]> A Pólya féle urna és a Béta-Bernoulli folyamat
 1. Virtuális laboratóriumok
 2. 11. Véges mintavételi modellek
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9

8. A Pólya féle urna és a béta-Bernoulli folyamat

Ebben a részben két valószínűségi modellt fogunk tanulmányozni, amelyek önmagukban is érdekesek és fontosak. A tény, hogy mély kapcsolat van a két folyamat között, természetesen még inkább fontosabbá teszi őket. A Pólya féle urna elrendezés dichotom mintamodell, ami általánosítja a hipergeometrikus modellt (visszatevés nélküli mintavétel) és a Bernoulli modell (visszatevéses mintavétel). A beta-Berenoulli folyamatot a béta eloszlású Bernoulli kísérletben a p paraméter randomizálása által kapjuk meg. A paraméterek bizonyos értékei esetén a két folyamat ekvivalens, ez egy érdekes és meglepő eredmény.

A Pólya féle urnafolyamat

Tételezzük fel, hogy van egy urnánk (mi más!), ami kezdetben a piros és b zöld golyót tartalmaz, ahol a és b pozitív egészek. A folyamat mindegyik időegységénél kiválasztunk egy golyót az urnából, majd visszatesszük azt c db ugyanolyan színű új golyóval együtt. Általában a c paraméter nemnegatív egész. Mégis a modell valójában akkor értelmes, ha c negatív egész és ha ezt úgy interpretáljuk, hogy ennek jelentése: inkább eltávolítunk golyót az urnából, mint beleteszünk és feltesszük, hogy az urnában a megfelelő színű golyókból elegendő számú áll rendelkezésre. Ez a véletlen folyamat, mint Pólya féle urnafolyamat néven ismert, Pólya Györgynek köszönhetően.

A kiválasztott golyók színével kapcsolatban a Pólya féle urna séma általánosítja a visszatevés nélküli mintavétel standard modelljeit. Megjegyezzük, hogy

 1. c 0 megfelel a visszatevéses mintavételnek.
 2. c 1 megfelel a visszatevés nélküli mintavételnek.

A legfontosabb részhez tételezzük fel, hogy c nemnegatív egész úgy, hogy a folyamatot korlátlanul tudjuk folytatni. Alkalmanként vizsgáljuk a c 1 esetet, úgy, hogy a visszatevés nélküli mintavétellel kapcsolatban interpretálni tudjuk az eredményeket.

Az eredményváltozók

Jelölje X i az i -edik időegységben a kiválasztott golyó színét, ahol 0 a zöld, 1 a piros színt jelöli. Matematikailag az alap véletlen folyamatunk indikátor változóknak a sorozata:

X X 1 X 2 X 3

Mint minden véletlen folyamatnál, első célunk, hogy kiszámítsuk X véges dimenziós eloszlásait. Azaz, ki akarjuk számolni X 1 X 2 X n együttes eloszlását minden n -re.

Néhány további megjegyzés valóban segíteni fog. Emlékeztetünk arra, hogy a kombinatorikus struktúrák tanulmányozásakor az általánosított permutációs formulát így definiáltuk: r , s , és j , esetén

r s j r r s r 2 s r j 1 s

Szokás szerint elfogadjuk azt a konvenciót (megállapodást), hogy az üreshalmaz feletti szorzat 1. Ezért r s 0 1 minden r és s esetén.

Emlékeztetünk arra, hogy

 1. r 0 j r j
 2. r 1 j r j r r 1 r j 1
 3. r 1 j r r 1 r j 1
 4. r r j j r j .
 5. 1 1 j j .

A véges dimenziós eloszlásokat könnyű kiszámolni, felhasználva a feltételes valószínűség szorzási szabályát. Ha bármely időpontban ismerjük az urna tartalmát, akkor egy kimenet valószínűsége a következő időpontban triviálisan számolható.

Legyen x 1 x 2 x n 0 1 n és legyen k x 1 x 2 x n Mutassuk meg, hogy

X 1 x 1 X 2 x x X n x n a c k b c n k a b c n

Az előző gyakorlatban az együttes valószínűség pontosan a piros golyók k számától függ. Így, az együttes eloszlás invariáns a koordináták permutációjára és ezért X egy cserélhető sorozat. Természetesen, az együttes eloszlást egy korábban kapott formulává redukálja a visszatevéses mintavétel speciális eseteiben ( c 0 ) , vagy a visszatevés nélküli mintavétel speciális eseteiben ( c 1 ), annak ellenére, hogy az utóbbi esetben n a b kell, hogy igaz legyen.

Mutasuk meg, hogy X i 1 X i a a b minden i -re.

Így X azonos eloszlású változóknak egy sorozata, először teljesen meglepő, de természetesen elkerülhetetlen minden cserélhető sorozat esetén. Hasonlítsuk össze az együttes és a marginális eloszlásokat! Megjegyezzük, hogy X akkor és csak akkor független sorozat, ha c 0 , amikor a minta visszatevéses. A Pólya urna a véletlen folyamatok leghíresebb példáinak egyike, amelyben az eredményváltozók cserélhetők, ám (általában) nem függetlenek.

A következőkben számoljuk ki a páronként vett eredményváltozók kovarianciáját és korrelációját.

Tételezzük fel, hogy i és j különböző indexek. Mutassuk meg, hogy

 1. X i 1 X j 1 X i X j a a b a c a b c
 2. X i X j a b c a b 2 a b c
 3. X i X j c a b c

Így a változók pozitívan korreláltak, ha c 0 , negatívan korreláltak, ha c 0 , és korrelálatlanok (valójában függetlenek), ha c 0 . Ezek az eredmények bizonyosan értelmet kapnak, ha felelevenítjük a Pólya féle urna dinamikáját.

A Pólya urna indikátor változók egy sorozata által írható le. Tanulmányozni szeretnénk ugyanazokat a származtatott véletlen folyamatokat, amelyeket a Bernoulli kísérleteknél tanulmányoztunk: az első n kísérletben a piros golyók számát, a k -adik piros golyó kíhúzásának a számát, és így tovább.

A piros golyók száma

Az első n kísérletben a kiválasztott piros golyók száma

Y n i 1 n X i

Megjegyezzük, hogy

 1. Az első n kísérletben kiválasztott zöld golyók száma n Y n .
 2. A első n kísérlet után az urnában lévő piros golyók száma a c Y n .
 3. Az első n kísérlet után az urnában lévő zöld golyók száma b c n Y n .
 4. Az első n kísérlet után az urnában lévő golyók száma a b c n .

Természtesen Y Y 0 Y 1 Y 2 részletösszeg folyamat, amely X -szel kapcsolatos. Az Y alapvető elemzése könnyen következik az X -szel kapcsolatos eredményeinkből.

Mutassuk meg, hogy

Y n k n k a c k b c n k a b c n ,  k 0 1 n

Ezen sűrűségfüggvény által definiált eloszlás ismert, ( megfelelően elegendő módon) mint Pólya eloszlás. Természetesen, az eloszlás binomiális eloszlássá redukálódik a visszatevéses mintavétel esetében ( c 0 ) és hipergeometrikus eloszlássá a visszatevés nélküli mintavétel esetén ( c 1 ), bár ebben az esetben is újra szükséges, hogy n a b legyen. Az az eset, amikor a három paraméter egyenlő, különösen érdekes.

Tételezzük fel, hogy a b c . Mutassuk meg, hogy Y n egyenletes eloszlású a 0 1 n halmazon.

A Pólya féle eloszlások családja változatos formák gyűjteménye.

Indítsuk el a Pólya urna kísérlet szimulációját. Változtassuk a paramétereket, és figyeljük meg a sűrűségfüggvény alakját. Különösen jegyezzük meg, amikor a függvény aszimmetrikus, amikor a függvény szimmetrikus, amikor a függvény egycsúcsú, amikor a függvény monoton, amikor a függvény U-alakú. A paraméterek különböző értékeire végezzük el a kísérletet 1000-szer és figyeljük meg az empirikus sűrűségfüggvénynek az elméleti sűrűségfüggvényhez való nyilvánvaló konergenciáját.

Oldjuk meg a Y n k Y n k 1 egyenlőtlenséget k -ra. Speciálisan mutassuk meg, hogy

 1. A sűrűségfüggvény egycsúcsú, ha a b c és n a c b c .
 2. A sűrűségfüggvény egycsúcsú, ha b a c és n b c a c .
 3. A sűrűségfüggvény U-alakú, ha c a b és n c b c a .
 4. A sűrűségfüggvény U-alakú, ha c b a és n c a c b .
 5. A sűrűségfüggvény növekedő, ha b c a
 6. A sűrűségfüggvény csökkenő, ha a c b

A következőkben találjuk meg a várható értéket és a szórásnégyzetet. Szokás szerint fő eszközeink: a tény, hogy egy összeg várható értéke egyenlő a várható értékek összegével és hogy összeg szórásnégyzete a páronként vett kovarianciák összege. Érdekes módon, a várható érték nem függ a c paramétertől.

Mutassuk meg, hogy

 1. Y n n a a b
 2. Y n n a b a b 2 1 n 1 c a b c

Indítsuk el a Pólya urna kísérlet szimulációját! Változtassuk a paramétereket és figyeljük meg a tapasztalati várható érték/tapasztalati standard szórás grafikonjának helyét és alakját. A paraméterek különböző értékeire végezzük el a kísérletet 1000-szer és figyeljük meg az empirikus átlagnak és a standard szórásnak a megfelelő elméleti értékekez való nyilvánvaló konvergenciáját.

Számítsuk ki Y 5 sűrűségfüggvényét, várható értékét és szórásnégyzetét, amikor a 6 , b 4 , és c 1 0 1 2 3 10 következő értékeire. Vázoljuk fel mindegyik esetben a sűrűségfüggvény grafikonját!

Rögzítsük le a , b , és n , értékét és legyen c . Mutassuk meg, hogy

 1. Y n 0 b a b
 2. Y n n a a b
 3. Y n k 0 k 1 2 n 1 -re.

Így Y n határeloszlása 0-ra és n -re koncentrálódik. A határvalószínűségek éppen a zöld és piros golyók kezdeti hányadosai. Interpretáljuk ezt az eredményt a Pólya féle urna elrendezés dinamikájával kapcsolatban.

A piros golyók aránya

Tételezzük fel, hogy c nemnegatív, így a folyamat korlátlanul folytatódik. Az első n kísérletben a kiválasztott piros golyók aránya

M n Y n n

Ez egy érdekes változó, mivel egy kis elmélkedés azt a látszatot kelti, hogy lehet határéték ha n növekedik. Valóban, ha c 0 , akkor M n épp az n Bernoulli kísérletnek megfelelő mintaátlag. Így, a nagy számok törvénye miatt M n az a a b -hez tart, ha n 1 valószínűséggel.

Másrészt, a piros golyók aránya n urnakísérlet után

Z n a c Y n a b c n

Amikor c 0 , akkor természetesen Z n a a b úgy, hogy Z n és M n határértékei hasonlóan viselkednek.

Tételezzük fel, hogy c 0 . Mutassuk meg, hogy M n -nek akkor és csak akkor van határértéke, ha Z n -nek van határértéke és ebben az esetben a határértékek ugyanazok.

 1. Ha a határértékek léteznek, akkor 1 valószínűséggel léteznek.
 2. Ha a határértékek léteznek, akkor eloszlásban léteznek.

Tételezzük fel, hogy a b c . Mutassuk meg, hogy M n eloszlása a 0 1 intervallumon egyenletes eloszlású valsózínűségi változóhoz konvergál, ha n .

Még általánosabban igaz ez, amikor c 0 , M n és Z n 1 valószínűséggel konvergál egy U valószínűségi változóhoz, ami beta eloszlású a c bal és b c jobb paraméterekkel. Szükségünk lesz a martingálok elméletére, hogy levezessük és megértsük ezeket az eredményeket.

A k -adik piros golyó kísérletszáma

Tételezzük fel újra, hogy c nemnegatív, úgy, hogy a folyamat korlátlanul folytatódik. k -re legyen

V k n Y n k

Ekkor a V és Y véletlen folyamatok bizonyos értelemben egymás inverzei. Mutassuk meg, hogy V k n akkor és csak akkor, ha Y n 1 k 1 és X n 1 , k -re és n -re.

Tételezzük fel, hogy n és k 0 1 n 1 . Mutassuk meg, hogy

X n 1 Y n 1 k a k c a b n 1 c

Speciálisan, ha a b c 1 akkor

 1. X n 1 Y n 1 k k 1 n 1
 2. X n 1 Y n 1 n 1 n n 1

Ez utóbbi valószínűségek kielégítik a Laplace féle öröklési szabályt, egy másik érdekes összefüggést. A szabály Pierre Simon Laplaceról van elnvezve és a Függetlenség részben külömböző szempontok alapján tanulmányozni fogjuk.

Felhasználva a 7. gyakorlatot, a 17. gyakorlatot, a 18. gyakorlatot, és a feltételes valószínűség szorzási szabályát mutassuk meg, hogy

V k n n 1 k 1 a c k b c n k a b c n ,  n k k 1 k 2

Természetesen, ez a sűrűségfüggvény negatív binomiális k kísérleti paraméterrel és p a a b valószínűségparaméterrel, amikor c 0 (visszatevéses mintavétel).

Tételezzük fel, hogy a b c . Mutassuk meg, hogy

V k n k n n 1 ,  n k k 1 k 2

Fix a , b , és k -ra tegyük fel, hogy c . Mutassuk meg, hogy

 1. V k k a a b
 2. V k n 0 n k 1 k 2 -ra.

Így V k határeloszlása 0-ra és -re koncentrálódik. Ebben a két pontban a határvalószínűségek a piros és zöld golyók kezdeti aránya. Interpretáljuk ezt az eredményt a Pólya féle urnalrendezés dinamikájával kapcsolatban.

A béta-Bernoulli folyamat

Egy érdekes dolog majdnem minden parametrikus modellben az, hogyanrandomizáljunk egy vagy több paramétert. Bizonyos tekintetben ez gyakran vezet érdekes, új modellekhez és a modellek között nem várt kapcsolatokhoz.Ebben a részfejezetben a Bernoulli kísérleti modellben randomizálni fogjuk a siker paramétert.

Tételezzük fel, hogy W béta eloszlású a 0 1 intervallumban a 0 bal és b 0 jobb paraméterrel. Így W g sűrűségfüggvénye

g p 1 a b p a 1 1 p b 1 ,  0 p 1

A következőben tételezzük fel, hogy X X 1 X 2 X 3 indikátor valószínűségi változóknak egy olyan sorozata, mely olyan tulajdonságú, hogy X egy W p által adott feltétetles független sorozat.

X i 1 W p p ;  0 p 1 ,  i

Röviden, adott W p , X p paraméterű Bernoulli kísérleteknek egy sorozata. Az X -re úgy fogunk hivatkozni, mint egy a és b paraméterű béta-Bernoulli folyamatra.

Statisztikai alkalmazásoknál feltételezzük, hogy egy Bernoulli kísérlet folyamatunk van (például pénzfeldobások) ismeretlen valószínűséggel. A valószínűséget béta eloszlással modellezzük; az a és b paramétereket úgy választjuk ki, hogy tartalmazzák erről a valószínűségről ismereteinket (ha van valami).

Eloszlások

Mi az első lépésünk? Nos, természetesen szükséges kiszámolnunk X végse dimenziós eloszlásait.

Legyen x 1 x 2 x n 0 1 n és legyen k x 1 x 2 x n A W -vel kapcsoaltos feltétel mellett mutassuk meg, hogy

X 1 x 1 X 2 x x X n x n a k b n k a b a 1 k b 1 n k a b 1 n

Így, ha a és b egészek, akkor az X béta-Bernoulli folyamat ekvivalens az a , b , és c 1 paraméterű Pólya féle urna folyamattal, ez egy szép eredmény. Általában, a folyamatok nem ekvivalensek. A béta-Bernoulli folyamat egy kicsit korlátozó abban az értelemben, hogy az a és b paramétereknek nem kell egésznek lenni; inkább megszorító abban az értelemben, hogy c -nek 1-nek kell lennie.

Ellenőrizzük, hogy azok az alapvető matematikai eredmények a Pólya folyamat esetén is érvényesek, amelyek a béta-Bernoulli folyamat esetén érvényesek, kivéve természetesen azt, amikor a és b tetszőleges pozitív szám (nem feltétlenül egész) lehet és hogy c -nek 1-nek kell lennie.

Felhasználva a Bayes tételt mutassuk meg, hogy W Y n k feltétel melletti feltételes eloszlása béta eloszlású a k bal és b n k jobb paraméterekkel.

Így a bal paraméter növekedik a sikeres kísérletek számával, míg a jobb paraméter növekszik a sikertelen kísérletek számával. A Bayes statisztika nyelvén ez azt jelenti, hogy W eredeti eloszlása apriori eloszlás, és W Y n k feltétel melletti feltételes eloszlása aposteriori eloszlás. A tény, hogy a posteriori eloszlás béta eloszlás, valahányszor az apriori eloszlás béta eloszlás, azt jelenti, hogy a béta eloszlások családja konjugált család. Ezeket a fogalmakat altalánosabban tanulmányozzuk a Bayes becslésekről és Pontbecslésekről szóló fejezetekben.

Futtassuk le a béta érme kísérlet szimulációját a paraméter különböző értékeire. Figyeljük meg az apriori sűrűségfüggvényből a posterior sűrűségfüggvénybe történő változást a fejek adott száma mellett.