2014. szeptember 12-én délután 13 órakor a Rényi Intézet  2. emeleti termébenMosonyi Milán (BME): "Strong converse exponents for a quantum channel discrimination problem"


 

Korábbi szemináriumok voltak:

Pálfia Miklós (CEU):  Affin mátrixközepek klasszifikációja
László Zsidó (Rome): Analytic generators for one-parameter groups of operators
Koi Tamás (BME): Beszámoló Ofer Shayevitz cikkéről
Rajendra Bhatia (India): A survey of eigenvalue perturbation bounds
Szántó András (BME):  Optimális állapotbecslés Scott cikke alapján 
Prof. Fumio Hiai (Sendai):  Higher order extension of Löwner's theory
G. Horváth Ágota (BME): Egy Grünwald-Marcinkiewicz tipusú tétel
Balka Richárd (Rényi Intézet): A topológikus  Hausdorff-dimenzió
Petz Dénes : Számolás mátrixokkal (variancia és entrópia)
Páles Zsolt (Debrecen): Egyenlőség és összehasonlithatóság különböző középértékosztályokban

Kroó András  (Rényi Intézet):  Metrikus  projekciók stabilitása
Weiner Mihály (BME): Adjunk kvantumos választ a kriptográfiai kérdésekre
Matolcsi Máté  (Rényi Intézet): Szükséges feltételek teljes MUB-rendszerek létezésére
Tomás Rybar (Pozsony): Quantum channels with  memory
Pálfia Miklós (Korea):  Matrix power means as the only affine family
Szabó Sándor (BME):  Operátor monoton függvények a Petz-Hasegawa cikkből
Matolcsi Máté  (Rényi Int.): A pizsama probléma, avagy a sík lefedése elforgatott csíkokkal
Anna Jencova (Pozsony) : Generaliyed POVMs and measurements on quantum channels

Virosztek Dániel (BME) : Általános irányú Pauli csatorna tomográfiája
Etesi Gábor (BME) : Fourier-sorfejtés principális nyalábokon és a Lie-csoportok indukált reprezentációi
Hiromichi Ohno (Japán) : Extremal marginal tracial states
Petz Dénes (BME) : Javaslat néhány kutatási problémára
Virosztek Dániel
(BME) : Blokkmátrixok tulajdonságai
Szántó Bandi (BME) : Komplementáris felbontások
Nagy Gergő (Debrecen): Megőrzési problémák pozitív operátorok struktúráin
Tóth Bálint (BME): Centrális határeloszlás-tétel Markov-folyamatok additív funkcionáljaira -- Hilbert-tér módszerek
Weiner Mihály (BME): Classical information storage in a quantum n-level system
Prof. Shigeru FURUICHI (Japán): Matrix inequalities on some meansMég korábbi szemináriumok voltak: korábbi