Életrajz                                                  pdf formátum

Születési hely, év:  Budapest, 1936.

Iskolák: Toldy Ferenc gimnázium (1950-1954), ELTE alkalmazott matematikus szak (a diploma megszerzésének éve: 1959.)

Szakmai pályafutás:

    Tudományos fokozatok:

        1960: kandidátusi fokozat,
        1960: doktori (PhD) cím az ELTE-n,
        1969: a matematikai tudományok doktora cím megszerzése,

    Beosztás:
        1959 - 1991:  munkatárs majd főmunkatárs az MTA Matematika Kutató Intézetében,
        1971 - 1991:  igazgatóhelyettes  az MTA Matematika Kutató Intézetében,
        1960 - 1974:  másodállásban adjunktus, majd docens az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszékén,
        1974 - 1990:  másodállásban egyetemi tanár az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszékén,
        1991 - 1996:  tanszékvezető egyetemi tanár a BME Közlekedésmérnöki Karának Matematika Tanszékén,
        1996 - 2001:  a BME TTK Matematika Intézte Algebra Tanszékének tanszékvezetője,
        1996 - 1999:  BME TTK Matematika Intézet igazgatója,
        2001 - 2006:  a BME Algebra Tanszéken egyetemi tanár,
        2006 -            Professor Emeritus

    Díjak:

        Grűnwald Díj, 1959.
        Akadémiai Díj, 1974.
        József Nádor Díj, 1999
        Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1999-2002.
        Bolyai Farkas- Díj, 2004.
        Szent-Györgyi Albert Díj, 2006
        Tiszteletbeli munkatárs, Rényi Intézet, 2001-.
        Szőkefalvi-Nagy Béla Érem,  Bolyai Intézet,  Szegedi Egyetem, 2008.     Az érem:  pdf  

    Folyóirat szerkesztőbizottsági tagság:

        Studia Sci. Math. Hungar. 1971-1992,
        Beiträge zur Algebra und Geometrie 1970 -,
        Algebra Universalis 1994 - 2008,

Szakmai közéleti tevékenység:

    Bolyai János Matematikai Társulat Ifjusági Körének elnöke 1952-1954,
    Bolyai János Matematikai Társulat pénztárosa 1958-1962,
    Bolyai János Matematikai Társulat választmányi tagja 1958-1994,
    MTA Matematikai Bizottság tagja 1972-1991,
    TMB Matematikai és Számítástudományi  Szakbizottságának tagja 1982-1999,
    A nemzetközi Banach Matematikai Centrum (Varsó) Tudományos Tanácsának tagja 1972-1992,
    ELTE Matematika-Információelmélet Szakterület Habilitációs Bizottságának tagja 1994-2001,
    JATE Kari Doktori Tanács tagja 1998-2001,
    BME Habilitációs és Dotori Bizottság tagja  1995-2002,
    BME Közlekedésmérnőki Kar Doktori és Habilitációs Bizottság tagja 1997-2003,
    BME Matematikai Habilitációs Bizottsága elnöke 1992-2002,
    BME Matematikai Tanszékcsoport elnöke 1995-1996,
    Bolyai Farkas Szakkuratórium tagja 1998-2001

Fontosabb külföldi vendégprofesszori meghívások: rr

    1965-1968  Martin Luther Universität. Halle, Németország (NDK),
    1980-1981  Universität Kassel, Németorszég,
    1987-1988  University of Calgary, Kanada,
    1990-1997  University of Manitoba, Winnipeg, Kanada (több alkalommal),

Kutatási témáim:

    Hálóelmélet, moduláris hálók, univerzális algebrák

Tanítványaim:

    Huhn András

    Pálfy Péter Pál

    Czédli Gábor

    Radalecki Sándor

    Manfred Stern

    Kurt Neumann

    Hoang Minh Chuong

Legfontosabbnak tartott eredményeim:

    Az univerzális algebrák kongruenciahálóinak jellemzése: 1963-ban Grätzer Györggyel  együtt
kimutatta ( pdf ), hogy ezek pontosan az algebrai hálók.
    Számos dolgozata foglalkozik a hálók kongruenciahálóinak jellemzésével. (A problémát
2006-ban Fred Wehrung oldotta meg kimutatva, hogy létezik olyan disztributív algebrai háló,
amely nem reprezentálható.)  A főeredmény: minden 0-elemes, disztributív háló ideál-háló
ja izomorf egy háló kongruenciahálójához.
    Megemlítendő a véges disztributív hálók reprezentálása mint egy komplementumos moduláris
háló  kongruenciahálója.
    Kiemelendő a hálók  kongruencia-izomorf bővítéseivel kapcsolatos Grätzer Györggyel közösen
elért számos eredmény (pl. bármely hálónak létezik kongruencia-izomorf beágyazása egy
reguláris hálóba), valamint a teljes hálók teljes kongruenciái hálójának a jellemzése, amely
kimondja, hogy bármely teljes háló izomorf egy disztributív teljes háló teljes kongruenciáinak
hálójával.

    2006-tól kezdve főleg féligmoduláris hálókkal foglalkozik, az eredmények egy része
Czédli Gáborral közös kutatás  (planáris hálók), a legfontosabb eredmény Czédli Gáborral közös struktúra tétel:

Every two-dimensional semimodular lattice is the patchwork of patch lattices

Sejtés. Every semimodular lattice is the patchwork of patch lattices.

 

Többi dolgozat, amelyek az általános (nem planáris)
 hálókkal foglalkoznak  online elérhetők a honlapról.
 
 

50-ik házassági évfordulónk, 2011. július 2.

  OTKA  pályázatok
vissza
2015. dec. 18..