BMETE90AX02 Matematika A2a - Vektorfüggvények 2008 szept 8-tól
Jelen honlap készítője:
Hujter Mihály
Jelen információ helye:
http://www.math.bme.hu/~hujter/A2a.htm
Utolsó frissítés: 2008. szeptember 11. de.
Az 1. zéhá (tervezett) időpontja: 2007. október 13, hétfő, az előadás helyén és idejében, 45 percben.
A 2. zéhá (tervezett) időpontja: 2007. december 1, hétfő, az előadás helyén és idejében, 45 percben.
A gyakorlatokra kötelező járni (akinek még nincs aláírása), de a zéhákat nem a gyakorlatok helyén kell megírni. (Akinek már van aláírása és nem ír zéhát, annak a zéháját 30 százalékosnak tekintjük, és pótzéhával is ez maximum.)
Kérem, hogy a neptunnal kapcsolatos gondokkal NE HOZZÁM forduljanak. Nekem csak azokkal van dolgom, akik a neptunnál szabályosan jelentkeznek, és akik majd órákra, zéhákra és vizsgára is rendesen eljönnek.
Heti egy órás konzultáció helye és ideje: hétfő 10:15-11:15. H.ép.4.em.41a (463-1499). Előzetes bejelentkezés (az előadáson vagy emailben) javasolt. Utolsó konzultációs alkalom: 2007 december 15.
Amit csak lehet, és csak amit szükséges, mind drótpostán intézzék, és a tárgyszó legyen mindig ez: A2a-2008. Címem: hujter@math.bme.hu.
Ha szakmai kérdésük van, akkor inkább egymást, és szükség esetén a gyakorlatvezetőjüket kérdezzék. Engem (az előadót) lehetőleg az előadások szünetében kérdezzenek, mert akkor a válaszomat mindenkinek alkalma lesz meghallgatni a szünet után.
Az előadások hétfőn az Mgea teremben lesznek 8:15-töl 12:00-ig, és szerdán a Km21-esben 12:15-től 14:00-ig.
A gyakorlatok helye és ideje:
Hétfő 16:15-18:00 R513 (Mádi-Nagy Gergely, http://www.math.bme.hu/~gnagy)
Kedd 14:15-16:00 R511 (Hujter M., http://www.math.bme.hu/~hujter)
Szerda 14:15-16:00 K355 (Hujter M., http://www.math.bme.hu/~hujter)
Az 1. hét anyaga: vektorok, mátrixok, determinánsok, Cramer-szabály
Konkrét vektorok hossza, skalárszorzata, konkrét mátrixok determinánsa 4x4-es méretig, 2 vagy 3 ismeretlenes egyenletrendszerek megoldása Cramer-szabállyal. Konkrét feladatok találhatók a
http://www.math.bme.hu/~hujter/B2.htm
helyen, például
http://www.math.bme.hu/~hujter/b2hf1d.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/b2hf1f.gif eleje
A 2. héten ezekből az anyagokból lehet készülni:
http://www.math.bme.hu/~wettl/okt/a2/2007/fe03_07a2.pdf
http://www.math.bme.hu/~wettl/okt/a2/2007/fe02_07a2.pdf
http://www.math.bme.hu/~wettl/okt/a2/2007/fe05_07a2.pdf
Háttéranyagnak itt vannak ezek:
http://www.math.bme.hu/~wettl/okt/a2/2007/linalg.pdf
http://193.224.52.231/public/stettner/segedletek/lin.%20alg/lin.%20alg.jegyzet/1%5B1%5D.el%F5ad%E1s.ppt
A 3. héten ezekből az anyagokból lehet készülni:
http://www.math.bme.hu/~hujter/adjung.gif
A téma: mátrixinvertálás andjungálttal és Gauss-eliminációval. Szimmetrikus mátrixok sajátértékei, sajátvektorai. Konkrét 2x2-es és 3x3-as mátrixok sajátértékeit, sajátvektorait kell tudni kiszámolni. Könnyítés, hogy a 3x3-as esetben a mátrixról nem csak az tehetjük fel, hogy szimmetrikus, hanem azt is, hogy 0 determinánsú.
Itt van néhány példa kidolgozva:
http://www.math.bme.hu/~hujter/A2a3.pdf
A kétváltozós szélsőérték-számításhoz itt egy kis háttéranyag:
http://www.math.bme.hu/~hujter/A2a4.pdf
További gyakorló feladatok az első zéhára való készülésre:
http://www.math.bme.hu/~hujter/grad.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/pl1.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/pl2.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/pl3.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/pl4.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/pl5.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/p&q.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/angle.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/nyereg1.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/nyereg2.gif


A 2007 évi 1. zárthelyi témái:
1. Vektorok hossza, szöge, függetlensége, rangja; determinánsok.
2. Mátrixok szorzása, adjungáltja, inverze.
3. Lineáris egyenletrendszerek megoldása.
4. Gradiens kiszámítása, irány menti derivált; szélsőértékhelyek megkeresése.

A 2007 évi 1. zéhá feladatai és megoldásuk:
http://www.math.bme.hu/~hujter/A2aZH1.pdf


A szabályos tetraéderről:
http://www.math.bme.hu/~hujter/tetra.pdf

A 2. zéhá utáni anyag

Sorok:
http://www.math.bme.hu/~hujter/sorok1.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/sorok2.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/sorok3.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/sorok4.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/log2.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/taylor&m.pdf
http://www.math.bme.hu/~simonk/a2/elso-masodik_het_a.pdf
http://www.math.bme.hu/~simonk/a2/numsorok1.pdf
http://www.math.bme.hu/~simonk/a2/Taylors.pdf
http://www.math.bme.hu/~simonk/a2/Fouriers.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/fou.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/fourier.gif


Többdimenziós integrálás:
http://www.math.bme.hu/~simonk/a2/derivalas.pdf
http://www.math.bme.hu/~simonk/a2/a2_tobbvalt_int_e.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/box.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/triang.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/ga-pelda.gif
http://www.math.bme.hu/~hujter/ga_pelda.gif
További feladatok a Thomas 3-ban (15. fejezet).
http://www.math.bme.hu/~hujter/hatvint1.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/hatvint2.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/hatvint3.pdf

Interpoláció, extrapoláció
http://www.math.bme.hu/~hujter/interpol.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/regr.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/nemtom.pdf
További információ a Thomas 3-ban (14.7. szakasz vége)
Nevezetesen:
http://www.math.bme.hu/~hujter/3720.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3721.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3722.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3723.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3724.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3725.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3726.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3727.jpg

Másodrendű görbék
Ismétlés a középsuliból:
http://www.math.bme.hu/~hujter/3574.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3575.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3576.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3577.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3578.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3579.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3580.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3581.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3582.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3583.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3584.jpg
Új anyag:
http://www.math.bme.hu/~hujter/tiz.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/tizen1.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/tizen2.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/curv1.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/curv2.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/3788.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3789.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3790.jpg
http://www.math.bme.hu/~hujter/3791.jpg
A 2. zárthelyi témái:
1. Sorok konvergenciájának ellenőrzése, és konvergencia esetén a sorösszeg kiszámítása.
2. Kétváltozós hatványfüggvények kétdimenziós integrálása kétváltozós hatványfüggvényekkel megadott korlátok között.
3. Három-négy-öt ponthoz illesztett interpoláció és regressziós egyenes.
4. Egyenletével és rajzával adott másodrendű görbe középpontjának, tengelyeinek (aszimptotáinak) kiszámítása.

A 2007 évi 2. zéhá feladatai és megoldásuk:
http://www.math.bme.hu/~hujter/zh2a_.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/zh2b_.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/zh2c_.pdf
http://www.math.bme.hu/~hujter/zh2d_.pdf


A 2007 évi pótzéhá feladatai és megoldásuk:
http://www.math.bme.hu/~hujter/zh3_.pdf


Zéhák és pótzéhák utáni anyag:
Feltételes szélsőértékhelyek keresése:

http://www.math.bme.hu/~hujter/vacak.pdf

http://www.math.bme.hu/~hujter/feltett.pdfHasznosak lehetnek vizsgára készülésnél:
Koordinátageometria síkon:
http://www.math.bme.hu/~szilagyi/05_analitikus.pdf
... és térben:
http://www.math.bme.hu/~szilagyi/04_vektor.pdf
Sorok:
http://www.math.bme.hu/~szilagyi/13_numerikus_sorok.pdf
Taylor, Fourier, ...:
http://www.math.bme.hu/~szilagyi/11_Taylor_Fourier.pdf
Determinánsok:
http://www.math.u-szeged.hu/~katai/diszmat1/det.pdf
Mátrix inverze:
http://www.math.u-szeged.hu/~katai/diszmat1/inv.pdf
Egyenletrendszerek:
http://www.math.u-szeged.hu/~katai/diszmat1/egy.pdf
Mátrixok:
http://www.math.u-szeged.hu/~katai/diszmat3/ran_1.pdf
http://www.math.bme.hu/~szilagyi/12_matrixok.pdf
Kétváltozós függvények:
http://www.math.bme.hu/~szilagyi/16_ketvalt_fuggv.pdf
Szélsőértékek:
http://www.math.bme.hu/~szilagyi/17_ketv_szelsoertek.pdf
Kettős integrálok:
http://www.math.bme.hu/~szilagyi/19_kettos_integral.pdf