Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem

A BME Matematikai Intézet Matematikai Modellalkotás Szemináriuma

A BME Matematikai Intézet Matematikai Modellalkotás Szemináriumot indított 2001 õszén. A szeminárium rendkívül sikeresnek bizonyult.

A szeminárium célja rendszeres fórumot biztosítani alkalmazott matematikai eredmények, modellek és problémák bemutatására, és ezzel elõsegíteni

(i) a Matematikai Intézeten és szélesebb körben is, az alkalmazott matematikai ismeretek és kultúra elterjesztését;

(ii) fejleszteni egyfelõl a Matematikai Intézet oktatói és diákjai, másfelõl más intézmények, intézetek (a BME több tanszékeit, intézeteit is ideértve), cégek, vállalatok matematika iránt fogékony munkatársaival való kapcsolattartást, együttmûködést.

A szeminárium egyúttal fóruma a BME-n 2003 tavaszán alakult Alkalmazott Matematika és Számítógépes Fizika Kutató Központnak.

Mint ismeretes, a BME-n 1997-ben újraindult az alkalmazott matematikai képzés. IV. és V. éves hallgatóinknak elõírjuk az alkalmazott matematika szeminárium látogatását, hogy ezzel is plasztikus képet nyerjenek szakmájuk lehetséges alkalmazásairól. A szeminárium elõadásai általában érthetõek felsõbbéves hallgatóink számára, akik akkor már túl vannak az igen sokoldalú alapképzésen. Alkalmazott matematikai témáknál természetesen különösen fontos a probléma felvetés motivációja, a modellalkotás bemutatása és annak illusztrálása, a javasolt megoldás mennyire segít a felmerült problémában. Igen hasznosnak tartanánk, ha az elõadásokból az is kiderülne, az érdeklõdõ hallgatók esetleg milyen formában kapcsolódhatnának be a munkába.

Tisztelettel felkérjük a szemináriumon való elõadás tartására. A szemináriumok idõpontja: kedd 16:15. Az elõadások hossza 60 perc, így a diszkusszióra is elegendõ idõ jut.

2003. június

Dr. Szász Domokos
igazgató

Dr. Szántai Tamás
tanszékvezető;

Molnár-Sáska Gábor
szemináriumi titkár