Tárgykövetelmények
[TTK]
[matematikus BSC képzés]
Statisztika 2

Kód: BMETE95AM32; Követelmény: 2/2/0/V/5;
Félév: 2020-2021/2; Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Bolla Marianna;

Gyakorlatvezető: Dr. Bolla Marianna

Jelenléti követelmények. Az előadások, gyakorlatok, 70%-án való ellenőrzött részvétel,

COVID idején ezt nem ellenőrizzük, de a hallgató felelőssége, hogy a honlapomra feltett anyagot kövesse., ha valami miatt a szinkron előadást és gyakorlatot nem tudja.


Félévközi számonkérések:

Az elméleti gyakorlatok anyagából 2 db 90 perces, 15-15 pontos zárthelyi dolgozat:

  1. zh: (gyakorlaton), témája: becsléselmélet (márc.. 23. gyakorlaton)

  2. zh: (gyakorlaton), témája: hipotézisvizsgálat. (máj. 4. gyakorlaton)

A két zárthelyi mindegyike pótolható (javítható, az új pontszám felülírja a régit) az utolsó héten, ill. ha még így sem sikerül megszerezni az aláírást, akkor a vizsgaidőszak első hetében (a pótlási héten). Ezen kívül két, egyenként 10 pontos házi feladatsor beadása is

szükséges (a zh-k hetében), indokolt esetben (betegség) ez a pótlási hétig halasztható.


Az aláírás feltétele: a zárthelyiken (együtt) és a házi feladatokból is a szerezhető maximális pontszám legalább 40%-ának elérése külön-külön (azaz 12 pont a két zh-val összesen, és 8 pont a házikból).


A félév végi osztályzat kialakítása: A szóbeli vizsgán a kiadott tételsorból 2 elméleti tételt kap a hallgató. Az elégséges osztályzathoz mindkét tételt helyesen ki kell tudni mondani és a hozzájuk tartozó fogalmakat ismerni kell (kettesnél jobb osztályzathoz a bizonyításokat is tudni kell). Ha ez teljesül, akkor az így szerezhető maximális 50 pont (V) és a félévközi maximális 50 pont (F) alapján a V+F pontszám függvényében: osztályzat: 40 ponttól 54 pontig: elégséges (2), 55 ponttól 69 pontig: közepes (3),

70 ponttól 84 pontig: jó (4), 85 ponttól 100 pontig: jeles(5).


Tankönyv: Bolla M., Krámli A., Statisztikai következtetések elmélete, Typotex,

Budapest (2005), 2. kiadás (2012), 2-4. fejezet + a regresszióhoz a

honlapra feltett külön anyag.

Gyakorlatokhoz példatár: Móri F.T., Szeidl L., Zemplénii A., Matematikai statisztikai példatár, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1986 (a Mat. Intézet könyvtárában hozzáférhető),

de a lenti honlapon is lesznek kidolgozott feladatok.


Konzultációk: vizsgák előtt később megadandó időben, továbbá az előadó fogadóórájában. COVID idején e-mailben való megbeszélés alapján Teams-ben


Statisztikai táblázatok, vizsgatematika és a gyakorlatok anyaga a tárgy honlapján

található: www.math.bme.hu/~marib/statea


Budapest, 2021. január 31. Dr Bollla Marianna, egyetemi tanár