]> Elégséges, teljes és kiegészítő statisztikák
 1. Virtual Laboratories
 2. 6. Pontbecslések
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6

6. Elégséges, teljes és kiegészítő statisztikák

Az alap statisztikai modell

Tekintsük ismét az alap statisztikai modellt, amelyben van egy véletlen kísérlet, ami egy megfigyelhető X valószínűségi változót eredményez, ami S halmazbeli értékeket vesz fel. A kísérlet tipikusan az, hogy n objektumot mintavételezünk a sokaságból, és minden elem egy vagy több mérőszámát feljegyezzük. Ebben az esetben az eredményváltozó a következő alakú:

X X 1 X 2 X n

ahol X i az i -edik elem mérőszámainak vektora. Általánosságban feltesszük, hogy X eloszlása egy θ paramétertől függ, ami Θ paramétertérbeli értékeket vesz fel. A θ paraméter szintén lehet vektor értékű. Indexeket használunk, hogy kifejezzük a sűrűségfüggvény, várható érték, stb. függését θ -tól.

Elégséges statisztikák

Legyen U h X egy statisztika, ami T halmazbeli értékeket vesz fel. Intuitívan, U elégséges θ -ra nézve, ha U minden információt tartalmaz θ -ról, ami elérhető a teljes X adatváltozóban. Formálisan, U elégséges θ -ra nézve, ha X feltételes eloszlása adott U esetén nem függ θ -tól.

Az elégségesség az adatredukció fogalmával kapcsolatos. Tegyük fel, hogy X n -beli értékeket vesz fel. Ha tudunk találni egy U elégséges statisztikát, ami j -beli értékeket vesz fel, akkor redukálhatjuk az eredeti X adatvektort (aminek dimenziója - n - rendszerint nagy) az U statisztika vektorára (aminek a dimenziója - j - rendszerint sokkal kisebb) anélkül, hogy információt vesztenénk a θ paraméterről.

A következő eredmény az elégségesség egy feltételét adja, ami ekvivalens a fenti definícióval.

Legyen U h X egy statisztika, ami T -beli értékeket vesz fel, és jelölje f θ illetve g θ X illetve U sűrűségfüggvényét. Mutassuk meg, hogy U elégséges θ -ra akkor és csak akkor, ha az

f θ x g θ h x ,  x S

függvény független θ -tól! Útmutatás: X U együttes eloszlása az x u <és /> x S u h x S T halmazra koncentrálódik.

A faktorizációs tétel

A definíció pontosan megragadja az elégségesség fent megadott intuitív fogalmát, de nehéz lehet alkalmazni. Előzetesen ismernünk kell egy U jelölt statisztikát, és ezután ki kell tudnunk számolni X feltételes eloszlását adott U esetén. A faktorizációs tétel - amit a következő feladatban adunk meg - gyakran lehetővé teszi, hogy azonosítsunk egy elégséges statisztikát X sűrűségfüggvényének alakjából.

Jelölje f θ X sűrűségfüggvényét és tegyük fel, hogy U h X egy statisztika, ami T -beli értékeket vesz fel. Mutassuk meg, hogy U elégséges θ -ra akkor és csak akkor, ha létezik G T Θ és r S úgy, hogy

f θ x G h x θ r x ,  x S ,  θ Θ

Jegyezzük meg, hogy r csak az x adatoktól függ és nem függ a θ paramétertől!

Mutassuk meg, ha U és V ekvivalens statisztikák és U elégséges θ -ra, akkor V is elégséges θ -ra!

Nevezetes eloszlások

Eloszlások néhány paraméteres családjára fogunk elégséges statisztikákat meghatározni.

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a Bernoulli eloszlásból, p 0 1 sikerparaméterrel. Így X i 1 , ha az i -edik kísérlet sikeres, és X i 0 , ha az i -edik kísérlet sikertelen. Jelölje Y i 1 n X i a sikerek számát, és emlékezzünk rá, hogy Y eloszlása n és p paraméterű binomiális eloszlás. Mutassuk meg közvetlenül a definícióból, hogy Y elégséges p -re! Speciálisan, mutassuk meg, hogy X feltételes eloszlása adott Y k esetén az egyenletes eloszlás a

x 1 x 2 x n 0 1 n x 1 x 2 · · · x n k

ponthalmazon!

Az előző feladat eredménye intuitívan vonzó: Bernoulli kísérletek sorozatában a siker p valószínűségéről az összes információt a sikerek száma, Y , tartalmazza. A sikerek és hibák pontos sorrendje nem ad újabb információt. Természetesen Y elégségessége könnyeben kijön a faktorizációs tételből, de a feltételes eloszlás további bepillantást enged.

Tegyük fel, hogy X eloszlása k -paraméterű exponenciális család U h X természetes statisztikával. Mutassuk meg, hogy U elégséges θ -ra! Ezen eredmény miatt U -t az exponenciális család természetes elégséges statisztikájának hívjuk.

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a normális eloszlásból, μ várható értékkel és σ 2 0 szórásnégyzettel.

 1. Mutassuk meg, hogy Y V elégséges μ σ 2 -re, ahol Y i 1 n X i és V i 1 n X i 2 .
 2. Mutassuk meg, hogy M S 2 elégséges μ σ 2 -re, ahol M az X mintaátlaga és S 2 az X korrigált tapasztalati szórásnégyzete! Útmutatás: Használjuk az (a) részt és ekvivalenciát!

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a Poisson eloszlásból, a 0 várható értékkel. Mutassuk meg, hogy Y i 1 n X i elégséges a -ra!

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy véletlen minta a gamma eloszlásból, k 0 alakparaméterrel és b 0 skálaparaméterrel.

 1. Mutassuk meg, hogy Y V elégséges k b -re, ahol Y i 1 n X i és V i 1 n X i .
 2. Mutassuk meg, hogy M U elégséges k b -re, ahol M az X minta (számtani) átlaga és U az X minta mértani átlaga! Útmutató: Használjuk az (a) pontot és ekvivalenciát!

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy véletlen minta a béta eloszlásból, a 0 bal-paraméterrel és b 0 jobb-paraméterrel. Mutassuk meg, hogy U V elégséges a b -re, ahol U i 1 n X i és V i 1 n 1 X i .

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n véletlen minta a Pareto eloszlásból, a 0 alakparaméterrel. Mutassuk meg, hogy U i 1 n X i elégséges a -ra!

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n véletlen minta a 0 a intervallumon egyenletes eloszlásból, ahol a 0 ismeretlen paraméter. Mutassuk meg, hogy X n n X 1 X 2 X n (az n -edik rendstatisztika) elégséges a -ra!

Minimális elégséges statisztikák

A teljes X adatváltozó triviálisan elégséges θ -ra. Viszont, ahogy fent említettük, rendszerint létezik egy U statisztika, ami elégséges θ -ra és kisebb dimenziójú, vagyis tényleges adatredukciót érhetünk el. Természetesen szeretnénk azt az U statisztikát megtalálni, aminek a lehető legkisebb a dimenziója. Sok esetben ez a legkisebb dimenzió, j , ugyanaz lesz, mint a k , ami a θ paramétervektor dimenziója. Azonban, ahogy látni fogjuk, nem szükségszerűen ez az eset, j lehet kisebb vagy nagyobb k -nál.

Formálisan, tegyük fel, hogy az U statisztika elégséges θ -ra. Ekkor U minimálisan elégséges, ha U bármilyen más V statisztika függvénye, ami elégséges θ -ra. Még egyszer, a definíció pontosan megragadja a minimális elégségesség fogalmát, de nehéz alkalmazni. A következő feladat egy ekvivalens feltételt ad.

Jelölje f θ az X sűrűségfüggvényét, ami megfelel a θ paraméterértéknek és tegyük fel, hogy U h X egy statisztika, ami T -beli értékeket vesz fel. Mutassuk meg, hogy U minimálisan elégséges θ -ra, ha a következő feltétel fennáll: x S és y S

f θ x f θ y  független  θ -tól   akkor és csak akkor, ha  h x h y

Útmutatás: Ha V g X egy másik elégséges statisztika, használjuk a faktorizációs tételt és a fenti feltételt, hogy megmutassuk, g x g y -ból következik h x h y minden x S és y S esetén! Ebből következik, hogy U a V egy függvénye.

Mutassuk meg, ha U és V ekvivalens statisztikák és U minimálisan elégséges θ -ra, akkor V is minimálisan elégséges θ -ra!

Tegyük fel, hogy X eloszlása k -parameterű exponenciális család U h X természetes elégséges statisztikával. Mutassuk meg, hogy U minimálisan elégséges θ -ra!

Mutassuk meg, hogy a Bernoulli, Poisson, normális, gamma és béta eloszláscsaládokra a fentiekben adott elégséges statisztikák minimálisan elégségesek az adott paraméterekre!

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy véletlen minta az a a 1 intervallumon egyenletes eloszlásból, ahol a 0 ismeretlen paraméter. Mutassuk meg, hogy X n 1 X n n , az első és utolsó rendstatisztikából álló vektor, minimálisan elégséges a -ra! Jegyezzük meg, hogy egy paraméterünk van, de a minimálisan elégséges statisztika egy kétdimenziós vektor!

Az elégséges statisztikák tulajdonságai

Az elégségesség kapcsolatban van néhány, már tanulmányozott módszerrel, amit becslések megkonstruálására használtunk.

Tegyük fel, hogy U elégséges θ -ra, és létezik θ egy maximum likelihood becslése. Mutassuk meg, hogy ekkor létezik egy V maximum likelihood becslés, ami U függvénye! Útmutatás: Használjuk a faktorizációs tételt!

Speciálisan, tegyük fel, hogy V θ egyértelmű maximum likelihood becslése, és hogy V elégséges θ -ra. Ha U elégséges θ -ra, akkor V az U függvénye az előző feladat szerint. Innen következik, hogy V minimálisan elégséges θ -ra.

Tegyük fel, hogy az U statisztika elégséges a θ paraméterre, és hogy V a θ egy Bayes becslése. Mutassuk meg, hogy V az U egy függvénye! Útmutatás: Használjuk a faktorizációs tételt!

A következő feladat megadja a Rao-Blackwell tételt, ami CR Rao és David Blackwell után van elnevezve. A tétel megmutatja, hogy használható fel egy elégséges statisztika egy torzítatlan becslés javítására.

Tegyük fel, hogy U elégséges θ -ra, és hogy V egy λ λ θ valós paraméter torzítatlan becslése. Használjuk az elégségességet és a feltételes várható érték és a feltételes szórásnégyzet tulajdonságait, hogy megmutassuk:

 1. θ V U egy érvényes statisztika, azaz nem függ θ -tól, a várható értékben formálisan szereplő θ -tól való függés ellenére
 2. V U az U egy függvénye
 3. V U a λ torzítatlan becslése
 4. var θ V U var θ V minden θ Θ -ra, így V U egyenletesen jobb, mint V .

Teljes statisztikák

Tegyük fel, hogy U h X egy statisztika, ami T halmazbeli értékeket vesz fel. Ekkor U teljes statisztika θ -ra, ha minden T -n értelmezett valós értékű g függvényre

θ g U 0  minden  θ Θ ⇒  θ g U 0 1  minden   θ Θ

Hogy megértsük ezt az elég különösen kinéző feltételt, tegyük fel, hogy g U egy statisztika, amit U -ból készítettünk a 0 becslésére (0 mint θ egy függvénye). A teljességi feltétel azt jelenti, hogy az egyetlen ilyen torzítatlan statisztika az a statisztika, ami nulla 1 valószínűséggel.

Mutassuk meg, ha U és V ekvivalens statisztikák és U teljes θ -ra, akkor V is teljes θ -ra!

Nevezetes eloszlások

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a Bernoulli eloszlásból, p 0 1 sikerparaméterrel. Mutassuk meg, hogy a sikerek száma, Y i 1 n X i , teljes p -re! Útmutatás: Vegyük figyelembe, hogy p g Y felírható, mint t p 1 p polinomja! Ha ez a polinom 0 minden t -re egy nyílt intervallumban, akkor az együtthatóknak 0-nak kell lenniük.

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a Poisson eloszlásból, a 0 paraméterrel. Mutassuk meg, hogy a mintaértékek összege, Y i 1 n X i , teljes a -ra! Útmutatás: Vegyük figyelembe, hogy a g Y felírható, mint a hatványsora! Ha ez a sor 0 minden a -ra egy nyílt intervallumban, akkor az együtthatóknak 0-nak kell lenniük.

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta az exponenciális eloszlásból, b 0 skálaparaméterrel. Mutassuk meg, hogy a mintaértékek összege, Y i 1 n X i , teljes b -re! Útmutatás: Vegyük figyelembe, hogy b g Y egy bizonyos függvény Laplace transzformáltja! Ha ez a transzformált 0 minden b -re egy nyílt intervallumban, akkor a függvénynek 0-nak kell lenni.

Az előző feladatok eredményei általánosíthatók az exponenciális családokra, de a bizonyítás bonyolult. Speciálisan, ha X eloszlása k -parameterű exponenciális család U h X természetes elégséges statisztikával, akkor U teljes θ -ra (ahogy minimálisan elégséges is θ -ra). Ez teljesül Bernoulli, Poisson, normális, gamma és béta eloszlású véletlen mintákra.

A teljesség fogalma nagymértékben függ a paramétertértől.

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X 3 egy 3 elemű véletlen minta a Bernoulli eloszlásból, p 13 12 sikerparaméterrel. Mutassuk meg, hogy Y X 1 X 2 X 3 nem teljes p -re!

A Lehmann-Scheffé tétel

A következő feladat megmutatja a teljes elégséges statisztikák fontosságát; ez mint Lehmann-Scheffé tétel ismeretes, Erich Lehmann és Henry Scheffé munkája nyomán.

Tegyük fel, hogy U elégséges és teljes θ -ra, és hogy T r U egy λ λ θ valós értékű paraméter torzítatlan becslése. Mutassuk meg, hogy T a λ egyenletesen minimális szórásnégyzetű torzítatlan becslése! A bizonyítás a következő lépéseken alapul:

 1. Tegyük fel, hogy V a λ torzítatlan becslése. A Rao-Blackwell tétel szerint V U szintén λ torzítatlan becslése és egyenletesen jobb, mint V .
 2. Mivel V U az U függvénye, használjuk a teljességet, hogy belássuk, hogy T V U 1 valószínűséggel!

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a Bernoulli eloszlásból, p 0 1 paraméterrel. Szokás szerint jelölje Y i 1 n X i a sikerek számát. Mutassuk meg, hogy p 1 p , az eloszlás szórásnégyzete, UMVUE becslése

Y n 1 1 Y n

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a Poisson eloszlásból, μ paraméterrel. Legyen Y i 1 n X i . Mutassuk meg, hogy X 0 μ -re

n 1 n Y

egy egyenletesen minimális szórásnégyzetű torzítatlan becslés (UMVUE)! Útmutatás: Használjuk Y valószínűségi generátorfüggvényét!

Kiegészítő statisztikák

Tegyük fel, hogy V r X egy statisztika, ami T halmazbeli értékeket vesz fel. Ha V eloszlása nem függ θ -tól, akkor V -t kiegészítő statisztikának hívjuk θ -ra nézve. Így a kiegészítő statisztika fogalma az elégséges statisztika fogalmának ellentéte (ami tartalmazza a mintában lévő összes információt a paraméterről). A következő feladat eredménye, ami Basu tételeként ismert - Debabrata Basuról elnevezve -, pontosabban fogalmazza ezt meg.

Tegyük fel, hogy U teljes és elégséges a θ paraméterre, és hogy V egy kiegészítő statisztika. Mutassuk meg, hogy U és V függetlenek! A következő lépések vázolják a bizonyítást:

 1. Jelölje g V sűrűségfüggvényét és jelölje v g v U V feltételes sűrűségfüggvényét adott U esetén.
 2. A feltételes várható érték tulajdonságait felhasználva mutassuk meg, hogy g v U g v v T esetén!
 3. Használjuk a teljességet, hogy megállapítsuk, hogy g v U g v 1 valószínűséggel!

Mutassuk meg, hogy ha U és V ekvivalens statisztikák és U kiegészítő θ -ra, akkor V is kiegészítő θ -ra!

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy véletlen minta egy skálaparaméteres családból, b 0 skálaparaméterrel. Mutassuk meg, hogy V kiegészítő statisztika b -re, ha V

X 1 X n X 2 X n X n 1 X n

függvénye!

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a gamma eloszlásból, k 0 alakparaméterrel és b 0 skálaparaméterrel. Jelölje M az X minta számtani közepét és jelölje U az X minta mértani közepét. Mutassuk meg, hogy M U kiegészítő b -re, és ebből következően M és M U függetlenek! Útmutatás: Használjuk az előző feladatot!