]> Konvergencia
 1. Virtual Laboratories
 2. 1. Valószínűségi mezők
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7

6. Konvergencia

Ebben a fejezetben a korábbiaknál kicsit mélyebb fogalmakkal ismerkedünk meg. Azonban ezek is nagyon fontosak, speciálisan a következő témákhoz elengedhetetlenek:

Az Alapokat tárgyaló fejezet Részben rendezés című részéből fogunk használni néhány alapfogalmat. Mint általában, a kiindulási pontunk egy S eseménytér, azon egy valószínűségi mérték, és egy véletlen kísérlet.

A folytonossági tétel

Növekvő események

Események egy A 1 A 2 sorozatát növekvőnek nevezzük, ha A n A n 1 minden n -re. Tehát az események növekvőek, a szokásos részben rendezésre nézve (egy halmaz nagyobb a valódi részhalmazainál). A növekvő kifejezést a megfelelő indikátor változókra is használhatjuk.

A sequence of increasing events

Legyen I n az A n esemény indikátor változója, amint n . Igazoljuk, hogy az események pontosan akkor növekedők, ha a hozzájuk tartozó indikátor változók növekedőek a szokásos értelemben, azaz I n I n 1 minden n -re.

Ha A 1 A 2 növekvő események sorozata, akkor az uniójukat úgy is nevezhetjük, hogy a limeszük:

n A n n 1 A n .

Mint az előbb, a limesz elnevezés az indikátor változókkal történő megfeleltetésből adódik:

Legyenek A 1 A 2 növekvő események, és legyen I n az A n esemény indikátor valószínűségi változója ( n ), és jelölje I az unió indikátor változóját. Igazoljuk, hogy

n I n I .

Általában egy függvényt akkor szokás folytonosnak nevezni, ha jól viselkedik a határértékek mentén. Ezért a következő feladatban bizonyítandó állítást úgy nevezik, hogy növekvő eseményekre vonatkozó folytonossági tétel:

Legyenek A 1 A 2 növekvő események. Igazoljuk, hogy

n A n n A n .
 1. Legyen B 1 A 1 és B i A i A i 1 amint i 2 3 .
 2. Igazoljuk, hogy B 1 B 2 páronként diszjunkt események, és az uniójuk megegyezik az A 1 A 2 halmazok uniójával!
 3. A valószínűségszámítás additivitási axiómájának segítségével igazoljuk az állítást!
The construction in the continuity theorem

A következő feladat arra mutat rá, hogy tetszőleges események uniója felírható növekvő események uniójaként.

Legyen A 1 A 2 tetszőleges események sorozata. Igazoljuk, hogy

 1. i 1 n A i növekvő n -ben
 2. n i 1 n A i i 1 A i
 3. n i 1 n A i i 1 A i .

Legyen A az alapkísérletünktől függő esemény, melyre A 0 . Igazoljuk, hogy abban az összetett kísérletben, mely az alapkísérlet ismételgetéséből áll, annak a valószínűsége, hogy A valaha bekövetkezik éppen 1.

Csökkenő események

Az A 1 A 2 eseménysorozatot csökkenőnek nevezzük, ha A n 1 A n minden n -re. Tehát az események csökkenőek a szokásos rendezésre (lásd fent) nézve. A csökkenő kifejezést a megfelelő indikátor változókra is használják:

A sequence of decreasing events

Legyen I n az A n esemény indikátor valószínűségi változója ( n ). Igazoljuk, hogy az események pontosan akkor csökkenőek, ha a megfelelő indikátor függvények csökkenőek a szokásos értelemben, azaz I n 1 I n minden n -re.

Ha A 1 A 2 csökkenő események sorozata, akkor a metszetüket úgy is nevezhetjük, hogy a limeszük:

n A n n 1 A n .

Mint az előbb, a limesz elnevezés az indikátor változókkal történő megfeleltetésből adódik:

Tegyük fel, hogy A 1 A 2 csökkenő események. Legyen I n az A n esemény indikátor valószínűségi változója, amint n , és legyen I az események metszetének indikátor változója. Igazoljuk, hogy

n I n I .

A következő feladat állítása a csökkenő események folytonossági tétele:

Tegyük fel, hogy A 1 A 2 csökkenő események. Igazoljuk, hogy

n A n n A n .
 1. Igazoljuk, hogy az A 1 > A 2 események növekvőek.
 2. Alkalmazzuk a folytonossági tételt az (a) feladatban szereplő eseményekre!
 3. Használjuk a De Morgan szabályt és a komplementer képzésre vonatkozó szabályt!

A következő feladat arra mutat rá, hogy tetszőleges események metszete felírható csökkenő események metszeteként.

Legyn A 1 A 2 tetszőleges eseményeksorozata. Igazoljuk, hogy

 1. i 1 n A i csökkenő n -ben!
 2. n i 1 n A i i 1 A i
 3. n i 1 n A i i 1 A i .

A Borel-Cantelli lemmák

Az első lemma

Legyen A 1 A 2 tetszőleges események sorozata.

Igazoljuk, hogy i n A i csökkenő az n függvényében.

Az előző csökkenő sorozat limesze, azaz metszete az eredeti sorozat limesz szuperiorja.

n A n n 1 i n A i .

Igazoljuk, hogy n A n az az esemény, amely pontosan akkor következik be, ha A n végtelen sok n -re bekövetkezik!

Mint azt már megszokhattuk, az elnevezés az indikátor változókkal történő megfeleltetésből adódik:

Legyen I n az A n esemény indikátor valószínűségi változója ( n ), és legyen I az n A n esemény indikátor változója. Igazoljuk, hogy

I n I n .

A csökkenő eseményekre vonatkozó folytonossági tétellel igazoljuk, hogy

n A n n i n A n .

A következő feladat állítása az első Borel-Cantelli lemma, amelyet Emil Borel-ről és Francessco Cantelli-ról neveztek el. Ez egy elégséges feltétel arra, hogy végtelen sok esemény 0 valószínűséggel következzen be.

Igazoljuk, hogy ha n 1 A n , akkor n A n 0 .

 1. Használjuk az előző feladat eredményét!
 2. Alkalmazzuk a Boole egyenlőtlenséget!
 3. Használjuk azt az egyszerű állítást, hogy ha egy végtelen sor konvergens, akkor a sorozat farka tart a nullához.

A második lemma

Legyen A 1 A 2 tetszőleges események sorozata.

Igazoljuk, hogy i n A i növekvő n -ben!

Az előző növekvő sorozat limesze, azaz uniója az eredeti sorozat limesz inferiorja.

n A n n 1 i n A i .

Igazoljuk, hogy n A n az az esemény, amely pontosan akkor következik be, ha az A n véges sok n kivételével bekövetkezik.

Mint azt már megszokhattuk, az elnevezés az indikátor változókkal történő megfeleltetésből adódik:

Legyen I n az A n esemény indikátor valószínűségi változója ( n ), és legyen I az n A n esemény indikátor változója. Igazoljuk, hogy

I n I n .

A csökkenő eseményekre vonatkozó folytonossági tétel segítségével igazoljuk, hogy

n A n n i n A i .

Igazoljuk, hogy n A n n A n .

A De Morgan azonosság felhasználásával igazoljuk, hogy n A n n A n .

A következő feladat állítása a második Borel-Cantelli lemma, amely egy elégséges feltétel arra, hogy végtelen sok esemény 1 valószínűséggel következzen be.

Tegyük fel, hogy A 1 A 2 független események sorozata. Igazoljuk, hogy ha n 1 A n , akkor n A n 1 .

 1. Igazoljuk, hogy 1 x x minden x esetén!
 2. Lássuk be, hogy 1 A k A k minden k -ra!
 3. Használjuk az előző feladat eredményét, és a függetlenséget!

Legyen A egy az alapkísérlettől függő esemény, amelyre A 0 . Igazoljuk, hogy abban az összetett kísérletben, mely az alapkísérletünk ismételgetéséből áll, az A végtelen sokszor bekövetkezik esemény egy valószínűségű!

Tegyük fel, hogy adott pénzérméknek egy természetes számokkal indexelt végtelen sorozata. Továbbá az n -edik pénzérme feldobása után a fej valószínűsége 1 n a minden n -ra, ahol a 0 paraméter. Minden érmét feldobunk pontosan egyszer. a függvényében határozzuk meg a következő események valószínűségét:

 1. végtelen sok fejet dobunk.
 2. végtelen sok írást dobunk.

Valószínűségi változók konvergenciája

Tegyük fel, hogy X 1 X 2 és X egy véletlen kísérlettel kapcsolatos valós értékű valószínűségi változók. Kétféleképp fogjuk definiálni azt, hogy az X n sorozat konvergál X -hez amint n . Ezek azért is nagyon fontos alapfogalmak, mert a valószínűségszámítás legizgalmasabb és legmélyebb tételei között szerepelnek a határeloszlás tételek.

Előként azt mondjuk, hogy X n X , amint n 1 valószínűséggel (vagy majdnem biztosan), ha

X n X  amint  n 1 .

A valószínűségszámításban a lehető legerősebb állítás, ha azt mondjuk, hogy valami 1 valószínűségű. Épp ezért a majdnem biztos konvergencia a legerősebb konvergencia fogalom. Néha a majdnem biztos helyett majdnem mindenütt kifejezést használnak.

Másodszor, definíció szerint X n X , amint n valószínűségben, ha

X n X ε 0  amint   n  tetszőleges   ε 0  esetén. 

A felszínes szemlélődőnek a valószínűségben kifejezés hasonló lehet az 1 valószínűséggel kifejezéshez. Azonban a valószínűségben való konvergencia sokkal gyengébb, mint a majdnem biztos konvergencia. Ezért az 1 valószínűséggel való konvergenciát szokás erős konvergenciának a valószínűségben való konvergenciát pedig gyenge konvergenciának nevezni. A következő feladatok a majdnem biztos konvergencia fogalmát járják körül. Jelölje a pozitív racionális számok halmazát; nagyon fontos, hogy ez a halmaz megszámlálható.

Igazoljuk, hogy az alábbi események ekvivalensek:

 1. X n nem konvergál X -hez, amint n .
 2. Valamely ε 0 -ra X n X ε végtelen sok n -re.
 3. Valamely ε -ra X n X ε végtelen sok n -re.

Az előző feladat felhasználásával igazoljuk, hogy az alábbiak ekvivalensek:

 1. X n X  amint  n 1 .
 2. X n X ε  végtelen sok   n  -re   0 tetszőleges ε esetén. Segítség: használjuk a Boole egyenlőtlenséget!
 3. X n X ε  végtelen sok   n  -re   0 minden ε 0 esetén.
 4. X k X ε  valamely   k n  -re   0  amint   n minden ε 0 esetén.

Az előző feladat (c) része és az első Borel-Cantelli lemma következményeként kapjuk a majdnem biztos konvergencia következő kritériumát:

Igazoljuk, hogy ha n 1 X n X ε minden ε 0 -ra, akkor X n X amint n 1 valószínűséggel.

A 25. feladat (c) részéből következik az alábbi állítás, amely a most tárgyalt témában az egyik legfontosabb eredményünk:

Igazoljuk, hogy ha X n X amint n 1 valószínűséggel, akkor X n X amint n valószínűségben.

Az előző állítás megfordítása nem igaz, erre egy példa a következő feladat.

Mint a 23. feladatban, tekintsünk végtelen sok számozott érmét. Minden n -re az n -edik érme feldobása után 1 n valószínűséggel mutat fejet. Az érmék mindegyikét feldobjuk, és a dobások eredményét feljegyezzük az X 1 X 2 sorozatba. Ezek nyilván független indikátor valószínűségi változók, amelyekre

X n 1 1 n ,  X n 0 1 1 n ,  n .
 1. A második Borel-Cantelli lemma segítségével igazoljuk, hogy X n 0  végtelen sok   n  -re   1 , tehát 1 valószínűséggel végtelen sok írást dobunk.
 2. A második Borel-Cantelli lemma segítségével igazoljuk, hogy X n 1  végtelen sok   n  -re   1 , tehát 1 valószínűséggel végtelen sok fejet dobunk.
 3. Az (a) és a (b) pont segítségével lássuk be, hogy X n  nem konvergál, amint   n 1 .
 4. Igazoljuk, hogy X n 0  as   n valószínűségben.

A 27. feladat állításának megfordítása tehát nem igaz, azonban a következő állítás (ami gyengébb, mint a megfordítás, de bizonyos értelemben mégis annak tekinthető) gyakran nagyon hasznos.

Igazoljuk, hogy ha X n X amint n valószínűségben, akkor létezik egy természetes számokból álló n 1 n 2 n 3 sorozat, hogy X n k X amint k 1 valószínűséggel.

 1. Feltéve a valószínűségben való konvergenciát, igazoljuk, hogy minden k -re létezik n k , hogy X n k X 1 k 1 k 2 .
 2. Az (a)-ban definiált sorozat elemei megadhatók úgy, hogy n k n k 1 teljesüljön minden k -ra.
 3. Az (a) és a (b) feladatokból lássuk be, hogy k 1 X n k X ε minden ε 0 -ra.
 4. A 26. feladatra hivatkozva lássuk be, hogy X n k X amint k 1 valószínűséggel.
 5. A bizonyítás azért működött, mert 1 k 0 amint k és k 1 1 k 2 . Bármely sorozat, amely teljesíti ezt a két feltételt, használható.

Két további konvergencia típust fogunk még tárgyalni a későbbiekben, ezek a következők: