B4 Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Gépészmérnök hallgatóknak
(BMETE-901060-G0,1)
2006-2007. II. félév Követelmények
Tematika
Ajánlott irodalom

1. zh eredménye
2. zh eredménye 
Pótzh eredménye
Összesített eredmény
IVzh eredménye

IVzh eredménye  !!!!!!


Megtekintés: 2007. június 20. (szerda) 10h15 T606

A jegyeket Mádi-Nagy Gergely tudja beírni. Elérhetőségét lásd itt.

Aki nem vette fel a tárgyat a Neptunban (előadást és gyakorlatot is), annak nem fogunk tudni jegyet adni.


Pótzh megtekintés:  2007.05.17. (csütörtök)  12h     H41a (aki dupla zh-t írt)
                                                                                         H43   (aki csak az egyik részbőll javított)
 
Az IV zh időpontja és helye:   2007.05.24.   14-16h    IB026   erre a NEPTUNBAN jelentkezni kell  !!!!!

Az IV zh-ban mindkét anyagrész szerepel.


A pótzh időpontja és helye:   2007.05.14.   10-12h    R512  

Pótzh-t lehet írni az első részből, a második részből, vagy a két anyagrészből együtt. A megírt zh a megfelelő korábbi
zh(k) eredményét törli, azaz rontani is lehet, de persze javítani is.

A 2. zh időpontja és helye:   2007.05.07.   10-12h    névsorban A-P-ig:   R512,     névsorban R-Z-ig:   T606. 

Pótzh:   2007.05.14.   10-12h   R512  

Gyakorlófeladatok  a 2. zh-hoz

A 2. ZH  anyaga:

Sűrűség- és eloszlásfüggvény, várható érték és szórás diszkrét és folytonos esetben.  Poisson, exponenciális, egyenletes és normális eloszlás. Több val. változó együttes eloszlása, peremeloszlások, perem-sűrűségfüggvény, feltételes eloszlások, feltételes sűrűségfüggvény. Val. változók függetlensége, korreláció, feltételes várható érték, regresszió.   Nevezetes egyenlőtlenségek (Markov-, Csebisev egyenlőtlenség).