Tárgykövetelmények
[TTK]
[matematikus BSC képzés], 3. évfolyam

és MSC képzés

 

Kód: BMETE959307;        Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2011/12/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Bolla Marianna;

Jelenléti követelmények. Az előadások  legalább felén való ellenőrzött részvétel.

 

Félévközi számonkérések: egy, a témákhoz kapcsolódó, és a félév elején kiadott listáról választható cikk feldolgozása írásban (5-10 oldalas beszámoló formájában), és a témából

20 perces kiselőadás tartása az utolsó két óra valamelyikén.

 

Az aláírás feltétele: A fenti beszámoló elkészítése, és a kiselőadás megtartása,

melyek  alapján a maximálisan elérhető 100 pontból legalább 40 pontot kell teljesíteni.

Az ezt a feltételt nem teljesítő hallgatónak a pótlási héten lehetősége van a beszámoló

pótlására.

 

A félév végi osztályzat kialakítása: A szóbeli vizsgán (2 elméleti tétel a statisztika modern, algoritmikus módszereit feldolgozó, egymással lazán összefüggő témákból)

szerezhető maximális 100 pont  (V) és a félévközi maximális 100 pont  (F)

alapján a (3V+2F)/5 képlettel adódó pontszám függvényében az osztályzat: 

 

         40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)

         55 ponttól 69 pontig: közepes (3)

         70 ponttól 84 pontig: jó (4)

         85 ponttól 100 pontig: jeles(5)

 

Tankönyv: Bolla M., Krámli A., Statisztikai következtetések elmélete, Typotex,

                   Budapest, 2005.

                   Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J., The elements of statistical learning,

                   Data mining, inference and prediction, Springer-Verlag, New York, 2001.

 

 

Konzultációk: vizsgák előtt később megadandó időben és az oktató fogadóórájában.

Oktató: Dr. Bolla Marianna, egyetemi docens, BMGE Mat. Int. Sztochasztika Tanszék.

 

 

Budapest, 2011. december 15.

                                                                                        Dr. Bolla Marianna

                                                                                           egyetemi docens
                                                                                                          tárgyfelelős