Építész Matematika II. (BMETE90AX34) 2015/2016 őszi félév

Követelmények

Ütemterv

Tantárgyhoz készült jegyzet

Feladatsorok

Eredmények

Rozgonyi Eszter korábbi tárgyhonlapja (rengeteg összegyűjtött anyag)

5. gyakorlat 3a es 3c feladatainak a megoldása

Itt találjátok a második zh megoldását. A két csoport csak apró részletekben tért el. A belinkelt megoldókulcs az A csoport 1-es illetve a B csoport 2-es és 3-as feladatának megoldását tartalmazza.

Itt találjátok a harmadik zh megoldását. A két csoport csak apró részletekben tért el. A belinkelt megoldókulcs az A csoport 1-es illetve a B csoport 2-es és 3-as feladatának megoldását tartalmazza.

Az órák szerdán 10:15-12:00 vannak. A zh-k 45 percesek, amelyeket az órákon íratok az ütemtervben szereplő időpontokban. A zh-kon számológép nem, de egy 1 oldalas kézzel írt puska használható.

Email-ekre mindig nyitott vagyok. Személyesen pedig a fogadóórámban (kedd 12:05-13:05 H épület 503A) kereshettek.

A pótzh december 14-én lesz a H607-ben. 8:00-8:45 között az 1. zh, 9:00-9:45 között a 2. zh, 13:00-13:45 között a 3. zh, 14:00-14:45 között a 4. zh pótolható illetve javítható. A megírt pótzh az 1. pótzh kivételével felülírja a régi zh pontot. A korábbi igéretemmel összhangban az 1. pótzh-n rontani nem lehet.

A pót-pót zh december 18-án lesz a H45/a-ban 9:00-9:45 között. Ekkor már csak az egyik zh pótolható és csak abban az esetben ha a 4 közül legalább az egyik zh elsőre sikerült.

!!! Fontos, hogy a pót-pót zh-ra jelentkezni kell a neptun-ban és különeljárási díjat kell fizetni !!!

Első órához kötődő megjegyzések

Második órához kötődő megjegyzések

Harmadik, negyedik és ötödik gyakorlathoz kötődő megjegyzések

Hatodik, hetedik és nyolcadik gyakorlathoz kötődő megjegyzések

Tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik héten tartott órákhoz kötődő megjegyzések