KŐNIG Dénes (1884-1944)
matematikus, a Műegyetem tanára


A jelen honlap pillanatnyilag félkész állapotban van.
(Utolsó módosítás: 2011.04.01)

Kőnig Dénes fiatalkori fényképe édesapjával, Kőnig Gyulával (Dénes kb. 1905-ben, Gyula kb. 1890-ben)
Az apa, Kőnig Gyula munkássága [németül]
A fivér, Kőnig György (irodalomtörténész és műfordító) naptártörténeti munkája (1900)
Kőnig Dénes arcképe (1928)
Kőnig Dénes munkássága a BME H épületében elhelyezett emléktabló szerint (2011)
Kőnig Dénes a Mathematics Genealogy Project szerint (2011) [angolul]

Kőnig Dénes egyik feladatmegoldása a KöMaL-ban (1901)
Kőnig Dénes egyik korai munkája a KöMaL-ban (1903)
Részletek a fentemlített munka két évvel későbbi kiadásából (1905)
Fényképrészlet a fentemlített munkából (1905)
Kőnig Dénes könyve a többméretű térről (1907)
Kőnig Dénes egyik cikke (1926)
Kőnig Dénes híres cikke (1931)
Kőnig Dénes írása Egerváry Jenőről (1932)
Kőnig Dénes levelezőlapja Kalmár Lászlóhoz (1935)
Részletek Kőnig Dénes híres gráfelméleti könyvéből (1936) --- és a könyv többféle kiadása
Egy anekdota Kőnig Dénesről (1938 körül) [angolul]
Kőnig Dénes és Szűcs Adolf híres levele Neumann Jánoshoz Lax Péter érdekében (1941)
Kőnig Dénes utolsó hónapjai (1944) Gallai Tibor emlékezete szerint [angolul]
A ház (2010), ahol Kőnig Dénes utolsó éveiben lakott
A Frobenius-Kőnig-tétel bizonyítása Rényi Alfréd szerint (1941)
Kőnig Dénes élete és munkássága Gallai Tibor szerint (1965)
Kőnig és Egerváry gráfelméleti eredményeinek egyik első ismertetése magyar nyelvű könyvben (1969)
A Kőnig-Egerváry-Kuhn-féle magyar módszer eredetéről (1991) [angolul]
Kőnig Dénesről elnevezett rangos szakmai elismerés (2007) [angolul]
A 2008-as Kőnig-díjas ismertetése [angolul]
A 2008-as Kőnig-díj zsürije: Lenore Cowen, Lovász László, Alexander Schrijver, Herbert Wilf, Peter Winkler.
A 2010-es Kőnig-díjas honlapja [angolul]
A 2010-es Kőnig-díj zsürije: Bojan Mohar, Noga Alon, William Cook, Pavol Hell, Tardos Éva.
A 2012-es Kőnig-díjat még nem osztották ki.
Harold W. Kuhn nagyelőadása (2010), mely nagy részben Kőnig Dénesről szólt [angolul]
Kőnig Dénes néhány említése a Zentralblattban (1920-2009) [németül, angolul, olaszul]


A jelen honlap elkészítésében, tartalmának frissítésében nyújtott segítségért, konzultációkért, drótposta-üzenetekért köszönet illeti a következőket: BJMT, BME Matematika Könyvtár, BME Matematika Intézet adminisztátorai, Császár Ákos, Csendes Tibor, Fejes Tóth Gábor, Frank András, Galántai Aurél, Garay Barnabás, Gazda István, Györfi László, Győrffy Judit, néhai Klafszky Emil, Harold W. Kuhn, Lángné Lázi Márta, Libor Józsefné, Lovász László, Máté László, Molnár Emil, Moson Péter, Oláh-Gál Róbert, Prékopa András, Recski András, Rónyai Lajos, Rózsa Pál, Simonovits András, Szabó Péter Gábor, Szántai Tamás, Szeidl László, Szilágyi Brigitta, T. Sós Vera és sokan mások.