]> Együttes eloszlások
 1. Virtual Laboratories
 2. 2. Eloszlások
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8

4. Együttes eloszlások

Általános elmélet

Kiindulási pontunk, mint általában, most is egy véletlen kísérlet a hozzá tartozó Ω valószínűségi mezővel és az azon értelmezett valószínűségi mértékkel. Legyenek X és Y a kísérletünktől függő valószínűségi változók úgy, hogy X S -értékű, Y pedig T -értékű. Ekkor gondolhatunk úgy az X Y párra, mint egy S T -értékű valószínűségi változóra. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy megértsük, hogyan viszonyul X Y eloszlása X és Y külön-külön vett eloszlásaihoz. Ilyen esetben az X Y eloszlását együttes eloszlásnak, X és Y eloszlásait pedig marginális-, vagy peremeloszlásoknak nevezzük. Jegyezzük meg, hogy X és Y külön-külön is lehetnek több dimenziósak.

Először is vegyük észre, hogy az együttes eloszlásból mindig megkaphatóak a peremeloszlások, azonban ez fordítva nem igaz!

Igazoljuk, hogy

 1. X A X Y A T amint A S ,
 2. Y B X Y S B amint B T .

Ha X és Y függetlenek, akkor definíció szerint

X Y A B X A Y B X A Y B ,  A S ,  B T .

és ahogy azt már korábban láttuk, a fenti valószínűségek ismerete egyértelműen meghatározza az X Y pár eloszlását S T -n. Ha azonban X és Y nem függetlenek, akkor együttes eloszlásukat nem lehet a marginális eloszlásokból meghatározni. Tehát általában az együttes eloszlás sokkal több információt tartalmaz, mint a peremeloszlások külön-külön.

Együttes- és peremsűrűségek

A diszkrét esethez vegyük észre, hogy S T pontosan akkor megszámlálható, ha S és T megszámlálhatóak.

Tegyük fel, hogy X Y diszkrét eloszlású az S T halmazon f súlyfüggvénnyel. Igazoljuk, hogy X súlyfüggvény az alábbi g , és Y súlyfüggvénye az alábbi h :

 1. g x y T f x y ,  x S ,
 2. h y x S f x y ,  y T .

A folytonos esethez tegyük fel, hogy S j és T k , így S T j k

Legyen az X Y pár folytonos eloszlású az S T halmazon, f sűrűségfüggvénnyel. Igazoljuk, hogy X sűrűségfüggvénye az alábbi g , Y sűrűségfüggvénye pedig az alábbi h :

 1. g x y T f x y ,  x S
 2. h y x S f x y ,  y T

A 2. és 3. feladatban szereplő f függvényeket az X Y pár együttes súly-, illetve sűrűségfüggvényének nevezzük, míg g és h az X és Y változók marginális súly-, illetve sűrűségfüggvényei.

Függetlenség

Ha a változók függetlenek, az együttes sűrűségfüggvény a peremsűrűségfüggvények szorzata.

Tegyük fel, hogy X és Y függetlenek és vagy mindketten diszkrét, vagy mindketten folytonos eloszlásúak. Jelölje g illetve h az X és Y változók súly-, vagy sűrűségfüggvényét. Igazoljuk, hogy az X Y pár f súly- vagy sűrűségfüggvényére:

f x y g x h y ,  x y S T .

A következő feladat a 4. feladat megfordítása: ha az együttes súly-, vagy sűrűségfüggvény felírható két függvény szorzataként, ahol az egyik függvény csak x -től, a másik csak y -tól függ, akkor X és Y függetlenek.

Tegyük fel, hogy az X Y pár diszkrét vagy folytonos eloszlású, f súly-, vagy sűrűségfüggvénnyel. Tegyük fel továbbá, hogy

f x y u x v y ,  x y S T ,

ahol u S 0 és v T 0 . Igazoljuk, hogy X és Y függetlenek, és található egy nemnulla c konstans, amellyel g x c u x ,  x S az X változó súly-, vagy sűrűségfüggvénye, h y 1 c v y ,  y T pedig az Y változó súly-, vagy sűrűségfüggvénye.

Valószínűségi változók vegyes eloszlású koordinátákkal

A most tárgyalt eredmények természetesen kiterjeszthetőek arra az esetre, amikor az X Y pár koordinátái különböző eloszlás típusok, ahogy ezt a keverék eloszlásokról szóló fejezetben tárgyaltuk. Például tegyük fel, hogy X diszkrét, Y pedig folytonos eloszlású, továbbá az X Y pár együttes sűrűségfüggvénye (az S T halmazon) f . Ekkor a 2.(a), a 3.(b), a 4. és az 5. feladatok eredménye érvényben marad.

Példák, alkalmazások

Kockák

Feldobtunk két hagyományos, igazságos kockát; a dobott értékeket az X 1 X 2 pár jelöli. Legyen Y X 1 X 2 és Z X 1 X 2 a dobott számok összege és különbsége.

 1. Határozzuk meg Y Z súlyfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y súlyfüggvényét!
 3. Határozzuk meg Z súlyfüggvényét!
 4. Független-e Y és Z ?

Feldobtunk két hagyományos, igazságos kockát; a dobott értékeket az X 1 X 2 pár jelöli. Legyen U X 1 X 2 a dobott számok minimuma, V X 1 X 2 pedig a dobott számok maximuma.

 1. Határozzuk meg U V súlyfüggvényét!
 2. Határozzuk meg U súlyfüggvényét!
 3. Határozzuk meg V súlyfüggvényét!
 4. Független-e U és V ?


Legyen az X Y pár együttes sűrűségfüggvénye f x y x y amint 0 x 1 ,  0 y 1 .

 1. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét!
 3. Független-e X és Y ?

Legyen az X Y pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 2 x y amint 0 x y 1 .

 1. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét!
 3. Független-e X és Y ?

Legyen az X Y pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 6 x 2 y amint 0 x 1 ,  0 y 1 .

 1. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét!
 3. Független-e X és Y ?

Legyen az X Y pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 15 x 2 y amint 0 x y 1 .

 1. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét!
 3. Független-e X és Y ?

Legyen az X Y Z hármas együttes sűrűségfüggvénye f x y z 2 x y z amint 0 x 1 ,  0 y 1 ,  0 z 1 .

 1. Határozzuk meg a három változóból képezhető összes pár együttes sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg mindhárom változó sűrűségfüggvényét!
 3. Mely változók függetlenek és melyek függnek össze?

Legyen az X Y pár együttes sűrűségfüggvénye f x y 2 x y amint 0 x y .

 1. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét!
 3. Független-e X és Y ?

Többdimenziós egyenletes eloszlások

Elevenítsük fel, hogy mi is a standard (Lebesgue) mérték n -en:

n A x A 1 ,  A n .

Speciálisan, 1 a hosszt méri -en, 2 a területet 2 -n, 3 pedig a térfogatot 3 -n.

Tegyük fel, hogy X egy j , Y pedig egy k értékű valószínűségi változó úgy, hogy az X Y pár egyenletes eloszlású az R j k halmazon. Ekkor definíció szerint X Y együttes sűrűségfüggvénye:

f x y 1 j k R ,  x y R .

Legyenek S és T R projekciói (vagy más szóval vetületei) j -re illetve k -ra, azaz:

S x j x y R  valamely  y k  esetén ,  T y k x y R  valamely  x j  esetén .

Ezután definiáljuk az x S és az y T pontban vett szeleteket:

T x y T x y R ,  S y x S x y R . Cross sections at x and y

Igazoljuk, hogy X az S halmazban veszi fel az értékeit, és a sűrűségfüggvénye (melyet jelöljünk g -vel) arányos a megfelelő szelet mértékével:

g x k T x j k R ,  x S .

Igazoljuk, hogy Y a T halmazban veszi fel az értékeit, és a sűrűségfüggvénye (melyet jelöljünk h -val) arányos a megfelelő szelet mértékével:

h y j S y j k R ,  y T .

Az előző két feladatból következik, hogy általában X és Y se nem függetlenek, se nem egyenletes eloszlásúak.

Legyen R S T . Igazoljuk, hogy

 1. X egyenletes eloszlású az S halmazon!
 2. Y egyenletes eloszlású a T halmazon!
 3. X és Y függetlenek!

Az alábbi esetek mindegyikében határozzuk meg az együttes- és peremsűrűségeket, és döntsük el, hogy X és Y függetlenek-e!

 1. X Y egyenletes eloszlású az R 6 6 2 négyzeten.
 2. X Y egyenletes eloszlású az R x y 6 y x 6 háromszögön.
 3. X Y egyenletes eloszlású az R x y x 2 y 2 36 körön.

A kétváltozós egyenletes eloszlás kísérletében az alábbi alakzatok mindegyikére szimuláljunk 5000 kísérletet (és frissítsük az ábrát minden tizedik után)! Figyeljük meg a pontfelhő eloszlását, és az empirikus marginális eloszlásokat! Vessük össze a kísérleti ábrákat az előző feladatban kapott elméleti eredményekkel!

 1. Négyzet
 2. Háromszög
 3. Kör

Tegyük fel, hogy X Y Z egyenletes eloszlású a 0 1 3 kockán.

 1. Határozzuk meg az X Y Z hármas együttes sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg a három változóból tetszőleges kettő együttes sűrűségfüggvényét!
 3. Határozzuk meg mindhárom változó sűrűségfüggvényét!
 4. A három változó közül melyek függetlenek egymástól?

Tegyük fel, hogy X Y Z egyenletes eloszlású az x y z 0 x y z 1 halmazon.

 1. Határozzuk meg az X Y Z hármas együttes sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg a három változóból tetszőleges kettő együttes sűrűségfüggvényét!
 3. Határozzuk meg mindhárom változó sűrűségfüggvényét!
 4. A három változó közül melyek függetlenek egymástól?

A következő feladatból megtudhatjuk, hogyan állítható elő tetszőleges folytonos eloszlás egy darab egyenletes eloszlású valószínűségi változóból. Ez nagyon fontos lehet, ha valamilyen folytonos eloszlást szeretnénk szimulálni.

Tegyük fel, hogy g egy S n halmazon értelmezett folytonos eloszlás sűrűségfüggvénye. Legyen

R x y x S 0 y g x n 1 .

Igazoljuk, hogy ha X Y egyenletes eloszlású R -en, akkor X sűrűségfüggvénye éppen g . Az alábbi ábra az n 1 esetet ábrázolja:

Uniform distribution on R generates the distribution on S with density g

A többváltozós hipergeometrikus eloszlás (vagy multihipergeometrikus eloszlás)

Tegyük fel, hogy m darab tárgyunk van, amelyek mindegyike négy különböző típusú lehet. Első típusú a darab, második típusú b darab, harmadik típusú c darab és nulladik típusú m a b c darab. Az a , b és c paraméterek természetesen nemnegatív egészek, továbbá a b c m . Véletlenszerűen, visszatevés nélkül kiválasztunk n tárgyat. Jelölje a kiválasztott első, második és harmadik típusba tartozó tárgyak számát U , V és W . Így a nulladik típusú tárgyakból n U V W darabot választottunk ki. Az alábbi feladatok ilyen esetekkel foglalkoznak, legyenek mindenütt az i , j , k számok a 0 1 n halmaz elemei!

Kombinatorikus érvelésekkel igazoljuk, hogy U V W (többváltozós) hipergeometrikus eloszlású, azaz a valószínűségi súlyfüggvénye:

U i V j W k a i b j c k m a b c n i j k m n ,  i j k n .

Kombinatorikus és analitikus érvelésekkel is igazoljuk, hogy az U V pár (többváltozós) hipergeometrikus eloszlású az alábbi súlyfüggvénnyel. A kombinatorikus érvelésben tekintsünk a kísérletre úgy, mintha n elemet választanánk egy m elemű halmazból, ahol a darab egyes típusú, b darab kettes típusú, m a b darab pedig valamilyen más típusú.

U i V j a i b j m a b n i j m n ,  i j n .

Kombinatorikus és analitikus érvelésekkel is igazoljuk, hogy az U hipergeometrikus eloszlású a lenti súlyfüggvénnyel. A kombinatorikus érvelésben tekintsünk a kísérletre úgy, mintha n elemet választanánk egy m elemű halmazból, ahol a darab egyes típusú, m a darab pedig valamilyen más típusú.

U i a i m a n i m n ,  i 0 1 n .

A fenti feladatok eredményei természetes módon általánosíthatóak több változó esetére. Így kapjuk, hogy egy hipergeometrikus eloszlású véletlen vektor komponenseinek tetszőleges részhalmaza is hipergeometrikus eloszlású. Más szóval, a hipergeometrikus eloszlás minden marginálisa is hipergeometrikus eloszlás. A hipergeometrikus eloszlásról és a többváltozós hipergeometrikus eloszlásról részletes leírást a Véges mintavételezési eljárások fejezetben olvashatunk.

Mint már korábban is tárgyaltuk, a bridzs kísérletben visszatevés nélkül választunk 13 lapot egy hagyományos, 52 lapos franciakártya pakliból. Legyen U , V és W a kiválasztott pikkek, kőrök és kárók száma. Határozzuk meg az alábbi valószínűségi változók valószínűségi súlyfüggvényét:

 1. U V W ,
 2. U V ,
 3. U.

Multinomiális kísérletek

Tekintsünk független kísérleteket, ahol minden kísérlet kimenetele négyféle lehet. Mindegyik kísérletnél az 1. kimenetel p , a 2. kimenetel q , a 3. kimenetel r , a 0. kimenetel pedig 1 p q r valószínűséggel következik be. Természetesen a p , q és r paraméterek olyan nemnegatív számok, hogy p q r 1 . Jelölje n kísérlet során az 1 kimenetelű események számát U , a 2 kimenetelek számát V , a 3 kimenetelek számát pedig W . Ekkor a 0. kimenetelek száma n U V W . Az alábbi feladatokban legyenek i , j és k 0 1 n -beli számok.

Igazoljuk, hogy U V W multinomiális (vagy polinomiális) eloszlású, azaz a súlyfüggvénye

U i V j W k n i j k p i q j r k 1 p q r n i j k ,  i j k n , ahol n i j k n i j k (n-i-j-k) .

Valószínűségszámítási és analitikus érveléssel is igazoljuk, hogy U V is multinomiális eloszlású, méghozzá az alábbi súlyfüggvénnyel. A valószínűségszámítási érvelés lényegi része az az észrevétel, hogy a kísérletre tekinthetünk úgy, mint n független kísérletre, ahol az 1. kimenetel valószínűsége mindig p , a 2. kimenetelé q , bármi más kimenetelé pedig 1 p q .

U i V j n i j p i q j 1 p q n i j ,  i j n .

Valószínűségszámítási és analitikus érveléssel is igazoljuk, hogy U binomiális eloszlású, méghozzá az alábbi súlyfüggvénnyel. A valószínűségszámítási érvelés lényegi része az az észrevétel, hogy a kísérletre tekinthetünk úgy, mint n független kísérletre, ahol az 1. kimenetel valószínűsége mindig p , bármi más kimenetel valószínűsége pedig 1 p .

U i n i p i 1 p n i ,  i n .

Az eredmények természetes módon általánosíthatók olyan multinomiális kísérletekre, ahol tetszőleges számú kimenetel lehetséges. Ez esetben is igaz lesz, hogy egy multinomiális eloszlású vektor minden alacsonyabb dimenziós része is multinomiális eloszlású, azaz a multinomiális eloszlás marginálisai is multinomiálisak. A binomiális eloszlásról és a multinomiális eloszlásról részletesebben a Bernoulli kísérletekről szóló fejezetben olvashatunk.

Az egy-hat irányban lapos kocka egy olyan hatoldalú dobókocka, amelyet ha feldobnak, 14 valószínűséggel mutat egyet vagy hatot, 18 valószínűséggel pedig kettőt, hármat, négyet vagy ötöt. Feldobtunk egy ilyen kockát tízszer, és X i -vel jelöltük azt, hogy hányszor dobtuk az i számot ( i 1 2 3 4 5 6 ). Határozzuk meg az alábbi valószínűségi változók súlyfüggvényét:

 1. X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 ,
 2. X 1 X 3 X 4 X 5
 3. X 3 X 5 X 6 ,
 4. X 1 X 3 ,
 5. X 3 .

Kétváltozós normális eloszlás

Legyen az X Y valószínűségi változó pár sűrűségfüggvénye a következő:

f x y 1 12 x 2 8 y 2 18 ,  x y 2 .
 1. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét!
 3. X és Y függetlenek?

Legyen az X Y valószínűségi változó pár sűrűségfüggvénye a következő:

f x y 1 3 23 x 2 x y y 2 ,  x y 2 .
 1. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét!
 3. X és Y függetlenek?

Az előző két példában adott együttes eloszlás a kétváltozós normális eloszlás speciális esetei. Normális eloszlást nagyon gyakran alkalmaznak a gyakorlatban, például hibával terhelt mérési eredmények modellezésére. A kétváltozós normális eloszlásról részletesen a Nevezetes eloszlások fejezetben olvashatunk.

Exponenciális eloszlás

Az exponenciális eloszlás sűrűségfüggvénye a következő

f x r r x ,  x 0 ,

ahol r 0 a ráta paraméter. Az exponenciális eloszlást leggyakrabban érkezési idők modellezésére használják, részletesebben lásd a Poisson folyamat fejezetet.

Legyenek X és Y a , illetve b paraméterű, független exponenciális eloszlású változók. Igazoljuk, hogy X Y a a b .

Legyenek X , Y és Z a , b és c paraméterű, független exponenciális eloszlású változók. Igazoljuk, hogy

 1. X Y Z a a b c b b c ,
 2. X Y X Z a a b c .

Ha X , Y és Z függetlenül működő berendezések élettartamai, akkor a tönkremeneteli sorrendjük az előző feladatokban kapott képletekkel írható le. Ezek az eredmények a folytonos idejű Markov láncok elméletében is nagyon fontosak, erről részletesen a valószínűségi változók transzformáltjairól szóló részben olvashatunk.


Legyen X egy 1 2 3 -értékű, Y pedig egy 0 3 -értékű valószínűségi változó, melyek f együttes sűrűségfüggvénye:

f x y 13 x 1 ,  0 y 1 16 x 2 ,  0 y 2 19 x 3 ,  0 y 3 .
 1. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét!
 3. Vajon X és Y függetlenek?

Legyen V egy 0 1 -értékű, X pedig egy 0 1 2 3 -értékű valószínűségi változó, melyek f együttes sűrűségfüggvénye:

f p k 6 3 k p k 1 1 p 4 k ,  p k 0 1 0 1 2 3 .
 1. Határozzuk meg V sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg X sűrűségfüggvényét!
 3. Vajon V és X függetlenek?

Ahogy a feltételes eloszlásról szóló részben látni fogjuk, az utóbbi feladatban megadott eloszlás az alábbi kísérlettel állítható elő: válasszunk egy véletlentől függő V értéket, majd dobjunk fel háromszor egy olyan pénzérmét, amely V valószínűséggel mutat fejet. Jelölje X a dobott fejek számát.

Adathalmaz elemzések

A kabóca adathalmazban jelölje G a nemet, S pedig az alfajt.

 1. Határozzuk meg a G S pár empirikus súlyfüggvényét!
 2. Határozzuk meg G empirikus súlyfüggvényét!
 3. Határozzuk meg S empirikus súlyfüggvényét!
 4. Mire tippelnénk, vajon S és G függetlenek?

A kabóca adathalmazban jelölje W B a testtömeget, L B pedig a testhosszt.

 1. Határozzuk meg a W B L B pár empirikus sűrűségfüggvényét!
 2. Határozzuk meg W B empirikus sűrűségfüggvényét!
 3. Határozzuk meg L B empirikus sűrűségfüggvényét!
 4. Mire tippelnénk, vajon W B és L B függetlenek?

A kabóca adathalmazban jelölje G a nemet, W B pedig a testtömeget.

 1. Határozzuk meg a G W B pár empirikus súlyfüggvényét!
 2. Határozzuk meg G empirikus sűrűségfüggvényét!
 3. Határozzuk meg W B empirikus sűrűségfüggvényét!
 4. Mire tippelnénk, vajon G és W B függetlenek?