Bevezetés a python nyelvbe

Az előadás nagyvonalakban a hivatalos Python tutorial-t követi.

A Python egy olyan általános körben használható magas szintű programozási nyelv, aminek az egyik alapelve az olvasható kód írása egy nagyon tiszta szintaxis használatával. 1991-ben alkotta meg Guido Van Rossum.

Nevét a Monthy Python ihlette, nem az állat.

Futtatás

Több módon is futtathatunk python kódot.

Parancssorból

Parancssorból futtatható, pl interaktívan: $ python Ekkor interaktív pythont kapunk amibe közvetlen írhatunk parancsokat.

De lefuttathatunk parancssorból egy létező python file-t is (.py kiterjesztésű file): $ python hello.py Ekkor lefut a program és ha van szöveges kimenete a programnak az látható lesz a parancssorban.

Jupyter (IPython)

A Jupyter egy böngészőn keresztül használható fejlesztői környezet pythonhoz, mely a tavalyi Sage notebookhoz hasonlít. Ez az amit az előadás írásához használunk és gyakorlaton is fogjuk használni.

Indítani egy IPython szervert a következő paranccsal tudunk a leibniz-en: $ ipython notebook --port=##### --no-browser Ahol a ##### helyére egy 16000 és 20000 közti számot írjunk. Ekkor böngészőben a localhost:##### oldalon érhetjük el az IPython notebookunkat.

Spyder

A Spyder is egy fejlesztői környezet pythonhoz, a leibniz-en fent van és kényelmesen telepíthető bármilyen oprendszerre: Telepítés

Windowsra ajánljuk a WinPython telepítését (ezen belül a 2.7-es verziót), mely kényelmesen tartalmazza a Jupytert és Spydert is.

Objektumok

Az objektumok a nyelv alapelemei, ezekkel fogunk dolgozni. Minden objektumnak van típusa. A következő típusokkal kezdjük:

 • int (egész): 2354, -12
 • float (lebegőpontos szám): 1.0, -23.567, 2.3E4
 • bool (logikai): True, False
 • string (karakterlánc): "kiskutya", "Volt egyszer egy kiskutya"

Műveletek, kifejezések

Az objektumok műveletekkel összekapcsolva kifejezéseket adnak, melyek kiértékelve valamilyen típusú objektumot adnak. Az egész és a lebegőpontos műveletek:

 • a + b összeadás
 • a - b kivonás
 • a * b szorzás
 • a / b osztás (Python 2.7-ben int/int = int, Python 3-tól float)
 • a // b egész osztás
 • a % b maradékképzés
 • a ** b hatványozás
 • a == b, a < b, a > b, a <= b, a >= b, a != b, a <> b

Logikai műveletek bool-típusúak közt:

 • a and b, „és”
 • a or b, „megengedő vagy”
 • not a, „nem”

Stringeken alapvető műveletek:

 • a + b, konkatenálás
 • a in b, tartalmazás vizsgálat (eredménye bool)

Például

In [6]:
5 + 11
Out[6]:
16
In [7]:
2 ** 25
Out[7]:
33554432
In [8]:
a = 54
b = a - 50
a * b
Out[8]:
216
In [9]:
54 > 12
Out[9]:
True
In [10]:
b < 0
Out[10]:
False
In [11]:
54 > 12 or b < 0
Out[11]:
True
In [12]:
s = "macska"
"ma" in s
Out[12]:
True
In [13]:
s = "kis" + s
s
Out[13]:
'kismacska'

Változónevek

 • a név betűvel vagy aláhúzással kezdődhet: [_a-zA-Z]
 • a név további karakterei az előbbieken felül számok is lehetnek: [_a-zA-Z0-9]
 • elméletileg bármilyen hosszú lehet a név
 • név nem lehet foglalt szó
 • nagybetű-kisbetű érzékeny, tehát a val1 név nem azonos a Val1 névvel

Karakterláncok

Három módon adhatunk meg karakterláncokat:

In [14]:
s = "kiskutya"
In [15]:
s = 'kiskutya'
In [16]:
s = """Volt egyszer egy kiskutya.
Elment a vasarba."""
In [17]:
s
Out[17]:
'Volt egyszer egy kiskutya.\nElment a vasarba.'

Az első kettőnek kényelmi szerepe van, mert amelyik idézőjelet nem használjuk a string jelzésére azt használhatjuk a stringben. Például:

In [18]:
"Egy 'macskakorom' " + 'ketto "macskakorom"'
Out[18]:
'Egy \'macskakorom\' ketto "macskakorom"'
In [19]:
'Van ilyen: \' meg ilyen: "'
Out[19]:
'Van ilyen: \' meg ilyen: "'

A harmadikban használhatunk sortörést és ez a stringben is sortörésként fog megjelenni. Míg a többi jelöléssel sortörést a \n kifejezéssel tudunk tenni.

További speciális karakterek stringekben: \\\\ (\\), \' ('), \" ("), \n (új sor), \t (tab)

Kiírás

Itt a Jupyterben az egyes cellák eredménye az utolsó érték ami kiértékelődött, de például, ha parancssorban futtatunk egy korábban megírt python file-t, akkor még ez sem lesz kiírva. Ha valamit ki akarunk írni azt konkrétan meg kell tennünk:

In [20]:
5 + 8
5 + 7
Out[20]:
12
In [21]:
a = 5
print a
a = 15
print a * 2
a
5
30
Out[21]:
15
In [22]:
string = "kiskutya"
print "Volt egyszer egy " + string
Volt egyszer egy kiskutya
In [23]:
print "Volt egyszer egy %s, elment a vasarba." % string
Volt egyszer egy kiskutya, elment a vasarba.

Ha egy stringben %s szerepel akkor utána % jellel behelyettesíthetünk erre a pozícióra egy másik stringet. Több behelyettesítés esetén:

In [24]:
print "Volt %s egy %s, elment a %s." % ("egyszer", "kiskutya", "vasarba")
Volt egyszer egy kiskutya, elment a vasarba.

Nem csak stringeket lehet behelyettesíteni, egész vagy lebegőpontos számokat is lehet:

In [25]:
print "A %d egy decimalis egesz szam. A %f pedig egy floating point szam." % (23, 1.0/3)
A 23 egy decimalis egesz szam. A 0.333333 pedig egy floating point szam.

Beolvasás

Ha már kiírni tudunk dolgokat, akkor tanuljunk meg beolvasni is:

In [26]:
raw_input()
valami
Out[26]:
'valami'
In [27]:
a = 5
nev = raw_input("Mi a neved? ")
print "Szia %s!" % nev
Mi a neved? Tofi
Szia Tofi!
In [28]:
input() > 10
5
Out[28]:
False
In [29]:
input() ** 10
25
Out[29]:
95367431640625L

A különbség a raw_input és input között ez:

In [32]:
a = raw_input()
a + " macska"
55
Out[32]:
'55 macska'
In [31]:
b = input()
b + " macska"
55
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-31-e6790e2fd4b0> in <module>()
   1 b = input()
----> 2 b + " macska"

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

Azaz a raw_input mindig stringként olvassa be bármit is adunk meg, míg az input megpróbálja értelmezni azt amit beírtunk:

In [33]:
type(input())
5.6
Out[33]:
float

Elágazás

In [34]:
x = input()
if x < 0:
  print "ez negatív"
  print "macska"
elif x == 0:
  print "ez nulla"
elif x == 1:
  print "ez egy"
else:
  print "ez sok"
1
ez egy

Az elif-ek száma tetszőleges, se elif se else írása nem kötelező.

Ha az eredeti feltétel teljesül (igazra értékelődik ki), akkor az ő blokkjába (indentált sorok) eső kód fut le, ha nem teljesül akkor az első elif blokk fut le aminek a feltétele igaz, ha ezek se igazak akkor az else ág blokkja fut le, feltéve hogy van.

Itt megjegyezzük, hogy az indentálások jelzésére a legelterjedtebb mód a négy szóköz minden behúzás jelölésére.

While ciklus

In [35]:
n = 1000
a = 1
while a ** 3 < n:
  print a ** 3, # a vessző miatt egy sorba kerülnek
  a = a + 1
print "vege"
1 8 27 64 125 216 343 512 729 vege

A while ciklus blokkja lefut újra és újra, amíg teljesül a ciklus feltétele.

Így tehát a fenti kód addig növeli az a változót, amíg annak köbe legalább 1000 nem lesz.

Ciklusokat és elágazásokat egymásba ágyazhatunk:

In [36]:
a = input()
while a != 1:
  print a, # a vessző miatt egy sorba kerülnek
  if a % 2 == 0:
    a = a / 2
  else:
    a = a * 3 + 1
12
12 6 3 10 5 16 8 4 2

Ezt megtehetjük akárhány mélységig (ciklusok is ágyazhatók egymásba):

In [37]:
a = input()
if type(a) == int:
  while a != 1:
    print a, # a vessző miatt egy sorba kerülnek
    if a % 2 == 0:
      a = a / 2
    else:
      a = a * 3 + 1
else:
  print "Egesz szamot adjunk meg"
2.5
Egesz szamot adjunk meg

A fenti kód már azt is teszteli, hogy a felhasználó egész számot adott-e meg. Védjük ki azt is, ha negatív számot adott meg:

In [38]:
a = input()
if type(a) == int:
  if a < 0:
    a = -1 * a
  while a != 1:
    print a, # a vessző miatt egy sorba kerülnek
    if a % 2 == 0:
      a = a / 2
    else:
      a = a * 3 + 1
else:
  print "Egesz szamot adjunk meg"
-25
25 76 38 19 58 29 88 44 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2

Végül már csak a 0 alesetet kell kizárni, hisz 0-ra se működik:

In [39]:
a = input()
if type(a) == int and a != 0:
  if a < 0:
    a = -1 * a
  while a != 1:
    print a, # a vessző miatt egy sorba kerülnek
    if a % 2 == 0:
      a = a / 2
    else:
      a = a * 3 + 1
else:
  print "Nullatol kulonbozo egesz szamot adjunk meg"
0
Nullatol kulonbozo egesz szamot adjunk meg

Break

Ciklusokban használható a break utasítás, hogy a feltételt figyelmen kívül hagyva azonnal kiugorjunk a ciklusból:

In [40]:
n = input("Adj meg egy negyzetszamot 10000 alatt! ")
a = 0
while a ** 2 < 10000:
  if a ** 2 == n:
    break
  a = a + 1
if a ** 2 < 10000:
  print "A négyzetszám gyöke: %d" % a
else:
  print "Hazudtál! :("
Adj meg egy negyzetszamot 10000 alatt! 3600
A négyzetszám gyöke: 60

Ha több ciklus van egymásba ágyazva, akkor a legbelső ciklusból ugrik ki, melynek blokkjában van.