MATEMATIKA A2a ELŐADÁS
BMETE90AX02

Az előadások időpontja és helye

(a 2021/22 tanév tavaszi félévében)

szerda, 12.15 - 14.00, Stoczek épület, földszint, nagyelőadó terem (St. Nagy)

csütörtök, 12.15 - 14.00, Stoczek épület, földszint, nagyelőadó terem (St. Nagy)


Tantárgykövetelmény


Jegyzetek

Nagy Attila, Lineáris algebra

Nagy Attila, Sorok

Nagy Attila, Többváltozós valós függvények

Ajánlott irodalom

Szsz Gbor, Matematika I., II., III., Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest 1989


Zárthelyik
(Időpontja és helye)

Az első zárthelyi időpontja: 2022. március 31. (csütörtök), 18.15-20.00, helye: Audmax és E1C

A második zárthelyi időpontja: 2022. május 12. (csütörtök), 18.15-20.00, helye: Audmax és E1C

Az első pótzáthelyi: 2022. május 18. (szerda), 18.15-20.00, K 134 terem

A második pótzárthelyi: 2022. május 19. (csütörtök), 18.15-20.00, StNagy terem

Minta zárthelyi (1. zárthelyi)

Minta zárthelyi (2. zárthelyi)

Minta zárthelyi megoldásokkal (2. zárthelyi)


Vizsgateszt minta

Vizsgateszt minta megoldásokkal

Vizsgatételek


Képletgyűjtemény