Tárgyhonlap

PSPP manual

Jó statisztika forrás (adatok, tananyagok stb.)

Statisztika oktatáshoz kötödő online folyóirat


Többváltozós statisztika kiegészítő anyag a tantárgy honlapjáról


A 6. gyakorló feladat részletes megoldása


Egy másik kurzus statisztikai feladatai és megoldásai. A maximum likelihoodos részből javaslom az 1 és 4-es feladatokat, hipotézisvizsgálatból minden mehet. Fontos, hogy a megoldásban több helyen is rosszul van kiszámolva a korrigált empirikus szórás, például a 8-as feladatban 0,4 a helyes érték (0,36 helyett). Kövessétek a statisztikai képletgyűjteményben leírt módszert (négyzetek átlagából kivonva az átlag négyzetét adódik az empirikus szórásnégyzet, ezt kell megszorozni (n)/(n-1)-el, amiből adódik a korrigált empirikus szórásnégyzet, majd gyökvonással lehet megkapni a korrigált empirikus szórást). Más hibát nem találtam ebben a megoldásban (persze lehet, hogy valamin átsiklottam). Fontos amit mondtam gyakorlaton: zh-ban a kérdés irányultsága dönti el, hogy egyoldali vagy kétoldali próbát kell végezni.


Megjegyzem, hogy a fenti javasolt maximum likelihood-os példák nem tárgyalják azt az esetet amikor az eloszlás tartója is függ a paramétertől. Ilyen esetben a gyakorló feladatsor 2. feldatában a dolgok átgondolásával maximalizáltunk. A 3. háziban a deriválunk illetve gondolkodva maximalizálunk módszereket vegyíteni kell. Maximum likelihood-becslések áttekintéséhez javaslom az előadó könyvének 118-120 oldalait. Hipotézisvizsgálathoz a 157-178 oldalakat javaslom. A második házihoz különösen hasznos a 160. oldal első fele.


Első gyakorlat

Második gyakorlat

Harmadik gyakorlat

Negyedik, ötödik és hatodik gyakorlatok anyaga összevontan

Hetedik és nyolcadik gyakorlatok anyaga

Kilencedik gyakorlat

Tizedik gyakorlat

11. és 12. gyakorlatok anyaga