2. zh
 időpontja és helye:   2006.nov. 30. csütörtök  8-10.   R512
  (a gyakorlat helyén és idején)

Konzultáció  időpontja
és helye:    2006. nov. 27. hétfő  16.15-17.45  K310


1.+ 2. zh eredménye 

Aki
nem vette fel a tárgyat  a NEPTUN-ban (névsor végén levő hallgatók), az sürgősen pótolja ezt, különben nem fogunk tudni jegyet adni neki.A Matematika Intézet az elmúlt félévhez hasonlóan idén is szervez térítésmentes konzultációt az alapoktatásban érintett mérnök hallgatók részére. A konzultációk a harmadik oktatási héttől kezdve minden kedden és csütörtökön 16-19-ig a lesznek az  R513-ban. A konzultációkat felkészült, az oktatásban már tapasztalatot szerzett doktoranduszok és matematikus hallgatók tartják.