POLGÁRI ENGEDETLENSÉG

Pedagógus szakszervezetek sztrájkot hirdettek 2022. március 16-ától határozatlan időre. Ennek előzménye, hogy a magyar közoktatás helyzetének javítását célzó tárgyalási kísérleteik semmiféle eredményre nem vezettek.

Ennek a sztrájknak a magyar jog szerinti megtartását egy kormányrendelet lehetetlenné tette. Ez a kormányrendelet nem más, mint jogszabályba foglalt jogtiprás. Nem csak mérhetetlenül cinikus és tisztességtelen, hanem szándékosan megalázó is, és borzasztóan veszélyes a társadalomra. Erkölcsi kötelességünk és egyben elemi érdekünk, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel tiltakozzunk ellene.

A rendelet megjelenése után a pedagógusoknak nem marad más, mint a polgári engedetlenség. Tiszteletre és csodálatra méltó, hogy ezt sokan felvállalták, és tiltakozásképpen az állandó fenyegetettség légkörében is merték szüneteltetni a munkát.

Ezért támogatásomat és szolidaritásomat kifejezendő én is polgári engedetlenséggel tiltakozom. Az oktatói munkámat 2022. március 16-ától 18-áig nem látom el: nem tartok órát és konzultációt, nem készítek tananyagot, nem adminisztrálok. Óra helyett szívesen beszélgetek az esetleges érdeklődő hallgatókkal (és bárki mással is) a döntésem hátteréről.

Tisztában vagyok vele, hogy ezzel kellemetlenséget leginkább a hallgatóimnak tudok okozni. Nincs az az illúzióm, hogy az akcióm hatására a kormány a rendeletet visszavonja, vagy akár csak a jövőbeli további jogtiprás terén gátlásosabb lesz.

Biztos vagyok viszont abban, hogy a pedagógus-társadalomnak égető szüksége van a szolidaritás minden megnyilvánulására, különösen a tiltakozásuk aktív támogatására. Bízom benne, hogy az én piciny hozzájárulásom is segít megőrizni emberi méltóságukat. Továbbá bízom benne, hogy hozzájárulok a problémáról való társadalmi párbeszédhez, kollégáimat és hallgatóimat véleményalkotásra és véleménycserére késztetem. Végül a nyilvános támogató kiállás ahhoz is kell, hogy jobb lelkiismerettel tudjak tükörbe nézni.

Senkit nem bíztatok arra, hogy hozzám hasonlóan tudatosan "jog"-ot sértsen. Arra viszont mindenkit bíztatok, hogy tiltakozzon a jogtiprás ellen, fejezze ki véleményét szóban és írásban, személyes ismeretségi körében és a minél nagyobb nyilvánosság előtt is.

A SZTRÁJK ALAPJOG!

Tóth Imre Péter
docens
BME Sztochasztika Tanszék
mogy@math.bme.hu
20/5372256