MATEMATIKA A3 - Optimumszámítás, 2018 február - június
HIVATALOS ADATOK: A kurzus hivatalos adatai a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Központi Tanulmányi Hivatal Neptun Üzemeltetési Csopot honlapján [ www.kth.bme.hu/neptun ] és a BME Matematika Intézet honlapján [ http://det.math.bme.hu/2016-17-2/BMETE90AX29-M00 ] leágazásán érhetők el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a legtöbb feltétel központi előírás és szigorúan betartandó.
HÁTTÉRANYAGOK: A kurzus tananyagának elmélyítése érdekében Hasznos háttéranyagul szolgálhatnak a MI Tankönyvtár [ http://tankonyvtar.ttk.bme.hu ] [ Szerzők ] leágazásnál a Gazdag-Tóth, Varjú, Wettl és más neveknél található friss jegyzetek (Wettl nevénél a lieáris algebra), továbbá a MI könyvtárához tartozó [ http://www.math.bme.hu/jegyzetek ] helyről letölthető régi jegyzetek. Ezen utóbbiak közül különösen kívánatosak a 041007, 051359 jelzésűek.
ELŐADÁSOK: A kurzus előadásainak helye és ideje: hétfő 12:15-től 13:45-ig (szünet nélkül) - QB104 terem. Az előadásokon részt venni nem kötelező, de felettébb kívánatos. Viszont nem kívánatos késni, korábban eljönni, tanteremben étkezni, inni, telefonálni, számítógéppel vagy mással zajongani.
GYAKORLATOK: A gyakorlatok kötelezők, a jelenlét ellenőrzésre kerül.
ZÁRTHELYI: A zárthelyire az előadás helyén és idejében fog sor kerülni a 6. és a 12. héten. Hivatalos jelleggel az aktuális esemény előtti utolsó előadáson bejelentett adatok bírnak, amiket a biztonság kedvéért NEPTUN üzenetben is meg fogunk majd erősíteni.
NAPRAKÉSZSÉG: Felhívjuk a hurzust teljesíteni szándékozók figyelmét, hogy a sikereres dolgozatok és vizsgák feltételrendszere időközben kismértékik módosulhat. Ügyeljenek a naprakész tájékozódásra!
HAJRÁ: Emlékeztetünk arra, hogy kurzus sikeres elvégzésének szükséges (de nem mindig elégséges) feltételei a morálisan megfelelő állapot, a kellő fizikai erőnlét, és nem hangyányi, hanem hangyaszorgalom!
HÁZI FELADATOK: A félév során összesen 6 darab névreszóló házi feladatot minden hallgatónak meg kell oldani, és az előírás szerinti határidőre emailben elküldeni (esetleges hiba esetén kijavítani).
KAPCSOLATTARTÁS: Ha szükséges, akkor az előadónak a [ hujter.mis@gmail.com ] címre levelet küldjenek! A tárgyszóban neptunkód mellett szerepeljen: A3 illetve A3/hf1 illetve A3/hf2 Az üzenet legyen tömör, lényegre törő! Az udvariaskodás, reklámszövegek mellőzhetők. A válasz vagy előadáson való bejelentés, vagy levél, vagy NEPTUN üzenet formájában fog visszaérkezni.