A Felsőbb Mathematica és az Mathematica alkalmazásokkal című tárgyak hallgatóinak

 • Első óra és házi feladat.
 • Első házi feladat megoldása.
 • Második óra és második feladat.
 • A második feladat megoldása, harmadik óra alig, mert táblára írtam és harmadik feladatsor. Olvassák a megjegyzéseket, a mások által ajánlott demokat, és Olgákat.
 • A harmadik feladat megoldása (előbb-utóbb), negyedik óra és negyedik feladatsor.
 • Feladatmegoldások, órai anyagok.
 • (Mondjuk) hatodik feladatsor.
 • Differenciálegyenletekről, először. Közönségesek.
 • Valószínűségszámítás. Dinamikus objektumok. Felső értékek.
 • Valahanyadik feladatsor.
 • Differenciálegyenletekről, másodszor. Numerikus módszerek, parciálias differenciálegyenletek.
 • Az Informatika 3 matematikus hallgatóinak

 • Első előadás. Első feladatsor.
 • Második előadás, a második feladatsorral.
 • Majd itt lesz a harmadik előadás, de már itt van a harmadik házi feladatsor.
 • Negyedik előadás.
 • Ötödik előadás és házi feladatsor.
 • Hatodik előadás és házi feladatsor - határidő: 2. zh után, azaz november 29.
 • A Programozási feladat 3 matematikus hallgatóinak

 • Követelmények
 • Hogy állunk?
 • Előadás, konzultáció

  A február 16.-án (sic!) 9 órakor tartott előadás után is lehet folyamatosan kérdezni, személyesen az előadók fogadó óráján, levélben bármikor, igyekszünk gyorsan válaszolni. A levél Subjectjébe írják be, hogy progfel 3, a küldendő állományok neve pedig ilyen legyen: PalejGreta.nb, esetleg még PalejGreta.xls, stb. Külön díjazzuk (a számítástechnikai megoldásnál és a külalaknál), ha valaki
 • jelentősen kihasználja a 8as változat újdonságait (futtatás C-ben, grafikus kártya programozása, szabadszöveges kommunikáció hasznosítása, új eloszlások, irányításelmélet, waveletek, gráfok, csoportok, lineáris algebra, képfeldolgozás, Locator, Play, Speak, Mouse*);
 • az intézeti webMathematicára föltesz közérdekű programot (érdemes megnézni bezzegéket, Szegeden minden hallgatónak lehet saját Mathematicája, adalék az egyetemi rangsorokhoz...), segítséget tud adni Gergi Miklós;
 • ír néhány mások számára hasznos címszót a munkájával kapcsolatban az intézeti wikipédiába, segítséget tud adni Móra Péter vagy ismét Gergi Miklós;
 • a (lektorált!) publikálás legalacsonyabb, de már értékelhető szintjeként föltesz valamit a honlapra. Ide ugyanis már fölkerült több mint 6000 demnstráció, tehát nem könnyű újat kitalálni, és még ráadásul jól is kell megcsinálni: ellenőrzik, lektorálják. Lényeges, hogy ide csak intézeti gépről, meglévő legális licencünkkel készült (befejezett) munkát lehet föltenni!
 • A nagy dolgozat kiváltható két demonstrációval is, mintákat lejjebb találnak.

  A nagy dolgozat értékelésénél használandó kritériumok értelmezése

  (Univerzálisak, nemcsak a Prog Fel 3 hallgatóinak szólnak.) Bármelyik tárgyról van szó, a félév végére házi dolgozatot kell írni.

  A választott téma

  fontossága, érdekessége, korszerűsége az alkalmazási terület vagy a matematika szempontjából.
 • Matematikai kidolgozás:

  pontosság, sejtések, állítások, bizonyítások. (Nyilván függ a hallgató szakjától; matematikustól elvárjuk, hogy új matematikai eredmény elérésére törekedjék! A többiektől pedig, hogy korrekt módon fogalmazzanak.)

  Számítástechnikai kidolgozás:

  szükség van-e a számítógépre a feladat megoldásához, nemcsak triviális megoldásokat alkalmaz-é, eléggé megismerte-e és kihasználja-e a szerző a program specialitásait.
  Külön engedéllyel használható szavak listája
  Az alábbi szavak használatához külön engedély kell (aki ,,tud" programozni, az különösen veszélyeztetett): (A Table függvény helyett jobb az Array, ha nem túl nehézkes. Ámde: semmi sincs úgy, ahogy van: Itt például a Do-ról mondanak érdekes dolgokat, hogy nem is olyan rossz az... (A Return is lekerülhet a tiltott szavak listájáról: igen hasznos, amikor hibát keresünk egy Moduleban.) Mindezek helyett funkcionális programozási struktúrákat, mintaillesztést, listakezelést, akármit használhatunk, de nem szedünk szét egy matematikai objektumot elemeire azért, hogy azután összerakjuk, hasonlóan (de szigorúbban, mert lehet és mert érdemes) ahhoz, ahogyan lineáris algebrában amíg lehet, nem használunk koordinátákat.
  További tanácsok
 • Használják a párhuzamos számolás lehetőségét, Parallelize stb.
 • Nyomkövetéshez, illetve a program futásának ellenőrzéséhez használható eszközök: Trace, EvaluationMonitor, Sow, Reap, Workbench.
 • Az időt inkább az AbsoluteTiming méri.
 • For, Do helyett: Nest, NestList, Fold és listaműveletek: Map, Apply, Thread.
 • Ha a programban ismétlődő mintázat van, akkor biztosan gazdaságtalanul van megírva.
 • Ha jobb, gyorsabb, szebb algoritmust találnak valamire, mint a beépített, akkor feltehetőleg legalább demonstrációt érdemes készíteni róla, de lehet, hogy cikkben is közölhető, például itt: The Mathematica Journal.
 • Először működjön a program, utána szépítgessük, utána nézzük meg, nincs-e meg készen az egész vagy bizonyos elemei.
 • Ezek is hasznosak: ClearAll (minden definíció elé, ugyanabba a cellába), Quiet, TrueQ.
 • Egymásbaskatulyázott If-ek helyett Switch és Which használható (ezt már másutt is meg kellett volna tanulniuk); kicsit hasonló célú a Select és a Cases is.
 • Használjanak inicializáló cellákat, és küldés előtt töröljék az eredményeket: Cell|Delete All Output, különösen, ha az állományt bonyolult ábrák hízlalják több megabájtossá! Ha viszont az eredményhez hosszú futtatással jutottak, akkor tegyék föl a honlapjukra, és linket küldjenek./li>

  Külalak

 • Nyelvhelyesség, helyesírás (Banach-tér: kötőjellel), tipográfia. Néhány dolog, ami nagyon fáj: kerül, történik, biztosít, lehetőség van rá: ezek a kifejezések ritkán hordoznak tartalmat. Az egybe- és különírás szabályai megtanulhatók.
 • Használják a cellák beépített formázási lehetőségeit (logikai és fizikai formázás! nemcsak itt), a Default StyleSheet elég jó, csak indokolt esetben használjanak másikat, és most még végképp ne kreáljanak saját stílust. De lehet TeXben írni, Mathematica jegyzetfüzetet mellékelve.
 • Felépítés: bevezetés, irodalmi előzmények, feladatkitűzés. (Mit tud a világ, hogyan fogjuk megváltani.) Matematikai elemzés, éppen meddig jut el, számítástechnikai megoldások. Összefogalás: mit kaptunk, távlatok, mit lehetne még csinálni. Irodalomjegyzék: ami papíron, ami elektronikusan található meg. Pontos adatokkal! A hivatkozások formája majdnem bármilyen lehet, csak következetes legyen, és a meglevő információt ne spóroljuk ki belőle.
 • Határidők betartása!
 • Boros Benedek mintaszerű házi feladata

  kiegészítve a Combinatorica hibáinak részletes : elemzésével.

  A beszámolók beosztása

  A Számítógép az alkalmazott analízisben és az Alkalmazott számítógépes analízis című tárgyak hallgatóinak

 • Tárgykövetelmények egyik és másik tárgyhoz
 • A dolgozattal kapcsolatos kritériumok pontos értelmezése
 • Az órák anyaga és a házi feladatok

 • Hogy állunk?
 • A házi feladatok az órát megelőző vasárnap éjfélig beküldendők.
 • Első óra és első házi feladat
 • Megjegyzések, megoldások az első házi feladatsorhoz
 • Második házi feladat
 • Megjegyzések, megoldások a második házi feladatsorhoz
 • Harmadik házi feladat
 • Negyedik házi feladat
 • Ötödik házi feladat
 • Előadásvázlat és hatodik házi feladat
 • Hetedik házi feladat
 • Nyolcadik házi feladat
 • Kilencedik házi feladat
 • Segédanyagok és tanácsok a Mathematica program tanulásához

 • Mindenki mindenbe belenézhet. Minden iromány minden hibája érdekel, nemcsak a sajátoméi; szóljanak, ha bármi gyanúsat találnak. Szóljanak, ha valami nem működik, illetve, ha találnak valami közérdekűt. Mondjuk PDF
 • Kabai S.: Matematikai grafika I, LECKÉK SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKÁBÓL A Mathematica HASZNÁLATÁVAL, UNICONSTANT, 2002.
  A szerző 100 leckén keresztül mutatja be különféle matematikai ábrák elkészítésének módját.
 • Karsai J.: Impulzív jelenségek matematikai modelljei. Mathematica kísérletek, TYPOTEX Kiadó, Budapest, 2002.
  Rövid idő, esetleg egy pillanat alatt lezajló jelenségek leírásával foglalkozik a könyv, amilyenek például gyógyszerek adagolásánál vagy bekapcsolási jelenségeknél fordulnak elő. Itt az egész, html-ben.
 • Lóczi L.: Mathematica,KöMaL 52 (6) (2002) PDF
  Talán az elképzelhető leggyorsabb bevezető magyar nyelven a program használatába. Mintha ez ugyanaz lenne? Nem, nem!
 • Popper Gy.: A funkcionálanalízis néhány fogalma Mathematica használatával, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. Nagyon szeretném, ha valaki elmesélné nekünk, hogy mit tartalmaz. Az lehet benne az izgalmas, hogy mindenféle számítógépes program alapvetően véges, míg a funkcionálanalízisben éppen a végtelen struktúrák az érdekesek. Nálam megvan az angol nyelvű változat, a könyvtárban a magyar.
 • Popper Gy.: Numerikus módszerek Mathematica használatával, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2003.
  A numerikus matematika legfontosabb módszreit mutatja be, és illusztrálja Mathematica programokkal: Lineáris egyenletrendszerek, sajátértékfeladatok, nemlineáris egyenletrendszerek.
 • Recski, A: Calculus excercises with or without Mathematica, Yale University, New Haven, 1995.
  Elsőéves szintű (Matematika A1) feladatok részletes elemzése matematikai és számítástechnikai szempontból.
 • Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1996.
  A könyv első néhány tucat oldalának elolvasása után az Olvasó azonnal az őt érdeklő matematikai diszciplínához ugorhat. A 2.2 változathoz készült, de vezérfonalnak még most is jó lehet. A teljes könyv, a TÁMOP támogatásával.
 • Tóth, J.; Szili, L.; Zachár, A.: Stability of polynomials, Mathematica in Education and Research 7 (2) (1998), 5-12. Zipped Mathematica notebook. Önmagában is érdekes kérdés - aminek a differenciálegyenletek elméletében fontos alkalmazása is van - a következő: Milyen feltételek mellett lesz egy polinom összes gyökének való része negatív? Kiderül, hogy a kérdés a lánctörtektől a komplex függvénytanig számos kapcsolattal bír.
 • Tóth, J.; Ván, P.: Applying a list of functions to an argument: a dual of Map, Mathematica in Education and Research 9 (3/4) (2000), 58-63. Mathematica notebook. A matematikai programcsomagok furcsa módon éppen tisztán szimbolikus számításokra alkalmazhatók a legnehézkesebben. Itt megpróbáltunk segíteni a Mathematica egyszerűsítő függvényeinek rendszeres alkalmazásában. Kívánatos lenne a vizsgálatokhoz hozzávenni a FunctionExpand függvényt, és használni az újabb fejleményeket.
 • Wolfram, S.: The Mathematica Book, 5th Ed., Wolfram Media, 2003.
  Ennek anyagát a súgó teljes egészében tartalmazza. És persze a kiegészítő csomagokról írott több mint 500 oldalt is. De hát elektronikusan is megtalálható, picinykét kibővítve, illetve a súgóból elérhető a Virtual Book.
 • Elkészült az első néhány demonstráció:

  Szerencsére már nem győzöm, elnézést az újabb szerzőktől!
 • Csima, G.: Iso-Optic Curve of the Ellipse from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Kabai, S. (with J. Tóth): Maximum Size of Involute Gear Teeth from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Kabai, S.; Tóth, J.: Jefferson National Expansion Memorial, from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Kabai, S.; Tóth, J.: Building Frame with Catenary Roof Beams, from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Kozma, R., Th.: Horosphere Packings of the (3, 3, 6) Coxeter Honeycomb in Three-Dimensional Hyperbolic Space, from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Meszéna B.: System of Pendulums: A Realization of the Sine-Gordon Model, from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Nagy A. L.: Descriptive Reaction Kinetics from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Nagy A. L.: Volpert Graph from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Nagy A. L.: Feinberg-Horn-Jackson Graph from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Ofella, P. (with Carl Woll): Robinson Tiling, from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Várdai, J., Tóth, J.: Hopf Bifurcation in the Brusselator, from The Wolfram Demonstrations Project.
 • Az alábbiak 2011. februárjában még nem hibátlanok :).

  Az Informatika 3 matematikus hallgatóinak

  Követelmények
 • Első óra
 • Második óra
 • Harmadik óra és harmadik házi feladat
 • A harmadik házi feladat megoldásai, javítások nékül
 • Negyedik óra és negyedik házi feladat
 • Ötödik óra első fele, aszimptotikusan stabilis polinomok
 • Ötödik óra második fele, házi feladatok
 • Első házi feladat
 • Második házi feladat
 • Differenciálegyenletekről, jól jöhet
 • Tóth, J.; Ván, P.: Applying a list of functions to an argument: a dual of Map, Mathematica in Education and Research 9 (3/4) (2000), 58-63.
 • A Felsőbb Mathematica és a Mathematica alkalmazásokkal című tárgyak hallgatóinak

  Követelmények
 • Első óra és első házi feladat
 • Második óra: Busai Ágota előadásához
 • Második óra: Pallagi János előadásához
 • Harmadik óra
 • A második házi feladat megoldása Busai Ágotától
 • A második házi feladat megoldása Stumpf Péter Páltól
 • Negyedik óra és harmadik házi feladat
 • A harmadik házi feladat megoldása Busai Ágotától
 • A harmadik házi feladat megoldása Pallagi Jánostól
 • A harmadik házi feladat megoldása Stumpf Péter Páltól
 • Ötödik óra és negyedik házi feladat
 • A negyedik házi feladat megoldása Busai Ágotától
 • A negyedik házi feladat megoldása Stumpf Péter Páltól
 • Hatodik óra és ötödik házi feladat
 • Az ötödik házi feladat megoldása Busai Ágotától
 • Az ötödik házi feladat megoldása Lucsanyi Dávidtól
 • Hetedik óra és hatodik házi feladat
 • Nyolcadik óra: differenciálegyenletekről.
 • Házi feladat ehhez: írjunk programot integráló tényezővel megoldható egyenletek megoldására. Sok (legalább 5 különféle) példát oldjunk meg vele. Rajzokat is készítsünk!
 • Kilencedik óra és házi feladat. Meg itt volt Kiss Balázs.
 • Tóth, J.; Szili, L.; Zachár, A.: Stability of polynomials, Mathematica in Education and Research 7 (2) (1998), 5-12.
 • A Programozási feladat 3 matematikus hallgatóinak (majd, majd, tavasszal)

  Szeminárium: 2008/2009. I. félév

  Időpontja: hétfőnként, 16 óra 15' és 17 13' között, a BME H 27es laborjában. Először október tizenharmadikán, azután meglátjuk. A részletes program és a tervek előtt néhány friss hír.

  Íme a differenciálegyenletekről szóló előadás:

 • Javítható, kritizálható.
 • Persze Kabai Sándornak egyedül több mint 300 van. De lektorálják, és mivel már majdnem 4000 van fönt összesen, egyre speciálisabb és érdekesebb darabok kerülnek föl, szóval próbálkozzanak!

  Bizonyítvány :)

  Szőllősi Ferenc és Erő Zsolt megszerezte a Mathematica Student Certificationt. Lásd itt. Ezt nem olyan nehéz megszerezni, de egyelőre csak ketten vannak.

  Program

  X. 13. Tóth János: Levelezésemből I.

  A csoporthoz intézett kérdéseimre rengeteg választ kaptam, ezeket fogom végre elolvasni, és közreadni. Előszörre ez a notebook sikerült, még nem tökéletes, amikor javul, kicserélem. Tartozik hozzá egy Ruttkai Éva is.

  X. 20. Tóth János: Levelezésemből II.

  Ha valaki olyan linket talál, ahol megtalálható valamely probléma megoldása, szóljon. Aztán egy nagyon régi leírás a titokzatos Compile parancshoz. Már sok minden megváltozott azóta, de sokat lehet belőle tanulni, pl. hogy mikor érdemes használni. Le kell tölteni a lap aljáról a ps fájlt.

  X. 27. Salát Máté (ELTE): 3D grafika I.

  Nem ám arról beszélt, vagyis arról csak alig: Nézőpont változtatása egérrel való forgatás közben.
  A fő attrakció az volt, hogy egy síkbeli hatszöget rajzolt meg nekünk, meglehetősen felcicomázva, de még a jelen nem voltak számra is tanulságos a notebook.

  XI. 3. Paláncz Béla: Bevezetés a lineáris homotópiába Mathematica felhasználásával.

  Előadás az International Mathematica Symposiumon, Maastrichtben, 2008. június. Egyszerűen kiváló bevezetés a homotópiába.

  XI. 3. Salát Máté: 3D grafika II.

  Lásd a fönt említett notebookokat.
  Az óra után Kabai Sándor fölvetette, hogy hogyan lehet gömbháromszöget rajzolni, erre itt van Salát Máté megoldása.

  XI. 10. Barta Zsuzsa: Mozaik és egyéb rejtvények megoldása Mathematicával

  Előre elolvasható.

  XI. 10. Tóth Ági: A Parallel Computing Toolkit használatáról

  (Majd kapunk tőle összefoglalva segítséget, de addig is érdemes Tóth Gyula előadását nézegetni.) A lényeg, hogy valóban nem túl sok fájdalom árán egyszerűbb esetekben biztosan sokkal gyorsabban jutunk eredményekhez, ha kihasználjuk a párhuzamos Mathematica előnyeit.

  Tervek

 • A továbbiakban mindenek előtt a tavalyi Programozási feladat 3. című tantárgyamban (vagy másutt) szerepelt hallgatók számolnának be munkáikról, nagyon sokfélét csináltak, érdekeseket.
 • Pavlos, Galiatsatos (Császár Attila tanítványa): ezeket kínálta, azt javasoltam, beszéljen kétszer. Nem görögül, de angolul.
 • Lóczi Lajos: S. Wolfram A New Kind of Science című könyvének ismertetése (előreláthatólag a félév végén), addig is:
 • angol wiki,
 • Below you will find links to more reviews than you will care to read of Stephen Wolfram's book A New Kind of Science and links to some related articles. Ez már a föntiekről is elmondható?
 • Reflections on Stephen Wolfram's 'A New Kind of Science' by Ray Kurzweil
 • A Mathematica 7es változatát bétatesztelem, lehet besegíteni, erről biztosan be fogunk számolni. Akármelyik változatban talál valaki bugarat, szóljon, megnézem, hogy itt hogyan működik.
 • És végül, de elsősorban: mindenki szorgoskodik, és mindenféle (TDK, szak-, folyóiratba való) dolgozatok készülnek egyrészt, és az összes ebben közvetlenül nem érintett címzettet is határozottan fölszólítom előadás tartására másrészt :).
 • A szeminárium hallgatóinak

 • Tóth János: Újdonságok a hatosból, 2007. szeptember 12.
 • Vecsei Balázs: Manipulate, 2007. szeptember 26.
 • Kovács Benedek: Context, távoli elérés 2007. október 10.
 • Tóth Ági: Úti beszámoló előadása, 2007. november 7.
 • Wolfram Technology Conference, 2007
 • Ami nincs itt, még jöhet.
 • Csikja Rudi előadása: Káosz, intervallumaritmetika, 2007. november 14.
 • Sándor Nóra Katalin előadása:, 2007. november 14.
 • Karsai János (SzE) előadása: GraphicsComplex, MeshFunctions, Dynamic és a többiek, avagy majdnem minden más az új grafikában, 2007. november 28.
 • 2007/2008. 2. félév

  Keddenként, de nem minden kedden, 15 óra 00'-kor a H 27-ben
 • Március 4.: Kabai Sándor: Wolfram Mathematica 6 Demonstrációk. Most 220-nál tartok. Majd késobb kiválasztjuk, hogy melyeket mutassam be.

  A Matematikai programcsomagok műszaki és gazdasági alkalmazásai közgazdász hallgatóinak

 • Első előadás
 • Második előadás
 • Harmadik előadás
 • Negyedik előadás
 • Ötödik előadás
 • Hatodik előadás
 • Hetedik előadás
 • Nyolcadik előadás
 • Első házi feladat
 • Második házi feladat
 • Harmadik házi feladat
 • Negyedik házi feladat
 • Hatodik házi feladat
 • Hetedik házi feladat
 • Nyolcadik házi feladat
 • Kilencedik házi feladat
 • Tizedik házi feladat
 • A Felsőbb Mathematica és a Mathematica alkalmazásokkal című tárgyak hallgatóinak

 • Első házi feladat
 • Második házi feladat
 • Harmadik házi feladat
 • Negyedik házi feladat
 • Ötödik házi feladat
 • Hatodik házi feladat
 • WebMathematica

  Ide érdemes elmenni, újdonság! Ez a 2.3-as változat, aki csak tud, járuljon hozzá saját közérdekű programjai fölrakásával. Segítséget tud adni Gáspár Balázs Ferenc és Gergi Miklós.

  Elkészült dolgozatok

  Itt megadok olyan munkákat, amelyeket korábbi hallgatók készítettek, és tanulás közben jól használhatók, vagy (még) érdekesek (is). Várom az aktuális hallgatók hozzájárulását! Ha valaki úgy érzi, hogy jobb változatot szeretne föltenni, csak küldje! Több dolgozat alapötleteinél, elkészítésében, és végső ellenőrzésében segített Lóczi Lajos, Radnóti Krisztina, Valkó Benedek és Vecsei Balázs.
 • Antal Áron: Hangelemzés. Egy hangszer hangjánka elemzése és szintetizálása,
  Mathematica jegyzetfüzet és hangállomány.
 • Antal László: Oszcillációs reakciók és kémiai káosz,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Árokszállási Zoltán: Korrupció és állami elvonás,
  Mathematica jegyzetfüzet és adatok.
 • Balázs Gergely György: Elektromágneses terek házifeladat-megoldó program,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Batta Gábor: Konténerrakodás optimalizálása,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Bokor Katalin: A Hodrick-Prescott-filter alkalmazása a hitelnövekedés vizsgálatában,
  Mathematica jegyzetfüzet és adatok.
 • Dancsi György: Hálózatanalízis frekvenciatartományban,
  Mathematica jegyzetfüzet PDF állománnyá konvertálva.
 • Dancsi György: DC Blocking Filter,
  Mathematica jegyzetfüzet kiegészítésekkel, tömörítve.
 • Dömötör Erika: A stabilitás feltételei. Reakciógráfokhoz rendelt mátrixok sajátértékeinek vizsgálata a csúcs- és élszám függvényében,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Frank Krisztina: A gazdasági növekedés és a kutatás-fejlesztés összehasonlítása Magyarországon,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Gál Péter: Termelésmenedzsment,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Gopcsa Gergely: A fuzzy logika alkalmazási lehetőségei a biztosítási matematikában,
  Szakdolgozat.
 • Hevér Boglárka: A Phillips-görbe,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Horváth Zoltán Ádám: Szűrők vizsgálata, frekvenciatranszformációk, approximáció,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Höfler Lajos: Gömb alakú ultramikro-elektród diffúzió kontrollált áram-idő összefüggései,
  Tömörített Mathematica jegyzetfüzet.
 • Hudáky Zsuzsanna: Paradoxonok,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Katona László: A jegybanki kamatláb és a gazdaságban lévő pénzmennyiség közötti korrelációs kapcsolat,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Katona Róbert: Kémiai kinetikus egyenlet differenciális megoldása
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Keller Marianna: Fizikai kémiai feladatok megoldása - Miként segíthet ebben a Mathematica?
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Kiss Ákos: Híradástechnikai alapelemek jelátvitele,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Kocsis Tibor: Parameterbecslés a Mathematica segítségével,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Kollár Zsolt: Numerikus gyökvonás,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Krajcsovics Zoltán Gergő: Diszkrét dinamikus rendszer 2-nél nagyobb paraméterű sátorfüggvény esetén,
  Tömörített Mathematica jegyzetfüzet.
 • Lévai András: (Szabályozástechnikai feladatok),
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Lukács Adrienn: Az ágazati kapcsolatok mérlege és szerkezete,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Lux András: Sztochasztikus rezonancia jelenségének vizsgálata Mathematica segítségével,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Mariscsák Balázs: Hálózatok és rendszerek II. Folytonos idejű jelek. Hálózati analízis az idő-, frekvencia- és s-tartományban,
  Mathematica jegyzetfüzet PDF állománnyá konvertálva.
 • Mátyási Nóra: Toleranciaintervallum egyszerű véletlen minta valamint egy véletlen faktoros ANOVA modell esetén,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Móra Péter: Egy adott szám elérése véletlenszerű dobások összegeként és gráfok véletlenszerű bejárása,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Némedy Varga András: Nevezetes prímtesztelő algoritmusok,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Német Zoltán: Reakciókinetikai számítások,
  Tömörített Mathematica jegyzetfüzet.
 • Podmaniczky Frigyes: Számítógépes szimuláció: folyadékmozgás vizsgálata,
  Mathematica jegyzetfüzet és video az eredményekről átlagolás nélkül
 • és átlagolással.
 • Radnóczi Katalin: Átlagtérszámolás Mathematicával,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Radnóti Krisztina: Hallgatói tudásbázisokkal kapcsolatos felmérések feldolgozása,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Sárádi András: Genetikus algoritmusok megvalósítása Mathematica segítségével,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Sipos Szabó Eszter: Reakciókinetika,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Sepsi Örs: Spektrofotometriai vizsgálatok értékelése függvényillesztéssel,
  Mathematica jegyzetfüzet és adatok.
 • Szendrei Szabolcs: Hejőmenti Szövetkezet 1999-2004-es főbb adatainak elemzése,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Szölgyén Krisztina: Gráfok alkalmazása sudoku feladvány számítógépes megoldásában,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Szöllősi Ferenc: 2k+1 nyomában,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Takács Viola: Hangok a Mathematicában,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Takács Gergely: A rejtett gazdaság alakulása Magyarországon 1990 és 2000 között,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Temesváry András: Diszkrét idejű Markov láncok tranziens-és határeloszlásának vizsgálata z-transzformáció segítségével,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Tibenszky Zoltán: Villamos hálózatok számítása gráfelmélet alkalmazásával,
  Mathematica jegyzetfüzet.
 • Tóth Bernadetta: Bux index adatainak elemzése (2006. szept. 19.-dec.19.),
  Mathematica jegyzetfüzet és adatok.
 • Tóth István: Egy Mathematica 4.0 dokumentum a CIMP3 tárgy egy gyakorlatáról, a ComplexMap nevű csomag függvényeiről,
  complexmap.nb.bz2.
 • Veress Áron: A Growth Cycle (magyar nyelvű!, Goodwin modelljéről),
  Mathematica 6 jegyzetfüzet.
 • Vékony Dávid: Diszkrét idejű rendszerek,
  Tömörített Mathematica jegyzetfüzet.
 • Wittek Péter: Mélyszemantikájú indexelés Mathematicával,
  Tömörített Mathematica jegyzetfüzet.
 • További ajánlott irodalom és néhány további hasznos hely a hálózaton

 • Michel Trott új monumentális könyvsorozta, amit ingyen le lehet belőle tölteni, már az is épp elég.
 • És még a BME-n is

 • Holnapy Dezső, Paláncz Béla: Gráfok és alkalmazásuk
 • Paláncz Béla: Neurális hálózatok
 • Paláncz Béla: Szimbolikus és numerikus számítások
 • Új József: Számítógépes mechanika
 • Ha valami rendes, gazdag honlapot szeretnének ezekről a tárgyakról...
 • Zaletnyik Piroska: Mathematica és Java itt van.

 •  
  Tóth János
  Vissza a magyar nyelvű honlap elejére