Matematikai statisztika  mérnököknek

                                                 TEMATIKA

 

1. Valószínűségszámítási alapok: nevezetes eloszlások, többdimenziós eloszlások,

    feltételes várható érték, nagy számok törvényei.

 

2. Statisztikai alapfogalmak: leíró statisztika, hisztogramok, rendezett minták.

 

3. Becsléselmélet: becslések tulajdonságai, alaptételek.

 

4. Becslési módszerek: pontbecslés, intervallumbecslés.

 

5. Hipotézisvizsgálati alapfogalmak: első- és másodfajú hiba, OC-görbe.

 

6. Statisztikai próbák: paraméteres, nem-paraméteres.

 

7. Regresszióanalízis: egyváltozós, többváltozós lineáris, korrelációs vizsgálatok.

 

8. Variancia- és kovarianciaanalízis.

 

9. Főkomponens-, faktor- és kanonikus korreláció-analízis (folytonos sokaságokra).

 

10. Clusteranalízis, kontingenciatáblák elemzése (diszkrét sokaságokra).

 

11. Idősorok vizsgálata: Markov-láncok, Markov- és Poisson-folyamatok.

 

Az előadásokon  a fenti módszereket konkrét, kisméretű műszaki és biológiai problémákra alkalmazzuk. Nagyobb méretű problémák kezelésére az SPSS programcsomag használatát gyakoroljuk, előreláthatóan két alkalommal lesz másfél órás laborgyakorlat.

 

Számonkérés: beadandó házi feladat + az utolsó előtti héten ZH (mindkettőt lehet pótolni a szorgalmi időszak végéig). Ezek alapján osztályzatot ajánlok meg, aki ezt nem fogadja el, szóbeli vizsgát kell tennie.

 

Ajánlott irodalom:

- Bolla Marianna, Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete. Typotex, 2005.

- Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Könyvkiadó,   

   Budapest, 1968.

- Reimann József: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika mérnököknek.

   Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

- C.R. Rao: Linear Statistical Inference and its Applications. Wiley, New York,  1965.

- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The Elements of Statistical Learning, Springer, 2001.

 

 Honlap: www.math.bme.hu/~marib                                  dr Bolla Marianna

                                                                                          egyetemi docens

                                                                                      BME Matematika Intézet

                                                                                       Sztochasztika Tanszék

                                                                                        H. 5/2.   (tel: 5902)

                                                                                       e-mail: marib@math.bme.hu