Matematika A3  (BMETE90AX07)

Tantárgyi követelményrendszer

2015/16 I. félév

 

BME Mat. Int. Sztochasztika Tanszék

1. A tantárgy neve, kódja

Matematika A3, BMETE90AX07

2. Az oktatás nyelve

Magyar

3. A tantárgy célja, feladata

Differenciálegyenletek és valószínűségszámítás ismeretek

4. Jelleg (kötelező, szakirányos)

Kötelező

5. Előad/Gyak./Labor/Kredit/v vagy f

2/2/0//4/v

6. Előtanulmányi követelmény (kód)

Matematika A2, BMETE90AX02

7. Javasolt szemeszter

Ősz

8. Keresztfélév

Tavasz

9. Előadók

Dr. Bolla Marianna

10.a Előadáson való jelenlét (%-ban)

70%

10.b Gyakorlaton való jelenlét (%-ban)

70%

10.c A jelenlét ellenőrzése

Gyakorlaton rendszeresen, előadáson szúrópróbaszerűen

11. Aláírás megszerzésének feltétele (zárthelyi, ZH, tervfeladat)

A két zárthelyin összességében 30%-os teljesítés, azaz a maximálisan szerezhető 30+30=60 pontból 18-at kell elérni

12.a ZH-k száma, időpontjai

Két  zh a  6. és 12. heti előadáson

12.b ZH-k 1. pótlása, időpontja

Tanórán kívül, a 13. héten  (bármelyik zh pótolható, az új eredmény felülírja a régit)

12.c ZH-k 2. pótlása, időpontja

A pótlási héten (mindkét zh anyagából)

13.a Tervfeladatok száma

-

13.b Tervfeladatok kiadásának ideje

-

-

13.c Tervfeladatok aláíratásának ill. beadásának és pótaláíratásának, pótbeadásának ideje

-

-

 

-

-

 

-

-

13.d A féléves feladatok beadása

-

13.e A féléves feladatok késedelmes beadása

-

15. Vizsga jellege

Írásbeli, ahol a feladatok 1/3 része a 2. zh utáni anyagból  várható.

16. Jegykialakítás szempontjai

2. zh utáni anyagból  30%, összességben 40% teljesítés után  (max. 90 pontból min. 36-ot kell elérni) a zh eredményekkel összesített összpontszám  (150) 50%-a (75 pont) kell az elégségeshez, majd 90 ponttól  közepes, 105-től jó, 125-től jeles az osztályzat.

17. ZH-n, vizsgán használható segédanyag

Honlapra feltett képletek  (diff. egy. és val.szám témákban)

18. Jegyzet a tárgyhoz:

Előadások és gyak. anyaga: www.math.bme.hu/~marib/a3magy

19. Hallgatói óraszükséglet:

Ea: 28,  gyak: 28,  ezek követése, konzultálás és zh-ra készüles: 44, vizsgára készülés 20 munkaóra, összesen 120 munkaóra.

 

 

 

                                                             Matematika A3  (BMETE90AX07)

2015/16 I. félév

Tematika és ütemterv

Hét

Dátum

Előadás

Dátum

Gyakorlat

Téma

1.

 

 

Előadás témája: Diff. egy. osztályozása. Szétválasztható és elsőrendű lineáris diff. egy. Egyisztencia, unicitás, iránymező.

ea.: Dr.  Bolla Marianna (végig)

 

Különböző napokon

 

Szétválasztható és arra visszavezethető  (változóban homogén) d.e.

2.

 

Egzakt és autonóm diff. egy. (stabilitás).

 

 

Lineáris d.e. Egzisztencia, unicitás.

3.

 

Másodrendű hiányos és lineáris diff. egy.

 

 

Egzakt és autonóm d.e., stabilitás.

4.

 

Másodrendű konstans együtthatós diff. egy.

 

 

Másodrendű hiányos és lin. d.e.

5.

 

Lineáris, kétváltozós diff. egyenlet rendszer.

 

 

Másodrendű konstans eh. d.e.

6.

 

1. ZH

 

 

ZH előtti ismétlés, gyakorlás.

7.

 

Mintatér, események, valószínűség axiómái.

 

 

Kombinatorikai alapfogalmak.

8.

 

Feltételes val.ség, függetlenség, Bayes Tétel.

 

 

Eseményekkel műveletek, kombinatorikus val.ségek számolása.

9.

 

Val.ségi változók, diszkrét eloszlások.   

 

 

Feltételes val.ség, függetlenség. Tételek (teljes val.ség, Bayes) alkalmazása, szorzásszabály.

10.

 

Folytonos eloszlások: sűrűségfv., eloszlásfv.

várható érték, szórás.

 

 

Diszkrét eloszlások.

11.

 

Valószínűségi modellek alkalmazásai.

 

 

ZH előtti gyakorlás

12.

 

2. ZH

 

 

Folytonos eloszlások, várható érték, szórás.

13.

 

Nagy számok törvényei, Csebisev-egyenlőtlenség, Centrális Határeloszlás Tétel.

 

 

Diff. egy. rendszerek.

14.

 

Regresszó, szerencsejátékok, statisztikai problémák, alkalmazások.

 

 

Nagy számok törvényei, CHT, Moivre-Laplace tétel sok alkalmazással.

15.

 

 

 

 

 

 

Zárthelyi:                                          6. és 12. hét, előadáson

Zárthelyi  pótlása:                             13. hét, tanórán kívül

 

 

Irodalom: Dr. Simon Károly jegyzete a tárgy honlapjáról elérhető. Ezen kívül nézzék meg:

                Thomas-féle Kalkulus I. 288-291.old. és II. 299-312.old.

 

Ajánlott irodalom:

-          Scharnitzky Viktor: Közönséges diff. egyenletek, Műszaki Könyvkiadó

-          W. E. Boyce, R. C. DiPrima: Elementary Differential Equations, Wiley, 1992

-          Barabás Béla:  Differential Equations (jegyzet angolul a Budafoki u. fénymásoló szalonban)

-          Vetier András: Valószínűségszámítás, Műegyetemi Kiadó, 051360 jegyzet

-          S. Ross: A First Course in Probability, PrenticeüHall, 1992

 

Budapest, 2015.  augusztus 11.

 

 

                                                                                                                             Dr. Bolla Marianna

                                                                                                                               egyetemi docens