MATEMATIKA A3 - Optimumszámítás, 2021. szeptember - 2022. január
TÁVOKTATÁSRA ÁTÍRVA!
HIVATALOS ADATOK: A kurzus hivatalos adatai a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Központi Tanulmányi Hivatal Neptun Üzemeltetési Csopot honlapján [ www.kth.bme.hu/neptun ] és a BME Matematika Intézet honlapján [ https://det.math.bme.hu/2019-20-2/BMETE90AX29-M00 ] leágazásán érhetők el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a legtöbb feltétel központi előírás és szigorúan betartandó.
HÁTTÉRANYAGOK: A kurzus tananyagának elmélyítése érdekében Hasznos háttéranyagul szolgálhatnak a MI Tankönyvtár [ http://tankonyvtar.ttk.bme.hu ] [ Szerzők ] leágazásnál a Gazdag-Tóth, Varjú, Wettl és más neveknél található friss jegyzetek (Wettl nevénél a lieáris algebra), továbbá a MI könyvtárához tartozó [ http://www.math.bme.hu/jegyzetek ] helyről letölthető régi jegyzetek. Ezen utóbbiak közül különösen kívánatosak a 041007, 051359 jelzésűek.
ELŐADÁSOK: A kurzus előadásainak ideje: hétfő 10:15-től 11:45-ig Az előadásokon részt venni nem kötelező, de felettébb kívánatos.
GYAKORLATOK: A gyakorlatok ideje: kedd 14:15-től 15:45-ig, szerda 8:30-től 10:00-ig illetve 10:00-től 11:30-ig a NEPTUN által jelzett helyen.
ZÁRTHELYI: A zárthelyi időpontjának és módozatának kijelölésére később kerül majd sor.
NAPRAKÉSZSÉG: Felhívjuk a hurzust teljesíteni szándékozók figyelmét, hogy a sikereres dolgozatok és vizsgák feltételrendszere időközben módosulhat. Ügyeljenek a naprakész tájékozódásra!
HAJRÁ: Emlékeztetünk arra, hogy kurzus sikeres elvégzésének szükséges (de nem mindig elégséges) feltételei a morálisan megfelelő állapot, a kellő fizikai erőnlét, és nem hangyányi, hanem hangyaszorgalom!
HÁZI FELADATOK: A félév során összesen 6 darab névreszóló házi feladatot minden hallgatónak meg kell oldani, és az előírás szerinti határidőre emailben elküldeni (esetleges hiba esetén kijavítani).
KAPCSOLATTARTÁS: Ha szükséges, akkor az előadónak a [ hujter.mis@gmail.com ] címre levelet küldjenek! A tárgyszóban neptunkód mellett szerepeljen: A3 illetve A3/hf1 illetve A3/hf2 Az üzenet legyen tömör, lényegre törő! Az udvariaskodás, reklámszövegek mellőzhetők. A válasz vagy előadáson való bejelentés, vagy levél, vagy NEPTUN üzenet formájában fog visszaérkezni.