Kérdések -- válaszok


A pontszámok hibásan szerepeltek a táblázatban, de már (2020. 01. 15. 08:00) javítva lettek.


2. vizsga pótmegtekintés: 2020. 01. 15. 12:30-13:00, H225


Az eredmények táblázat 'Aláírás' oszlopában keresse!


Nem.


Nem.

Igen.


Igen.


ZH változó értéke a zh eredménye, ha írt zh-t, különben 0.
Ha ZH>=15, akkor javítózh-t írhat (a pótzh-val egyező dolgozat), amire jelenkeznie kell (levélben, pataki@math.bme.hu címen, de még nem most). Rontani is lehet. Ha javítózh-t ír, akkor ZH értéke a javítózh eredményére változik, de minimum 15 marad.
Ha ZH<15, akkor pótzh-t írhat (jelentkezni nem kell), és ha ír pótzh-t, akkor ZH értéke a pótzh eredményére változik.
Ha ZH<15, akkor pótpótzh-t írhat. Erre jelentkezni kell a neptunban. Ha pótpótzh-t ír, akkor ZH értéke a pótpótzh eredményére változik.
Ha a fenti ZH>=15 és a 0.zh (vagy valamelyik pótlása) is sikeres, akkor aláírást kap, és vizsgázhat, egyébként nem. Csak ebben az esetben.
A vizsgán egy 60 pontos 60 perces feladatsort ír (gyakorlati feladatokból), aminek eredménye VG, és egy 40 pontos 40 perces feladatsort elméleti kérdésekből, aminek eredménye VE. Ha VG<18 (30%), akkor a vizsgajegy elégtelen (1). Egyébként SUM=ZH+VG+VE alapján kap vizsgajegyet.