1. Virtual Laboratories
 2. 0
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. 16

2. Eloszlások

Bevezető

Ebben a fejezetben megismerkedünk a legfontosabb eloszlás típusokkal, és megtanuljuk, hogyan kell ezeket jellemzni a súly-, vagy sűrűségfüggvényükkel, eloszlásfüggvényükkel, kvantilis függvényükkel. Továbbá megvizsgáljuk, mi a kapcsolat egy véletlen vektor eloszlása és koordinátáinak eloszlásai között, majd valószínűségi változók transzformáltjainak eloszlásait elemezzük. Végül definiáljuk az egyik legfontosabb konvergencia típust, a gyenge konvergenciát.

Témák

 1. Diszkrét eloszlások
 2. Folytonos eloszlások
 3. Keverék eloszlások
 4. Együttes eloszlások
 5. Feltételes eloszlások
 6. Eloszlásfüggvények és kvantilisek
 7. Valószínűségi változók transzformációi
 8. Gyenge konvergencia

Appletek

PDF formátumú anyagok