Tárgykövetelmények
[TTK]
[mérnök doktori képzés],
Matematikai statisztika mérnököknek - ***

Kód: BMETE957207;         Követelmény: 2/0/0/V/3;
Félév: 2015/16/2;                Nyelv: magyar;

Előadó: [Dr. Bolla Marianna] (E0 kurzus);

Jelenléti követelmények.  A jelenlétet nem ellenőrizzük, de  a hallgató felelőssége, hogy az előadásokon elhangzottakról tájékozódjon, melyben a tárgy honlapja is segít.

 

Félévközi számonkérések: 1 db 90 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat a

            12. héten; pótlás: 13. hét.
                        Témája: egy elméleti kérdés,  továbbá egy  becslési és egy hipotézisvizsgá-

                                   lati feladat végrehajtása (egyik feladat a mérnöki gyakorlatból vett

                                   numerikus példa).
            A zárthelyin legalább 20 pontot kell elérni az aláíráshoz.

           A pótlási időszakban a zárthelyi még egyszer pótolható.

 

            Egy házi feladat beadása:

A 7. héten kiadott, a 12. hétre elkészített házi feladat  minimum 40%-os teljesítése az aláírás másik feltétele. A kijavítás után a 40%-ot el nem ért házi feladat a 14. hét végéig pótolható.

 

 

Vizsga:  a kiadott tételsorból 2 kérdés alapján. A vizsgajegybe a félévközi teljesítmény  50%-ban számít bele.

 

Konzultációk: vizsgák előtt, később megadott időpontban ill. az oktató fogadóórájában.

 

Irodalom: a tárgy honlapjára feltett anyag mellett

Reimann József: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika mérnököknek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

 

Tárgyfelelős: Dr. Bolla Marianna habilitált egyetemi docens, BME Mat. Intézet, Sztochasztika  Tanszék. A tanórák második felében Kói Tamás illusztrálja az elméletet numerikus példákon valamely statisztikai programcsomag (R, PSPP) segítségével

(így az órák második fele számítógépes laborban lesz megtartva, szintén a H épületben).

 

Budapest, 2016. február 3.

 

 

                                                                                              Dr. Bolla Marianna