Prokaj Vilmos: Véges Neumann-faktorok operátorai spektrális  multiplicitásának mértéke
Oravecz Ferenc: Momentumok, kumulánsok és az R-transzformált
Garay Barnabás Nem-lineáris parabolikus egyenletek diszkretizációs becslései törtrendû Szoboljev-terekben
Szabados Tamás:  Végtelendimenziós normális eloszlások (D.W.  Stroock egy cikke alapján)
Nagy Béla: Ahol J. Zemánek abbahagyta, avagy a Ritt-feltételbõl következik a hatványkorlátosság
Nguen Xuan Ky: Szegõ képlete a Toeplitz determináns aszimptotikájára
B.E. Bodenstorfer: Spectrum of annihilation plus creation
Szõke Róbert : Riemann-sokaságok komplexifikálása I.
Pituk Mihály : Poincaré-féle differenciaegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése
Szõke Róbert : Riemann-sokaságok komplexifikálása II.
Oravecz Ferenc: A khi-négyzet eloszlások analogonja a szabad valószínûségelméletben
M.B. Ruskai : Quantum Entanglement and Information
F. Hiai: Amenability for fusion algebras
Andai Attila: A felcserélési reláció ábrázolására vonatkozó Stone-Neumann  egyértelmûségi tétel
Prokaj Vilmos : Egy konkrét operátor Brown-mértéke
Oravecz Ferenc : Voiculescu cirkuláris operátorának hatványai
Petz Dénes:  Információelmélet és kvantummechanika matematikai nézõpontból
H. Narnhofer :  Anosov and K  properties for quantum systems
F. Larsen :  R-diagonal elements in finite von Neumann probability spaces
Halász Gábor : Hatványsorok folytathatóságáról
R. Hudson : Solutions of the quantum Yang-Baxter equation using stochastic calculus
Oravecz F.: A szabad Poisson-eloszlás és véletlen mátrixok
N.X. Ky: A_p súlyok a matematikában
Petz Dénes: A Jacobi-determináns egy általánosítása
Böhm Gabriella:  Csoportok, Hopf-algebrák és ezeken  túl (szimmetria fogalmak a fizikában)
Petz Dénes : Kvantum dinamikai entrópia.  Matematikai áttekintés kezdõknek.
Andai Attila : A Kubo-Mori metrika görbülete
A. Dvurecenskij  : Gleason's theorem and its application
Prokaj Vilmos :   Bepillantás az Ito-integrálba
Mark Fannes : Quantum dynamics and Gram's matrix
Molnár Lajos : Operatoralgebrák leképezéseinek reflexivitása
Petz  Dénes : q-egész, q-deriválás meg minden q
H. Narnhofer :  Entanglment with the Bose condensate
Andai Attila :  A CAR - algebra
Pitrik József  :  Az entrópiasûrûség kvantummechanikai rácsgáz modellekben
 Petz Dénes :  Az operátoralgebrai feltételes várható érték
Wettl Ferenc:  MAPLE outputok beillesztése TEX file-okba
Petz Dénes:  A CCR-algebra
Pitrik József :    Koherens állapotok
Andai Attila :  A CAR - algebra kváziszabad állapotai
 Pitrik József :  Lieb egy sejtésének bizonyitása egy  speciális esetben
Rimányi Richárd (ELTE TTK) :  Szingularitások globális és  lokális viselkedése
Mosonyi Milán (ELTE-BME hallgató) : Egy kvantum-információelméleti tétel
Simon Károly (BME): Folytonos függvények lokális növekedési pontjainak halmazáról
Csirmaz László (CEU): Egy óra nemsztenderd analizis
Petz Dénes (BME):  Statisztikus operátorok és transzformációjuk  (bevezetés)
Kroó András (Rényi Mat. Int.): Többváltozós polinomok extremális tulajdonságai
Bertrand Schuman (Paris): Introduction to polynomial vector fields. Theory and applications.
John T. Lewis (Dublin):  Large Deviation Theory and Statistical Mechanics
Petz Dénes (BME):  Pozitiv definit-e Tr exp(A+itB) ?
Oravecz Ferenc (Rényi Int): "Fermi"-konvolució
N. X. Ky (BME): Ortogonális polinomok és határozatlansági relációk
C. Fuchs (Bell Lab.): Trivial theorems in quantum mechanics
Mosonyi Milán (BME): A Stein-lemma a hipotézisvizsgálatban
Petz Dénes (BME) :  f-divergenciák
Matolcsi Máté (ELTE ) : Nemkorlátos operátorok formaösszegének általánositása
Petz Dénes (BME):  Tr exp(A-itB)
Andai Attila (BME):  Egy mátrixtér skalárgörbületének monotonításáról
Székelyhidi László  (Debrecen): ELTOLÁSINVARIÁNS FÜGGVÉNYTEREK ÉS SPEKTRÁLSZINTÉZIS
Molnár Lajos (Debrecen): Hilbert-terek effekjei halmazának automorfizmusai
Kérchy László (SZTE): IZOMETRIÁK INVARIÁNS ALTÉRHÁLÓI
Mark Fannes (KU Leuven):   Overlapping density matrices
C. Batty (Oxford): Groth conditions for the Laplace transform and operator semigroups
M.B. Ruskai (Lowell):   An introduction to quantum computing
Petz Dénes (BME):  A CCR-hez a központi határeloszlás tételen át
Matolcsi Máté  (CEU): Trotter-formula degenerált félcsoportokra
Réffy Júlia (BME): Bizonyos véletlen mátrixok (bevezetés) Oravecz Ferenc (Rényi Intézet):  Izraelben jártam
Andai Attila (BME):  Kvantum Markov-láncok
Réffy Júlia (BME):  Véletlen unitérek  hatványainak nyoma
Tasnádi Tamás (ELTE): Penrose parkettázás, Markov dinamikai rendszerek és algebrai K-elmélet
Farkas Illés (ELTE): Korrelaciókat tartalmazó véletlen gráf modellek spektrális tulajdonságai
Pitrik József  (BME): Egy kvantummechanikai csatorna és a kapacitása
Ralf Müller (Wien): Products of random matrices as model for the propagation between dual antenna arrays
Tóth István (BME): Mátrixmonoton és operátormonoton függvények
Morvai Gusztáv (BME): Nemparaméteres becslés stacionárius diszkrét folyamatokra
Horváth Miklós  (BME): Az inverz spektrál probléma
Walter Thirring (Wien):  A simple geometrical picture for entanglement
Heide Narnhofer ( Wien): Entanglement in the fluctuation algebra
Richard Jozsa (Bristol): On the interplay between classical and quantum information
Petz Dénes (BME): Neumann János munkássága
Juhász István (Rényi Intézet): Neumann János munkássága a halmazelméletben
Petz Dénes (BME): Neumann János munkássága az operatoralgebrák területén
Andai Attila (BME): A Fisher-információ
Réffy Júlia (BME): Nagyeltérés tételek véletlen mátrixok sajátértéksûrûségére
Mosonyi Milán (BME): McMillan-tipusú tételek a kvantum-információelméletben
Kiss Márton (BME): Logaritmikus Szobolev-egyenlõtlenségek
Halmschlager Andrea (BME): Polinomiális differenciálegyenletek algebrai invariánsai
Thomas Vetterlein (Pozsony): Characterizing the Hilbert space - possible new approaches
S. Furuichi (Japán):  A trace inequality related relative entropy operator and its application to quantum information theory
Réffy Júlia (BME): Nagyeltérés-tétel unitér mátrixok sarkának sajátértéksûrûségére
Masahito Hayashi (Japán): Error Exponents in Quantum Information Theory
Petz Dénes  (BME):  Entanglement
Matolcsi Máté (BME):  A parabola mint spektrálhalmaz
Fumio Hiai (Tohoku University):  Submultiplicativity vs subadditivity for unitarily invariant matrix norms
Petz Dénes (BME):  A Neumann-entrópia szubadditivitása  és Markov-állapotok
Andai Attila (BME):  Információ-geometria (Ph.D. házivédés)
Pitrik József  (BME): Entropikus határozatlansági relációk spinre
Pitrik József (BME):  Becslés a kvantum feltételes entrópia folytonosságára
Réffy Júlia (BME):  Véletlen mátrixokról
Petz Dénes (BME):  Free transportation cost inequalities via random matrices
Anna Jencova (BME):  Divergences in von Neumann algebras
Molnár Lajos (Debrecen): A kvantumállapotok halmazának transzformációiról
Kérchy László (Szeged): Hiperciklikus és szuperciklikus operátorok és operátorfélcsoportok
Gyõry Máté (Debrecen): Mátrixok közepei (egy Ando cikk alapján)
Andai Attila (BME): Egy nyomfüggvény konkavitása
Petz Dénes : Könnyebb és nehezebb problémák
Fumio Hiai  (Tohoku University):  Free statistical mechanics
Egri Edith (Kolozsvár): Matematikai kémia: áttekintés és feladatok kijelölése
Andai Attila (BME): Határozatlansági relációk
Réffy Júlia (BME): Egy központi határeloszlás tétel
Mosonyi Milán (BME/Leuven): Structure of multipartite quantum states and information theoretic applications
Thomas Baier (BME): Squashed entanglement
Petz Dénes (BME):  Elégséges statisztikák  (bevezető a klasszikustól a kvantum eset irányába)
Fumio Hiai (Tohoku University): The C*-algebra generated by two projections
Réffy Júlia (BME) :  Haar-eloszlású véletlen unitér mátrixok aszimptotikája
Temesi Róbert (BME): Mátrixközepek és geometria (Bhatia és Holbrook dolgozata alapján)
Caroline Vandenplas (Leuven): Symmetric states on finite spin chains
Friedl Katalin (BME): Kvantum-algoritmusok
Marek Bozejko (Wroclaw): Riesz product, completely positive maps on permutations and Coxeter group with applications to von Neumann inequality
Petz Dénes (BME): Nagy eltérések (spinláncok körül)
Lázi Márta-Tóth János (BME): Módszertani kérdések, különös tekintettel a témalabor feltételeinek változására
Matolcsi Máté (Rényi Intézet/BME): A valós tér polarizációs konstansának becslései
Petz Dénes (Rényi Intézet/BME): Mátrixok közepei
Kiss Márton: Inverz feladatok stabilitása
M. Beth Ruskai (Tufts University): Conjugate quantum information channels
Thomas Baier (CEU): Introduction to state estimation
Mosonyi Milán (BME): Bevezető nagy eltérésekbe kvantum spinláncokon
Petz Dénes (Rényi Intézet/BME): A Fisher-információ
Réffy Júlia (BME):  Egyensűlyi mértékek, szabad entrópia és véletlen mátrixok
Éltető Tamás (Ericsson/BME): Mátrixok perturbációja és valószinűségszámitási interpretációk
Nagy Ádám : A depolarizáló kvantum információs csatornáról
Katharina Durstberger (BME) : Decoherence in entangled two-qubit systems
Karel Netocni (BME) : Introduction to large fluctuations of quantum systems
Szöllősi Ferenc (BME) : Kölcsönösen torzítatlan bázisok
Shigeru FURUICHI  (Japan) : Trace inequalities related to Tsallis relative entropy
Pitrik József (BME): Szorzatállapotok a CAR-algebrán
Petz Dénes  (Rényi Intézet/BME) : Komplementáris részalgebrák
Fumio Hiai (Tohoku University) : A new approach to free entropy
Tóth Géza (SZFKI) : Az összefonódottság tanui
Nobuaki Obata (Tohoku Univ.): Method of quantum decomposition for asymptotic spectral analysis of graphs
Charles H. Bennett (IBM Research) : Entanglement-assisted capacity and the quantum reverse Shannon theorem
Farkas Lóránt és Nagy Ádám  (BME) : Emlékezettel rendelkező információs csatornák
Vecsei Balázs  (BME) : Információs csatornák paramétereinek becslése
Réffy Júlia  (BME) : A Berry-Esseen-egyenlőtlenség szabad valószínűségi változókra (Kargin cikke alapján)
Nagy Ádám (BME) :  Kvantummechanikai csatornák kapacitása (ha memóriával rendelkeznek)
Diósi Lajos (RMKI) :  A termodinamikai  és információs entrópia azonossága a súrlódás elemi unitér modelljében
Petz Dénes (Rényi Int./BME):  Dinamikai entrópia
Petz Dénes (Rényi Int./BME):  Diósi sejtése
Réffy Júlia (BME): Véletlen sűrűségi mátrixok sajátértékei
Vecsei Balázs (BME): A kvantum számítógépről
Ruppert  László (BME): Kvantumrendszerek állapotbecslési sémájának optimalizálása
Nagy Ádám (BME): Kommunikáció spinláncokkal
Pálfia Miklós (BME): A Lie-Trotter formula és mátrixközepek
Anna Jencova (Pozsony): Convergence of experiments
Charles H. Bennett  (IBM): Information is quantum
Domenico D'Alessandro : Decompositions of Unitary Evolutions and Dynamics of Quantum Systems
Milán Mosonyi (Tohoku Uni.) : Hypothesis testing for certain correlated states on a spin chain
Petz Dénes:  Mátrixalgebrák komplementáris részalgebrái
Weiner Mihály: Néhány példa ilyen részalgebrákra
Pitrik József (BME):  CCR-algebrák kvázi-szabad állapotai
Paolo Gibilisco (Rome): Lieb concavity, Fisher information and the uncertainty principle
Marton Katalin (Rényi Int.):  Mérték-koncentrációról (bevezetés)
Ruppert László (BME): Kvantumbit állapotbecslésének optimalizálása
Weiner Hihály (Rényi Int.):  Mátrixalgebrák kommutatív részalgebráinak feltéteteles entrópiája (Choda cikke alapján)
Tóth Géza (SzFKI): Efficient algorithm for multiqudit twirling for ensemble quantum computation
Nagy Ádám (BME):  Entanglement generation in noisy environment
Gács Péter (Boston):  A Kolmogorov-bonyolultságról
Erdös László (München): A Bose-Einstein kondenzátum dinamikája és a Gross-Pitaevskii egyenlet levezetése
Pálfia Miklós (BME): Pozitív mátrixok közepei
Szántó András (BME):  Mátrixalgebrák tenzorhatványának komplementáris
felbontása (Ohno cikke alapján)
Thomas Bauer (CEU): The Fano inequality (classical and quantum)
Anna Jencova (Bratislava): Quantum hypothesis testing and sufficient subalgebras
Ruppert László (BME):  Hayashi cikke relativ entrópiákról 
Weiner Mihály (Rényi Int.): Problémák tenzorszorzat algebrák komplementáris felbontásával kapcsolatban
Farkas Lóránt (BME):  Tipusok (az információelméletben)
Pálfia Miklós (BME):  Mátrixközepek és differenciálgeometria
Pitrik József (BME): Betekintés a CCR-algebrába
Thomas Baier (CEU): A state estimation scheme on n-level quantum systems
Ruppert László (BME):  Általánosított Pauli-csatornák paramétereinek becslése 
Áron Varga (CEU): From classical to quantum Markov chains
C. Ghinea (CEU): A central limit theorem in the CCR algebra
F. Tanaka (Tokyo): Necessary and sufficient condition on the optimal measurement for quantum Bayesian prediction 
Weiner Mihály (Rényi Intézet):   MUB-okról
Farkas Lóránt (BME): Az entrópia növekedése a központi határeloszlás tételben
Mosonyi Milán (BME): The capacity for a single use of a classical-quantum channel
Hiromichi Ohno (Japan): Non-commutative Markov chains. An introduction.
Hideki Kosaki (Japan): Comparison for operator means, general theory and new results
Franco Fagnola (Italy): Some topics in non-commutative probability
Fumio Hiai (Sendai): Mutual information (mostly classical)
Géza Tóth (Bilbao): Szimmetrikus állapotok szeparábilitása
Ruppert László (BME):  Entropikus határozatlansági relációk 
Szántó András (BME): Komplementaritással kapcsolatos sejtés (Renes és Boileau alapján)
Mihal Sedlak (Pozsony): Unambiguous comparison problem for quantum states and measurement  apparatuses.
Mario Ziman (Pozsony): Process positive operator valued measures
Hiroshi Nagaoka (Tokyo): Some basic concepts of information geometry
Hiroaki Yoshida (Tokyo): Remarks on the free analogues of relative entropy and of mutual information
Molnár Lajos (Debrecen): A kvantummechanikában fellépő bizonyos operátorstruktűrák izometriái
Petz Dénes (Budapest): A Golden-Thompson-Lieb egyenlőtlenség

Fumio Hiai (Sendai): Riemannian metrics on positive definite  matrices related to means
Ruppert Laszló (BME): Irodalom a kvantum rendszer állapotbecsléséről
Yasu Kawahigashi (Tokyo): Conformal Field Theory, Moonshine and Operator Algebras
Masamichi Takesaki (Sendai): The history of von Neumann algebras
Catalin Ghinea (CEU):  The Bogoliubov-Kubo-Mori Fisher information
Mihály Weiner (Rényi Institute): MUBs, SIC-POVMs, momentum problems, orthogonal decompositions and the shape of the cone of positive operators
Ruppert László (BME): Kvantumrendszerek állapotbecslése
Pálfia Miklós (BME): Többváltozós mátrix közepek 
Farkas Lóránt (BME): A kvantum hibajavító kódokról
Pusztai Béla Gábor (Szeged): A klasszikus C(n) Sutherland modell szóráselméleti