Aktuális projektek

2014/2015

Régi (2014 előtti) dolgok.

Matematikus MSc. diplomamunka

Aktívkontúr alapú szegmentátor aorta aneurizmákhoz (TDK dolgozat)

Határozatlansági relációk (TDK dolgozat)

Kvantummechanikai határozatlansági relációk származtatása az állapottér geometriájából

Matematikus BSc. szakdolgozat

Dolgozatomban páros dimenziós gömbök feletti vektornyalábok osztályozásával foglalkoztam Dr. Etesi Gábor témavezetésével. A homotópia csoportok, illetve a megfelelő kohomológia vektorterek terek egész koordinátájú rácsai segítségével történő osztályozást vetettem össze. A dolgozat innen tölthető le.

Vegyészmérnök BSc. szakdolgozat

Dolgozatomban egy új háromdimenziós konfokális röntgenspektrometriás képalkotó algoritmust implementáltam MATLAB nyelven. A dolgozat a BME Nukleáris Technika Intézetében készült Dr. Szalóki Imre témavezetésével. A dolgozat innen tölthető le.

 

 

Vissza