Statisztika I.
Közgazdász hallgatóknak
 (BMETE-931200)
2006-2007. II. félév 


Előadás: Csütörtök 10-12  R510   (minden héten)
Gyakorlat: Csütörtök 14-16   R510   (csak páros heteken !!!!)  

Követelmények
Ajánlott irodalom

1. zh eredménye
Pótzh eredménye

IVzh+1.vizsga  eredménye  !!!!!!

2.vizsga  eredménye  !!!!!!

3.vizsga  eredménye  !!!!!!


Vizsgára való jelentkezés feltétele

Vizsgák, konzultációk  időpontja, helye:

konzultáció:  2007. m
ájus 23. 10-12 T66
vizsga:          
2007. május 24. 14-16  IB026
konzultáció:  2007. június   6. 10-12 T66
vizsga:           2007. június   7.  14-16  IB026
konzultáció:  2007. június  20. 10-12 T66
vizsga:           2007. június  21. 14-16  IB026

(Sikertelen vizsga ismétlésére ill. javításra is csak a megadott időpontokban van lehetőség.)

A vizsga anyaga: feladatmegoldás és tételek, definíciók kimondása az 1zh. témaköreiből (lásd lent) és a  következő témakörökből:

Poisson, exponenciális, egyenletes, normális eloszlás. Több val. változó együttes eloszlása, peremeloszlások, perem-sűrűségfüggvény, feltételes eloszlások, feltételes sűrűségfüggvény. Val. változók függetlensége, korreláció. Várható érték, szórás, feltételes várható érték, regresszió.  Valószínűségi változók függvényének, összegének eloszlása, konvolúció. A nagy számok gyenge törvényei.  Nevezetes egyenlőtlenségek (Markov-, Csebisev egyenlőtlenség). Centrális határeloszlás tétel.

A gyakorlaton, előadáson elhangzott feladatokon túl, javasolt a következő feladatok megoldása:

Kijelölt feladatok 2

valamint a tovabbiak közül néhány feladat megoldása:

Segédanyagok a 2 anyagrészhez


1. zh (félévközi zh):   2007. április 12.  14-16  J302 teremben!!!
anyaga: feladatmegoldás és tételek, definíciók kimondása a következő témakörökből:

Eseményalgebra, kombinatorika, klasszikus valószínűségi mező, feltételes valószínűség, események függetlensége, kizáró események, szita formula, teljes eseményrendszer,  teljes valószínűség tétele, fagráf-módszer, Bayes-tétel, szorzási szabály, diszkrét valószínűségi  változó, nevezetes diszkrét eloszlások: indikátor, binomiális, geometriai, hipergeometriai, Poisson eloszlás, várható érték és szórás diszkrét és folytonos esetben is, sűrűség és eloszlásfüggvény.

A gyakorlaton, előadáson elhangzott feladatokon túl, javasolt a következő feladatok megoldása:
           
Kijelölt feladatok 1

valamint a tovabbiak közül néhány feladat megoldása:

Gyakorló feladatok (1.zh-hoz)
Korábbi ZH-k (1.zh-hoz)