/06d.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/06e.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/06f.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/06g.pdf

Függvényvizsgálat: http://www.math.bme.hu/~hujter/z08.pdf

Próbazh feladatok (90 percre): http://www.math.bme.hu/~hujter/zh1proba.pdf

Próbazh feladatok (90 percre): http://www.math.bme.hu/~hujter/probazh1.pdf

Az 1.zh (A csop, 45 perc) megoldásokkal: http://www.math.bme.hu/~hujter/zh1a.pdf

Az 1.zh (B csop, 45 perc) megoldásokkal: http://www.math.bme.hu/~hujter/zh1b.pdf

Az 1.zh (C csop, 45 perc) megoldásokkal: http://www.math.bme.hu/~hujter/zh1c.pdf

Az 1.zh (D csop, 45 perc) megoldásokkal: http://www.math.bme.hu/~hujter/zh1d.pdf

Szili László tanár úr táblázata: http://numanal.inf.elte.hu/~szili/Okt_anyag/I-tabl.pdf

Szili László tanár úr egy másik, hasznos anyaga a hiperbolikus függvényekről postscript formában: http://numanal.inf.elte.hu/~szili/Okt_anyag/hipb-fv.ps

Integrálási feladatok egy főiskoláról, I: http://www.math.bme.hu/~hujter/inti.gif

Integrálási feladatok egy főiskoláról, II: http://www.math.bme.hu/~hujter/intii.gif

Integrálási feladatok egy főiskoláról, I, megoldások: http://www.math.bme.hu/~hujter/inti.pdf

Integrálási feladatok egy főiskoláról, II, megoldások: http://www.math.bme.hu/~hujter/intii.pdf

Integrálási feladatok, megoldások: http://www.math.bme.hu/~hujter/inti2.pdf

Integrálási feladatok a 8. heti gyakorlat anyagából: http://www.math.bme.hu/~hujter/08.pdf

Integrálási feladatok a 9. heti gyakorlat anyagából: http://www.math.bme.hu/~hujter/09.pdf

Integrálási feladatok a 10. heti gyakorlat anyagából: http://www.math.bme.hu/~hujter/0a.pdf

Integrálási feladatok a 11. heti gyakorlat anyagából: http://www.math.bme.hu/~hujter/0b.pdf

Integrálási feladatok a 11. heti első (hétfői) előadás anyagából: http://www.math.bme.hu/~hujter/impro.pdf

Integrálási feladatok gyakorlásra a 2. zéhához: http://www.math.bme.hu/~hujter/probazh2.pdf

2. zéhá feladatai megoldásokkal (A): http://www.math.bme.hu/~hujter/zh2a.pdf

2. zéhá feladatai megoldásokkal (B): http://www.math.bme.hu/~hujter/zh2b.pdf

2. zéhá feladatai megoldásokkal (C): http://www.math.bme.hu/~hujter/zh2c.pdf

2. zéhá feladatai megoldásokkal (D): http://www.math.bme.hu/~hujter/zh2d.pdf

A 2. ZÉHÁBAN 4 darab integrálásos feladat volt. Az első egy határozatlan integrál, a második egy határozott integrál, a harmadik két függvénygörbe közti terület kiszámítása, a negyedik improprius integrál. A felhasználandó módszerek - lehet, hogy összekeverve - kiterjednek(tek) az integrálandó függvény tagokra bontására, helyettesítéses integrálásra, parciális (azaz részenkénti) integrálásra. Ismerni kell(ett) a hatványfüggvények, az exponenciális függvények, a logaritmus, a szinusz, a koszinusz, a tangens, az arkusz szinusz, az arkusz tangens integrálását fejből. A Newton-Leibniz-formula pontos használata kikerülhetetlen volt! Az előjelhibákat - a dolog fontossága miatt - szigorúan büntettük!

Műveletek komplex számokon: http://www.math.bme.hu/~hujter/komplex.pdf

Gyökvonás komplex számokon: http://www.math.bme.hu/~hujter/kompplus.pdf
Vizsgainformáció a neptunon. Indexbe beírás a neptun szerinti vizsgákon és konzultációkon. Esetleges tévedések kiigazítása email útján.


A Thomas-féle Kalkulus angol nyelvű eredetijéhez kapcsolódó anyagok: http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_thomas_calculus_11/ppt/tcu11_ppt.html

Egy kolléganő hasznos anyagai: http://www.uni-miskolc.hu/~mathszil

Egy másik kolléganő hasznos anyagai: http://www.uni-miskolc.hu/~matszisz