Tárgykövetelmények
[TTK]
[matematikus BSC képzés]
Statisztika1

Kód: BMETE95AM31; Követelmény: 2/0/2/V/5;
Félév: 202021/2; Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Bolla Marianna;

Gyakorlatvezető: Dr. Kói Tamás

Jelenléti követelmények. Az előadások és laborok 70%-án való ellenőrzött részvétel, COVID idején ezt nem ellenőrizzük. Házi feladatok rendszeres beadása.


Félévközi számonkérések:

Az előadások anyagához kapcsolódóan házi feladatokat adunk ki kétheti rendszerességgel (20 összetettebb példát a feladatgyűjteményből), összesen 20 pontért.


A laborgyakorlatok anyagából 2 db. számítógépes zárthelyi lesz, melyek mindegyike pótolható a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban, és melyeken összesen 30 pont szerezhető. Pótzh: a pótlási héten.


Az aláírás feltétele: Mind a hf-ekből, mind a labor zh-kból 40%-os teljesítés, azaz 8 ill. 6-6 pont szerzése.


A félév végi osztályzat kialakítása: A szóbeli vizsgán a kiadott tételsorból 2 elméleti témát kap a hallgató. Az elégséges osztályzathoz a témákhoz tartozó fogalmakat alapvetően ismerni kell (kettesnél jobb osztályzathoz a módszereket és azok hátterét is tudni kell), példát is kell tudni mutatni az elmélet alátámasztására. Ha ez teljesül, akkor az így szerezhető maximális 50 pont (V) és a félévközi maximális 50 pont (F)

alapján a V+F pontszám függvényében az osztályzat:

40 ponttól 54 pontig: elégséges (2)

55 ponttól 69 pontig: közepes (3)

70 ponttól 84 pontig: jó (4)

85 ponttól 100 pontig: jeles(5)


Tankönyv: Bolla M., Krámli A., Statisztikai következtetések elmélete, Typotex,

Budapest (2005), 2. kiadás (2012), 2-4. fejezet (néhány tétel és a

bizonyítások kimaradnak) + a tárgy honlapjára feltett elméleti

összefoglalók, feladatsor és statisztikai táblázatok.


Konzultációk: vizsgák előtt később megadandó időben, továbbá az előadó és gyakorlat-

vezetők fogadóórájában, COVID idején Teams-ben.

A tárgy honlapja: www.math.bme.hu/~marib/stat1, továbbá a gyakorlatvezetők honlapja.

Budapest, 2020. január 16. Dr. Bolla Marianna, egyetemi tanár