VÁZLATOS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

név: Hujter Mihály

született: Tét, Győr megye, 1957. december 27

levelezési cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 233

elektronikus cím: hujter@math.bme.hu

telefon: (+36 1) 463 1499, (+36 1) 204 3887

szakterület: matematikus

jelenlegi beosztás: matematikus, egyetemi docens, BME, Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék

állami nyelvvizsgák: angol felsőfokú, orosz alapfokú

kutatási területek: operációkutatás, gráfelmélet, geometria, tudománytörténet

főbb hozzájárulások a matematikához: alsó becslések a Frobenius-számra; a kográf-kontrakciók perfekt gráfosztálya; a gráfszínezés-kiterjesztések elmélete; poliedrikus szita-formula valószínűségi becslésekhez

 

TANULMÁNYOK, TANULMÁNYUTAK (időben visszafelé felsorolva):

1998-1999: kutatói státusz, Matematika B (Optimalizálás) Tanszék, Gráci Műszaki Egyetem

1993: a matematika tudomány kandidátusa (és Ph.D.) cím megszerzése az MTA-tól; disszertáció címe: Combinatorial optimization problems related to geometrical packings and coverings

1988: doctori cím megszerzése, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, (summa cum laude).

1983-1986: operációkutatási Ph.D. hallgató, Rutgers University, U.S.A.

1981-1983: tudományos gyakornok, MTA SzTAKI, Budapest

1982: Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsától

1981: kitüntetéses oklevél, matematikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

1976-1981: egyetemi tanulmányok matematikus szakon, Eötvös L. T. E., Budapest

1970-1977: országosan is sikeres tanulmányi versenyek matematika, fizika, kémia tárgyakban

1976: kitűnő érettségi, Pápa, Türr István Gimnázium

 

KINEVEZÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KITŰNTETÉSEK (időben visszafelé felsorolva):

2009-: TDK-szervező, Matematika Intézet, BME

2002-: egyetemi docens, BME

1999: Széchenyi Professzori Ösztöndíj 2000, 2001, 2002, 2003 évekre

1998-1999: tudományos főmunkatárs és Ph.D. kurzus oktató, Matematika B (Optimalizálás) Tanszék, Gráci Műszaki Egyetemen

1994-2002: egyetemi docens, Miskolci Egyetem

1991: Farkas Gyula Díj, Bolyai János Mathematikai Társulat

1991-93: egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem

1986-91: tudományos munkatárs, MTA SzTAKI

1983-1986: tanársegéd, Rutgers University, New Jersey, U.S.A

1983: MTA TMB kadidátusi aspiránsi ösztöndíj

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG (időben visszafelé felsorolva):

2008-: Ph.D. védés bizottsági tag, Pannon Egyetem

2009-: Ph.D. szigorlati vizsgáztatás, Miskolci Egyetem

2007-: Ph.D. védés bizottsági tag, Debreceni Egyetem

2007-: Ph.D. szigorlati vizsgáztatás, Szegedi Tudományegyetem

2007-: Diszkrét matematikai módszerek az operációkutatásban, előadás, BME

2007-: Matematika Analízis A1a, előadás, BME

2006-: Bevezetés az operációkutatásba, előadás, BME

2005-: Ph. D. szigorlati vizsgáztatás, BME

2004-: Operációkutatás előadása matematikus hallgatóknak, BME

2004-: Kombinatorikus algoritmusok számítógépes módszerei, előadás, BME

2003-: Matematika B1-, A1-, A2-analízis előadás, BME

2003-: Optimumszámítás, előadás Ph.D. hallgatóknak angolul, BME

2003-: Kombinatorikus algoritmusok, előadás, Hatvany Ph. D. Iskola, Miskolci Egyetem

2003-: Ph.D. hallgató témavezetése, BME

2002-: Optimumszámítás, előadás és gyakorlatok, BME

1991-2002: mind magyar, mind angol nyelven főként az optimalizálás matematikai, számítógépes módszereinek oktatása egyetemi és Ph.D. hallgatók részére, a Miskolci Egyetem

1998-1999: Graph Theory, Ph.D. kurzus, előadás angolul, Gráci Műszaki Egyetem

1989-2002: három tankönyv és sok oktatási segédlet és dolgozat elkészítése, új tárgyak tervezése a Miskolci Egyetem, az Ybl Műszaki Főiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a BME és a Gráci Műszaki Egyetem részére

1986-1994: operációkutatás és optimalizálás tanítása az ELTE és a BME különböző szakjain; a BME egyik Ph.D. kurzusa oktatása angolul

1983-1986: Calculus tanítása, Rutgers University, USA

1978-1983: egyetemi előkészítők és operációkutatás tanítása, szakdolgozatok, szakmai gyakorlatok témavezetése, ELTE

1979-1981: a matematikus szakkollégium vezetése, ELTE

 

NÉHÁNY (régi) MATEMATIKA TANÁROM, akiktől sokat tanultam

Babai László, Bujáky Miklós, Beck József, Böröczky Károly, Császár Ákos, Csiszár Imre, Deák István, Hajnal András, Faragó István, Frank András, Füredi Zoltán, Hammer Péter László, Fred S. Roberts, Jeff Kahn, Kárteszi Ferenc, Katona Gyula O.H., Komjáth Péter, Kovács László Béla, Laczkovich Miklós, Lovász László, Mogyoródi József, Móri Tamás, Pelikán József, Pósa Lajos, Prékopa András, Reimann István, Fred S. Roberts, Rónyai Lajos, Paul D. Seymour, Simon László, Simon Péter, Simonovits Miklós, Surányi János, T. Sós Vera, Tuza Zsolt

 

NÉHÁNY MATEMATIKUS (régi) TANÍTVÁNYOM

Mahmud Al Ftise, Ali M. Elaiw, Jocirei Dias Ferreira, Fölsz Ferenc, Horváth Zoltán, Kánnai Zoltán, Krebsz Anna, Mészáros Csaba, Mihálykó Csaba, Orbán Éva, Pataki Gábor, Szabó Péter, Szöllősi Ferenc, Tóth Ágnes, Vető Bálint, Winkler László

NÉHÁNY MATEMATIKUS, AKINEK Ph.D. OPPONENSE VOLTAM

Imreh Csanád, Nagy-György Judit, Szabó Péter Gábor

 

NÉHÁNY MATEMATIKUS TÁRSSZERZŐM

Mahmud Al Ftise, Bacsó Gábor, Biró Miklós, Blázsik Zoltán, Bukszár József, Czap Gyula, Fábián Csaba István, Rene Henrion, Martin Farber, Galántai Aurél, Hammer Péter László, Jeney András, Kálovics Ferenc, Mészáros Józsefné, Nagy Ferenc, Bettina Klinz, Oláh Béla, Pluhár András, Raisz Péter, Fred S. Roberts, Rüdiger Rudolf, Spissich László, Szántai Tamás, Tuza Zsolt, Vízvári Béla, Marc Wennink, Gerhard Woeginger

 

NÉHÁNY (más) MATEMATIKUS KOLLÉGÁM, akivel matematika ipari alkalmazása céljából vagy folyóirat, szeminárium, konferencia szervezési munkáiban szorosan együttműködtem

Balla Katalin, Boros Endre, Garay Barnabás, Gömböcz Lajos, Gyenese Jenő, Klafszky Emil, Körtesi Péter, Kovács László Béla, Illés Tibor, Maros István, Rapcsák Tamás, Rontó Miklós, Sebő András, Szalkai István