Gyakorló óra

1. feladat: Írjunk egy olyan milyen(v,c,d) nevű függvényt, melynek bemenete egy v oszlopvektor és két valós szám. Ha csak egy bemenettel hı́vjuk meg a függvényt, akkor a kimenet legyen a v-ben szereplő számok maximuma, ha hárommal, akkor pedig a v vektor elemei közül a c és d számok közé eső elemeinek száma.

2. feladat: Adott egy xls fájl, melynek első oszlopában nevek vannak, a másodikban a születési dátumok éééé.hh.nn formátumban. Írjunk egy celkoz(s) nevű függvényt, melynek bemenete a fájl teljes neve sztringként, a kimenete pedig a 30 év feltetti emberek száma a mai napon.

3. feladat: Írjunk olyan feldolgoz(v) nevű függvényt, amelynek bemenete egy v cell típusú sorvektor, amely sztringként tartalmmazza a mezőibe írt számokat. A függvény kimenete legyen a v vektorban szereplő pozitív számok darabszáma.

4. feladat Tekintsük a következő szöveget:

A neuron or, also known as a neurone, is an electrically excitable cell that receives, processes, and transmits information through electrical and chemical signals. These signals between neurons occur via specialized connections called synapses. Neurons can connect to each other to form neural networks. Neurons are the primary components of the central nervous system, which includes the brain and spinal cord, and of the peripheral nervous system, which comprises the autonomic nervous system and the somatic nervous system.

Készítsük egy szt nevű változót, amely sztringkét tárolja ezt a szöveget. A Matlab segítségével határozzuk meg, hogy

5. feladat: Írjunk egy olyan legjobbParabola(v1,v2) nevű függvényt, melynek be- menetei v1 és v2 oszlopvektorok, a v1 tartalmazza a mérési pontokat, v2 a mérési értékeket. A függvény számítsa ki az ezen pontokra legkisebb négyzetes értelemben legjobban illeszkedő parabola (ax^2 +bx+c) együtthatóit, majd ábrázolja is a pontokat a parabolával együtt. A kimenet legyen a parabola három együtthatója egyetlen sorvektorban, [a, b, c] sorrendben.

6. feladat: Tegyük fel, hogy megmértük egy ismeretlen háttérfüggvényből származó mennyiség értékeit a [0; 2; 3; 6; 9; 11.4; 16; 20] pontokban, és rendre a [0.8147; 3.5058; 4.0270; 8.7134; 12.3324; 14.9175; 21.0785; 26.5469] értékeket kapuk. Ábrázoljuk a mért értékeket, ez alapján válaszoljuk meg, hogy reális feltevés-e, hogy az összefüggés lineáris? Ha igen, akkor keressük meg a mérési eredményekhez a legkisebb négyzetes értelemben legjobban illeszkedő egyenest, és ábrázoljuk is a pontokkal együtt!